Brief

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed

Resume Mere end 1000 danskere gifter sig hvert år med en borger fra et andet EU-land. På grund af det danske retsforbehold står disse par mere usikkert i tilfælde af skilsmisse og i spørgsmål om forældremyndighed. Det viser Oliver-sagen, hvor den danske far og den østrigske mor begge kræver forældremyndigheden.
 
Det er ikke muligt for Danmark at få en parallelaftale med de øvrige EU-lande på dette område, så børnenes tarv sikres. En afskaffelse af retsforbeholdet eller en tilvalgsordning er de eneste måder at sikre danske børn får samme retssikkerhed som andre børn af forskellige EU-borgere.

Hovedkonklusioner
  • Hvert år bliver 140.000 par skilt, hvor ægtefællerne kommer fra hvert sit EU-land. Dette kræver fælles EU-regler vedrørende skilsmisse og forældremyndighed.
  • Både par og børn fra Danmark risikerer at komme i juridisk klemme, da Danmark ikke er en del af den fælles EU-lovgivning.
  • EU varsler nye tiltag, der i højere grad skal sikre børns retssikkerhed. Heller ikke her kan Danmark deltage.
  • Danmark har tidligere anmodet om en parallelaftale, men har fået afslag. Den eneste måde, Danmark kan deltage i den fælles EU-lovgivning, er derfor ved at afskaffe retsforbeholdet eller ved at erstatte det med en tilvalgsordning, hvor Folketinget kan vælge, hvilke dele af EU´s retlige samarbejde Danmark skal deltage i.
<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.