Notat

Europol er afgørende i kampen mod børneporno

Europol spiller en vigtig rolle i kampen mod børneporno

Resume I de sidste uger op til folkeafstemningen har flere medier bragt en historie om, at Europol ikke opklarer sager om børneporno. Historien går direkte imod et af ja-sidens væsentligste argumenter. Men selv om Europol rigtignok ikke er EU’s svar på det amerikanske FBI, bidrager Europol faktisk til opklaringen af pædofilisager og til Danmarks arbejde mod børneporno.
 
Europol bidrager først og fremmest med at give medlemslandene adgang til informationssystemet EIS, som indeholder oplysninger om børneporno og seksuel udnyttelse af børn. Derudover danner Europols indsatsområde Focal Point TWINS, rammen om politisamarbejdets indsats mod børneporno. Her indsamler og analyserer Europols eksperter oplysninger om bl.a. kriminalitetens omfang og metoder til brug for efterforskninger i medlemslandene. Samtidig samarbejder Europol også med Interpol om at identificere ofre for seksuel udnyttelse og børneporno.
 
Derudover koordinerer Europol løbende operationer mellem medlemslandene for at optrevle pædofiliringe og organiserede netværk, som laver og distribuerer børneporno. Som eksempel kan nævnes Operation Golf i 2010, Operation Icarus i 2011, Operation Atelier i 2012 samt Operation Archimedes i 2014. I 2014 understøttede Europol også 25 nationale operationer mod producenter af børneporno. Sansk politi kunne lede Operation Icarus, der var den hidtil største af operationerne, fordi Danmark er fuldt medlem af Europol. Det er noget, som samarbejdslande ikke har mulighed for.

Red Barnet, Børns Vilkår og Børnerådet vurderer, at Europol er afgørende for at bekæmpe børnepornografi. Ryger Danmark ud af Europol, vil dansk politi miste en væsentlig ressource for at udveksle og indsamle oplysninger om pædofilisager. Uden Europol vil dansk politi mangle nogle grundlæggende redskaber til hurtigt og effektivt at bekæmpe grænseoverskridende sager om børneporno.

Hovedkonklusioner
  • Europol er en væsentlig spiller i kampen mod børneporno. Europol bidrager med informationsindsamling og -udveksling, strategiske og operative analyser, trusselsvurderinger og dataanalyser, samt koordination af operationer og efterforskningsteams.
  • Udvekslingen af oplysninger vedrørende pædofilisager sker igennem Europols database EIS, som fuldgyldige medlemslande kan søge direkte i. Noget tyder på, at Europol i stigende grad bruges som en ressource til at opklare børneporno. Antallet af oplysninger i EIS om personer og genstande relateret til seksuelt misbrug af børn var 45 gange i 2014 (6.608), end det var i 2012.
  • Europols væsentligste projekt rettet mod børneporno hedder Focal Point TWINS. Her indsamler og analyserer Europols eksperter oplysninger til brug for generelle situationsrapporter om bl.a. kriminalitetens omfang og metoder samt til brug for konkrete efterforskninger i medlemslandene.
  • I 2014 understøttede Europol 25 nationale operationer herunder en koordineret aktion mellem flere medlemslande mod producenter af online seksuelt misbrug af børn, der havde specialiseret sig i udnyttelse af socialt og økonomisk sårbare børn. Europol erstatter ikke medlemslandenes efterforskere, men spiller en afgørende koordinerende rolle.
  • I kampen mod børneporno vil Danmark ikke kunne nøjes med Interpol. Det skyldes Europol og Interpols forskellige roller. Interpol har f.eks. ikke en koordinerende rolle for medlemslandenes samarbejde om kriminalitetsbekæmpelse som Europol, og samarbejdet foregår mere direkte i Europol.
  • Både Red Barnet, Børns Vilkår og Børnerådet vurderer, at Europol er afgørende for at sikre børn mod seksuel udnyttelse og for at bekæmpe børnepornografi. I deres vurdering vil Danmark være dårligere stillet, når der skal bekæmpes børnepornografi, hvis vi ikke deltager i Europol.
  • Ifølge Børns Vilkår, Red Barnet og Dansk Politi har Danmark førertrøjen, når det gælder bekæmpelse af seksuelt misbrug og udnyttelse af børn. Men uden et fuldgyldigt medlemskab af Europol vil dansk politi mangle flere grundlæggende redskaber til hurtigt og effektivt at gøre sin indsats gældende i hele Europa.

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.