Kommentar

Covid-19: Hvad driver vaccineskepsis?

Dette indlæg blev bragt i Kristeligt Dagblad d. 3. september 2021 

Danmark topper sammen med Portugal og Malta listen over EU-lande, der er nået i mål med at færdigvaccinere 70 pct. af deres befolkning inden sommerens udgang. Med et EU-gennemsnit på 57 pct. ligger EU nu et pænt stykke foran USA’s 51 pct. Men bag EU’s tilsyneladende vaccinesucces gemmer sig markante landeforskelle. Ni ud af 27 EU-lande har endnu ikke formået at færdigvaccinere bare halvdelen af deres borgere.

Statikken viser et klart øst-vest-skel, hvor de central- og østeuropæiske EU-lande halter bagefter. Bulgarien ligger helt i bund med kun 17 pct. færdigvaccineret efterfulgt af Rumæniens 27 pct. og Slovakiets 40 pct.

Vaccineskepsis er hovedforklaringen på det sløve tempo i dele af EU. Det tæller borgere, der enten helt afviser vaccination (de såkaldte ”antivaxxers”) eller først vil vaccineres senere (”vent-og-se”). Vaccineskepsis står da også på Verdenssundhedsorganisationens, WHO, liste over de ti største trusler mod den globale sundhed. Tilstrækkelig vaccinetilslutning er alfa omega for at komme pandemien til livs.
 

Vaccineskeptikernes profil

Europa-Kommissionen har over sommeren gået vaccineskeptikernes bevæggrunde efter i sømmene med en særlig Eurobarometer-meningsmåling om EU-borgernes holdninger til Covid-19-vaccination. Undersøgelsen er baseret på 26.106 interviews med et repræsentativt befolkningsudsnit fra alle EU-lande. Den viser, at vaccineskeptikeren i alle EU-lande typisk er yngre (under 39 år), bor i mindre byer og i højere grad indhenter information fra sociale medier og deres omgangskreds end fra myndigheder og morgenaviser.

Bevæggrundene for ikke at lade sig vaccinere er mangfoldige: 85 pct. af skeptikerne på tværs af EU (76 pct. i DK) mener, at Covid-19-vaccinerne ikke har været tilstrækkeligt testet. 82 pct. er bekymret for bivirkninger (73 pct. i DK). 60 pct. mener, at Covid-19-vaccinerne er ineffektive (52 pct. i DK), og 57 pct. vurderer, at risikoen forbundet med at blive syg af Covid-19 er overdreven (59 pct. i DK).

 

Vaccinetilhængerne

Modsat er hovedårsagerne for at lade sig vaccinere blandt vaccinetilhængerne at dæmme op for pandemien (95 pct. af vaccinetilhængerne), beskytte mod sygdom (94 pct.), gøre det muligt at se familie og venner igen (94 pct.)

Vaccinetilhængerne har høj tillid til nationale myndigheders håndtering af og information om Covid-19. Modsat deler skeptikerne et kritisk syn på deres respektive regeringers vaccinestrategi og har mindre tillid til offentlige myndigheders Covid-19-information end EU-gennemsnittet. Det billede er særligt udtalt i Central- og Østeuropa, der også hører til de EU-lande med den laveste tillid til nationale myndigheder generelt, og hvor desinformation om Covid-19 vaccinerne er udbredt. Desinformation og lav tillid til myndigheder går ofte hånd-i-hånd.
 

Tillid, vigtighed og bekvemmelighed

WHO peger netop på tillid, vigtighed og bekvemmelighed som væsentlige faktorer, når det gælder folks holdning til vacciner. Vaccinetillid er præget af vores tilltro til myndigheder og eksperter samt den (des-)information, vi får. Vigtighed handler om, hvor livsvigtig vi opfatter vaccinen. Sidst, men ikke mindst betyder vaccinetilgængelighed også noget. Netop derfor har den danske regering tænkt i alternative måder at nå ud til ikke-vaccinerede borgere på – såsom vaccinationsmuligheder på uddannelsesinstitutioner og senest i moskéer.

Vaccinationstilslutningen blandt etniske minoriteter er netop et problem herhjemme. Etnisk baggrund indgår ikke i Europa-Kommissionens undersøgelse, men den danske tendens er ikke ny. Lav vaccinationstilslutning blandt etniske minoriteter er også fundet i Irland, Storbritannien og USA. Her er årsagerne blandt andet dårlig adgang til sundhedsvæsenet, ringe information om vaccinevigtigheden og fejlopfattelser om risici og fordele forbundet med vaccinen. Derfor er dialog og skræddersyet kommunikation om vaccinen med tidlig og regelmæssig kontakt med eksempelvis religiøse- og lokalsamfund afgørende for at komme vaccineskepticismen til livs.

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.