Notat

Sociale ydelser og fri bevægelighed – fire bud på vejen frem

Velfærdsydelser og fri bevægelighed i EU - nyt notat

Resume Hvordan kan vi bedst sikre, at EU’s frie bevægelighed ikke kommer til at presse danske sociale ydelser, som to tredjedele af befolkningen i Danmark er bekymret for?
 
Det spørgsmål satte et markant præg på valgkampen til Europa-Parlamentet, og flere partier stillede krav om en form for velfærdsforbehold og andre værnsregler over for den vandrende arbejdskraft fra de andre EU-lande. Det er usandsynligt, at Danmark kan kræve et nationalt velfærdsforbehold uden at komme i åben konflikt med de grundlæggende principper og rettigheder i det indre marked. Der er dog mange andre mulige løsninger.
 
Tænketanken EUROPA præsenterer i dette notat en række ideer og forslag til konkrete løsninger, som både kan være med til at fremtidssikre velfærdssamfundet og respektere grundprincipperne i EU´s indre marked, herunder arbejdskraftens frie bevægelighed.
 
Vi undersøger sammenhængen til EU’s indre marked og situationen i vores nabolande – og vi ser nærmere på tallene for, hvor mange vandrende arbejdstagere, der er kommet til Danmark, og i hvor stor grad de får en række sociale ydelser. Her ligger Danmark på niveau med gennemsnittet i EU i forhold til antallet af migranter, cirka 3,8 pct. af den arbejdsdygtige befolkning. Og i forhold til de sociale ydelser, vi har set nærmere på, svarer migranternes andel godt overens med danskeres eget brug af ydelserne. EU-borgerne i Danmark ligner faktisk danskerne mere, end det normalt antages.
 
Ud fra ambitionen om både at fastholde den frie bevægelighed i EU, og at fremtidssikre danske sociale ydelser, giver vi fire bud på, hvordan politikerne kan kvalificere debatten.
 
Det er der i høj grad brug for. Og det er også muligt. Vi vurderer, at der rent faktisk kan gøres en række ting inden for de eksisterende nationale og europæiske regler og drøfter mulighederne for at justere og præcisere en række elementer på først dansk, og dernæst europæisk, niveau. Desuden præsenterer vi et bud på en europæisk mobilitetsfond, der gør det til et fælleseuropæisk anliggende at afhjælpe et uforholdsmæssigt stort pres på de sociale systemer.
 
Der vil være fordele og ulemper ved alle forslagene, og det er et politisk valg mellem forskellige visioner for udviklingen af det europæiske samarbejde. Når det nyvalgte Europa-Parlament og den nye Europa-Kommission for alvor trækker i arbejdstøjet, vil de med stor sandsynlighed genoptage debatten om mobilitet, velfærdsydelser og arbejdsvilkår i EU. Helt konkrete danske prioriteter vil kunne få indflydelse i den debat, hvis de er baseret på konstruktive og saglige overvejelser.
 
Vi håber, at dette notat kan bidrage til at få argumenterne på tværs af de politiske partier på bordet. Det handler også om hvilket Europa, Danmark skal slå til lyd for.

Download hele notatet om fri bevægelighed og velfærdsydelser her

[faktabox]

Tænketanken EUROPA har som tillæg til dette notat udarbejdet et katalog over sociale ydelser – børnecheck, dagpenge, sygedagpenge og kontanthjælp – til EU-borgere i Danmark. Læs mere om og download hele ydelseskataloget her.
 

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

<
RELATERET INDHOLD
>
Tilmeld nyhedsbrev

Tilmeld dig Tænketanken EUROPA's nyhedsbrev og få nyheder og analyser direkte i din indbakke.
Tilmeld nyhedsbrevet her.

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.