Notat

Et stærkere socialt EU splitter danskerne

Danskernes holdning til et socialt EU

Resume En ny måling foretaget af YouGov for Tænketanken EUROPA viser, at danskerne er splittede om, hvorvidt EU bør have en stærkere social rolle. 29 pct. af vælgerne erklærer sig helt eller helt delvist enige i, at EU bør have en stærkere social rolle, mens 24 pct. er helt eller delvist uenige. Målingen viser, at danskerne tilsyneladende er mindre skeptiske end antaget, men også, at rigtig mange er i tvivl. Hele 26 pct. svarer hverken-eller og 21 pct. ved ikke.
 
Rød bloks vælgere er markant mere positive over for et socialt EU end vælgerne i blå blok. Samlet set er 39 pct. i rød blok helt eller delvist enig i, at EU bør have en stærkere social rolle, mens det kun gør sig gældende for 23 pct. i blå blok. Målingen viser også, at de unge vælgere er meget mindre skeptiske end de ældste, og at modstanden mod et stærkere socialt EU stiger markant med alderen.
 
Danmark har traditionelt været at regne blandt de mest skeptiske lande i EU sammen med bl.a. Storbritannien, når det kommer til at udvikle den sociale dimension af samarbejdet. Men med Storbritannien på vej ud af EU, står Danmark mere isoleret, og i EU er der kommet en erkendelse af, at uden en opprioritering af den sociale indsats, kan EU ikke imødegå de folkelige bekymringer blandt både EU- og globaliseringsskeptikere.
 
Mens danskerne ser ud til at være mindre forbeholdne over for en stærkere social rolle til EU, så er de ikke interesserede i at deltage i en egentlig fælles socialpolitik. Blandt 12 politikområder er socialpolitikken den, der scorer lavest, ift. hvor danskerne ønsker at deltage i samarbejdet.

Hovedkonklusioner
  • I en måling blandt 2.056 danskere erklærer 29 pct. sig helt eller helt delvist enige i, at EU bør have en stærkere social rolle. 24 pct. er helt eller delvist uenige. 26 pct. svarer hverken-eller og 21 pct. ved ikke.
  • Røde vælgere er markant mere positive end vælgerne i blå blok. Samlet set er 39 pct. i rød blok helt eller delvist enig i, at EU bør have en stærkere social rolle, mens det kun gør sig gældende for 23 pct. i blå blok.
  • Enhedslistens vælgere blandt dem, som er mest positive over for at EU skal spille en stærkere social rolle. Kun blandt Konservative og Dansk Folkepartis vælgere er der er flere, som er imod, end for.
  • Unge vælgere er meget mindre skeptiske end de ældste, og modstanden mod et stærkere socialt EU stiger markant med alderen.
  • Både herhjemme og i andre EU-lande er vi traditionelt blevet opfattet som skeptiske over for udviklingen af et socialt EU. En position vi har holdt sammen med briterne. Denne måling viser dog, at danskerne – i hvert fald på et overordnet niveau – måske er mindre skeptiske end det ofte antages. Og at mange er i tvivl om, hvad de mener om udviklingen.
  • Spørges danskerne konkret ind til, om de ønsker at deltage i en egentlig fælles socialpolitik, er de dog meget forbeholdne. Faktisk scorer socialpolitik lavest blandt 12 politikområder ift. hvor danskerne er åbne over for samarbejde.
<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.