Brief

Retsforbehold skader kamp mod stalking

Danmarks retsforbehold kan give dårligere sikkerhed for ofre for stalking

Resume I januar 2015 træder nye EU-regler om beskyttelse af personer, der bliver forfulgt eller chikaneret, i kraft. Reglerne betyder, at ofre, der først har fået tilsagn om beskyttelse i et EU-land, kan tage beskyttelsen med sig til andre lande, uden at frygte at plageånden følger dem i hælene.

Danmark er som det eneste af de 28 lande i EU ikke er omfattet af de nye regler på grund af retsforbeholdet. Det betyder, at danske statsborgere, der har været udsat for chikane, forfølgelse eller stalking, ikke kan nyde godt af samme grænseoverskridende beskyttelse og sikkerhed.

Den danske regering kan forsøge at indgå parallelaftaler med de øvrige EU-lande om et samarbejde på området, men det er tvivlsomt, om Kommissionen vil godkende sådan en aftale. Derimod kan en såkaldt tilvalgsordning eller en afskaffelse af retsforbeholdet give danske ofre bedre beskyttelse.

Hovedkonklusioner
  • Nye EU-regler vil fra januar 2015 betyde, at ofre for såkaldt stalking bliver bedre beskyttet på tværs af de enkelte EU-lande.
  • Reglerne omhandler bl.a. gensidig anerkendelse af behovet for beskyttelse, hvilket betyder, at hvis et offer får tilkendt beskyttelse i ét EU-land, kan vedkommende tage denne beskyttelse med til de andre lande i EU.
  • På grund af retsforbeholdet er Danmark som det eneste land i EU ikke omfattet af de nye regler.
  • Danske ofre, der har fået beskyttelse mod en gerningsmand, vil således ikke være omfattet af den samme sikkerhed i det øvrige EU-lande. Og borgere fra andre lande i EU vil ikke kunne få beskyttelse i Danmark.
  • En såkaldt tilvalgsordning, der ved en folkeafstemning kan erstatte det danske retsforbehold, kan være med til at skabe bedre sikkerhed for personer, der oplever at blive stalket.

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.