Notat

EU foreslår øremærket barsel, men Danmark stritter imod

Øremærket barsel EU

Resume Kommissionen har som led i sit arbejde for at skabe en ny social søjle i EU foreslået, at EU’s forældreorlovsregler bliver forbedret, så lønmodtagerne får styrket deres rettigheder. Forslaget går bl.a. ud på, at der indføres fire måneders orlov til hver forældre kompenseret på sygedagpengeniveau. Og at denne ikke kan overføres mellem forældrene. Det kaldes øremærket forældreorlov. De nye regler vil være mere vidtgående end mange EU-landes orlovsrettigheder i dag.

Forslaget er stødt på modstand i en række medlemslande, der ikke ønsker, at EU blander sig i de nationale regler og aftaler. Danmark har været på nippet til at trække det gule kort med henvisning til nærhedsprincippet, og regeringen har sendt et brev til Kommissionen, hvor den tager afstand fra forslaget.

I Danmark vil forslaget betyde en ændring i barselssystemet, hvor det i dag er muligt at overføre ubrugt orlov mellem forældrene. Vurderingen fra Kommissionen er, at øremærket orlov vil skabe mere ligelig fordeling af omsorgsopgaver blandt forældre og dermed give en højere beskæftigelsesfrekvens for kvinder. I Danmark tager fædre i snit 25 dages barsel, mens kvinder tager mellem 298 og 311 dage. Fædrenes orlov har ligget stabilt siden 2010.

Trods skævvridningen er der stor modstand mod øremærket barsel i Danmark og i særdeleshed, hvis påbuddet kommer fra EU. Såvel regeringspartierne som Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti er imod forslaget, ligesom Enhedslisten, der ellers støtter øremærket barsel, er imod EU-indblanding. Alternativet, SF og Radikale hilser derimod forslaget velkomment.

Hovedkonklusioner
  • Kommissionen forsøger i øjeblikket at sætte en mere social dagsorden. Hvis det første udspil til nye barselsregler bliver til virkelighed, skal der øremærkes fire måneders orlov betalt på sygedagpengeniveau til både mor og far. Selve perioden og niveauet ligner det, der allerede gælder i Danmark. Men i Danmark er der ikke øremærket barsel. Det er noget forældrene selv aftaler.
  • SRSF-regeringen forsøgte i sin tid at få øremærket tre måneder af orloven, men måtte droppe planerne og indførte i stedet en barselsbonus. SF og R går dog stadig ind for øremærkning.
  • Kommissionen søger med forslaget at adressere de problemer, der er i EU-landene med underrepræsentation af kvinder på arbejdsmarkedet, som ifølge Kommissionen bl.a. skyldes, at ansvaret for at tage sig børn og afhængige familiemedlemmer ikke er ligeligt fordelt mellem kønnene.
  • Både i EU generelt og i Danmark tager fædrene en langt mindre del af forældreorloven end mødrene. I Danmark er det ifølge nye tal fra Danmarks Statistik i gennemsnit 25 dages forældre- og fædreorlov, mens kvinder i gennemsnit tager mellem 298 og 311 dages barsel.
  • Kommissionens forslag har mødt modstand i Danmark og andre medlemslande. I Danmark har regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti alle lagt afstand til forslaget. Det samme har Enhedslisten.
  • Utilfredsheden deles af en række interesseorganisationer i Danmark og hos BusinessEurope i EU. Omvendt er den Europæiske Fagbevægelse, FTF og Akademikerne positive over for forslaget. Det samme gælder for Alternativet, Radikale og SF.
  • Reglerne er sammenholdt med de nuværende EU-regler en meget markant ændring. I dag er der intet krav om lønkompensation, ingen fædreorlov og kun én måneds øremærkning af forældreorloven. Med forslaget indføres de to første ting, ligesom at øremærkningsperioden udvides til fire måneder. I dag er der ingen europæiske lande, der lever op til det.
  • Grænserne er skarpt optegnet, og der er ingen forventninger om, at Kommissionens forslag går igennem i sin nuværende form. Det er svært at se, hvordan det aktuelle forslag kan samle et kvalificeret flertal i Rådet.
  • Den danske regering arbejder for, at Kommissionens forslag om forældreorlov gøres væsentligt mere fleksibel, og at forslaget respekterer de nationale modeller og aftaler mellem arbejdsmarkedets parter.

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.