Oversigt

Sociale ydelser til EU-borgere i Danmark

Resume Dette katalog er udarbejdet som et bilag til notatet Sociale ydelser og fri bevægelighed – fire bud på vejen frem.

Kataloget fokuserer på fire ydelser, der alle har været diskuteret i forbindelse med EU/EØS-borgeres ret til danske sociale ydelser som følge af EU’s frie bevægelighed. Disse fire ydelser – børnecheck, dagpenge, sygedagpenge og kontanthjælp – bliver her redegjort for ud fra en række empiriske data indsamlet fra Beskæftigelsesministeriet, Skatteministeriet, Socialministeriet, Arbejdsmarkedsstyrelsen, Danmarks Statistik, samt akademiske artikler og rapporter fra danske og europæiske institutioner.
 
Den indsamlede empiri er herefter blevet behandlet og redegjort for gennem en kategorisering af hver ydelse, der tager højde for regler på området, omkostninger og antal modtagere af forskellige ydelser gennem grafiske opstillinger af disse i form af tabeller. De forskellige ydelser har et forklarende afsnit om reglerne på området og et analytisk afsnit af tilgængelige data og tal.
 
Der er som hovedregel taget udgangspunkt i tal fra 2008-2012, da der foreligger flest præcise og sammenlignelige data og udregninger fra denne periode på tværs af ydelserne.
 
Ydelseskataloget tager udgangspunkt i EU/EØS-borgere som helhed, men også i EU10-borgere som undergruppe, da denne befolkningsgruppe har været genstand for særlig debat som følge af landenes relativt nylige adgang til den frie bevægelighed samt, i fleres tilfælde, generelt lavere velstandsniveau end EU-gennemsnittet.

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.