#EUROPAiTal

Status på Corona

ECDC kort over covid-19 smitte i EU

Resume Covid-19 er igen på fremmarch i Europa. Selvom vacciner ikke længere er en mangelvare i EU, har flere EU-lande oplevet rekordhøje infektioner de seneste uger. Tænketanken Europa giver en status på situationen i Europa nedenfor.

Coronaen spøger igen i Europa
Flere EU-lande står nu over for Covid-19 pandemiens fjerde bølge. 

Friske tal fra det Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) viser, at der i uge 52 var 3.526.000 nye Covid-19 tilfælde i EU. Det højest antal smittede nogensinde målt.

Smitteudbruddenes størrelse varierer på tværs af EU, men i denne uge topper Cypern og Danmark listen!

I sammenligningen af smitteniveauet på tværs af Europa skal der tages forbehold for, at der er et stort mørketal, da de enkelte lande har forskellige teststrategier.

I figur 3 kan man se hvor mange gange borgere i de enkelte EU-lande er blevet testet siden pandemiens start.

Figur 4 viser de seneste tal for Covid-19 hospitalsindlæggelser i EU for de lande, der har indrapporteret data om dette til ECDC. Her er det dog værd at være opmærksom på, at det både tæller personer, der er indlagt på grund af corona eller med corona (dvs. pga. af andre årsager).

Figur 5 viser, hvordan vaccineudrulningen ser ud på tværs af EU-landene.

Udviklingen har vist, at effekten af to stik af vaccinen aftager over tid. Figur 6 viser, hvordan det går med udrulningen af tredje stik for de EU-lande, hvor data er tilgængelig.

Det er vanskeligt at lave et sammenligneligt mål for restriktionsniveauet på tværs af lande. Ikke desto mindre har Oxford University gjort forsøget med deres såkaldte ”stringency index”. Indekset givet et generelt indblik i, hvor restriktionerne er strammest og slappest (se figur 7).

Den stigende smitte ar fået EU-landene til igen at indføre restriktioner. Figur 8 viser hvilke lande, der har indført (delvis) vaccinepligt, og i tabel 2 kan man se hvilke indrejseregler, der gælder for de lande, hvor man har indført regler udover et gyldigt coronapas.

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.