#EuropaiTal

Status på corona i Europa

Resume Covid-19 er igen på fremmarch i Europa. Flere EU-lande har oplevet rekordhøje infektioner de seneste uger. En af forklaringerne er, at vaccine-tempoet er sænket i stort set alle EU-lande de sidste måneder. Østrig har allerede signaleret, at landet vil ty til vaccinepligt for alle borgere. En sådan pligt bliver også diskuteret andre steder, bl.a. i Tyskland og Slovakiet. Flere lande har da også indført vaccinepligt for visse faggrupper, f.eks. sundheds-personalet i Italien og Frankrig. Tænketanken Europa har samlet flere relevante nøgletal for udviklingen herunder

Smitten og indlæggelser stiger igen i EU

Friske tal fra det Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) viser, at der i uge 46 var 1.531.000 nye Covid-19 tilfælde i EU. Det er en stigning på 26 pct. i forhold til foregående uge, og det højeste nogensinde målt.

covid19 smitte i EU

Smitteudbruddenes størrelse varierer på tværs af EU. Slovenien, Slovakiet og Østrig har flest smittede i uge 46, mens Spanien, Sverige og Italien har færrest med mindre end 100 smittede per 100.000 indbyggere i samme uge. Danmark ligger midt i feltet.

I sammenligningen af smitteniveauet på tværs af Europa skal der tages forbehold. Der er nemlig stor forskel på, hvor ofte man lader sig teste i de forskellige lande. 

Derimod giver antal hospitalsindlagte med Covid-19 et mere retvisende billede af smittesituationen og alvoren af situationen i de enkelte lande.
 

hospitalsindlæggelser med covid19 pr 100.000 indbygggere

Figur 6 viser, at vaccineudrulningen blandt sundhedspersonalet er højere end for den generelle befolkning – i hvert fald for de nedenstående lande, der indsamler data om vaccinationsraten blandt sundhedsansatte (dvs. både hospitalsansatte og praktiserende læger).

 

vaccinerede i sundhedssektoren

Restriktioner: Regeringerne i EU strammer skruen

Det er svært at lave et samlet sammenligneligt mål for restriktionsniveauet på tværs af alle EU-lande. Ikke desto mindre har Oxford University gjort forsøget med deres såkaldte ”stringency index”. Indekset givet et generelt indblik i, hvor restriktionerne er strammest og slappest (se figur 7 og tabel)

grad af restriktioner i EU-landene

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.