Notat

Mere "fair bevægelighed" er allerede på vej i EU

Marianne Thyssen på besøg i København.

Resume En ny alliance mellem Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, og Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, skal ifølge de to partiledere presse regeringen til at ”gøre noget ved problemerne” med den fri bevægelighed. Udmeldingen har været udlagt som en kritik af både regeringen og EU, men på nogle områder ser alliancen ud til at sparke en åben dør ind.

I løbet af det seneste år har Kommissionen nemlig fremlagt en række forslag, der kan sikre mere ”fair” bevægelighed. Det gælder f.eks. et revisionsforslag til forordningen for sociale ydelser. Udspillet går i nogle henseender i Danmarks retning, der indføres f.eks. en optjeningsperiode for dagpenge og et stærkere værn mod velfærdsturisme. Det er dog ikke lykkedes Danmark at få Kommissionen til at stille forsalg om indeksering af børnepenge, men regeringen arbejder på at indgå alliancer med andre lande for at sikre danske interesser.

Set med danske øjne er de økonomiske rationaler i at skærpe adgangen til sociale ydelser for andre EU-borgere små, men politisk synes der at være udtalt ønske om at sikre mere såkaldt ”fairness”. Her må man dog holde sig for øje, at stramningerne, f.eks. indeksering, i stort omgang også vil ramme danskere, der tager arbejde i andre EU-lande. Halvdelen af de børnepenge, der eksporteres, går f.eks. til danske statsborgeres børn.

Forhandlingerne er præget af store uenigheder, særligt mellem de øst- og vesteuropæiske lande. Sidste revision tog fem år at få på plads, og det forventes, at de nuværende forhandlinger tidligst kan afsluttes i 2018.

Hovedkonklusioner
  • En ny alliance mellem Socialdemokratiet og regeringens støtteparti, Dansk Folkeparti, skal presse regeringen til at begrænse de negative konsekvenser af den fri bevægelighed.
  • Alliancens udmelding har i pressen været udlagt som en frontal kritik af EU (og af regeringens arbejde), men på nogle punkter er de på linje med Kommissionens ønske om også at sikre mere ”fair bevægelighed”, der bl.a. har udmøntet sig i to forslag til revision af reglerne for fri bevægelighed.
  • Pakkerne indeholder bl.a. et revisionsforslag til forordningen om sociale ydelser. Kommissionen lægger bl.a. op til at indføre en optjeningsperiode for dagpenge og til stærkere værn mod velfærdsturisme, da en række domme fra EU-Domstolen samles og ordnes i et fælles lovgrundlag.
  • Forslaget vil ikke revolutionere området, men justere en række parametre mht. hvilket land, der skal betale velfærdsydelser og hvornår.
  • Kommissionens forslag om en optjeningsperiode for dagpenge blåstempler den danske fortolkning af de nuværende regler, hvis legitimitet der ellers er blevet sat et alvorligt spørgsmålstegn ved. Samtidig vil Danmark sandsynligvis kunne stramme de nuværende optjeningsregler.
  • Til gengæld er Danmark imod at forlænge den periode, man som arbejdsløs kan søge job i udlandet på danske dagpenge, fra tre til seks måneder. Og det danske ønske om at indeksere børnepengene til levestandarden i det land, hvor barnet bor, er indtil videre ikke en del af forslaget.
  • De økonomiske incitamenter til at stramme adgangen til velfærdsydelser for andre EU-borgere er set med danske øjne minimale. Samtidig er det vigtigt at holde sig for øje, at stramningerne også vil berøre danske statsborgere, som arbejder, bor eller har familie i udlandet.
  • Forhandlingerne er i fuld gang og præget af et skel mellem øst og vest. Den danske regering har dog haft held til at finde alliancer med en række lande, herunder Tyskland. Danmark kan blive nødt til at indgå nogle kompromisser i processen, men vinden synes i nogen grad at blæse i dansk retning, selvom det endnu er usikkert, hvordan forhandlingerne ender.
  • Lovgiverne i EU (Rådet og Europa-Parlamentet) ventes tidligst at nå til enighed om forslagene i 2018, men det er ikke urealistisk, at de komplicerede forhandlinger trækker ud.

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.