Kommentar

Hvad skal erstatte det russiske marked?

Det russiske marked er tabt for EU´s virksomheder mange år frem. Det skaber et ekstra pres for nye EU-handelspolitiske aftaler, der hurtigt kan åbne andre markeder og særligt det asiatiske 
vækstområde er interessant.

Desværre er der ringe fremgang i de årelange frihandelsforhandlinger med gruppen af ASEAN-lande og i forhandlingerne med vigtige lande som Indonesien, Phillippinerne, Malaysia og Thailand. Det eneste lyspunkt er, at aftalerne med Australien og New Zealand nu ser ud til at falde på plads. 

Samtidig indgår netop de asiatiske lande i disse år vigtige frihandelsaftaler med hinanden og med lande uden for regionen. Den 1. februar i år trådte verdens hidtil største frihandelsaftale RECEP i kraft, der med 15 medlemslande omfatter stort set hele regionen.

Fra starten af 2019 trådte en anden stor handelsaftale CPTPP i kraft. Aftalen omfattende nu 11 lande omkring Stillehavet inkl. Canada, Australien og Japan og nu med ansøgninger om medlemskab fra Kina, Taiwan og UK ligesom Sydkorea og Thailand er interesserede. EU står tilbage på perronen og EU´s virksomheder -inklusiv danske- har nu ringere markedsadgang end deres konkurrenter. Det er ikke holdbart.

Hvad er EU´s muligheder? Én mulighed er at EU bruger RECEP aftalen som model for egne aftaler med centrale asiatiske lande. Når EU´s krav tilpasses til det disse lande allerede har sagt ja til indbyrdes  burde det lette forhandlingerne med EU. EU kan så i opfølgende forhandlinger søge at udbygge aftalerne.

En anden mulighed er at EU undersøger om det ikke giver mening at tilslutte sig CPTPP der allerede har gode vestlige lande som Canada, Japan og Australien som medlemmer og hvor nu både UK og Kina nu ansøger om medlemskab.

Der er ikke udsigt til at EU i de kommende år kan indgå bilaterale frihandelsaftaler hverken med USA eller med Kina. Større markedsåbninger må derfor søges opnået i det asiatiske vækstområde. Det kræver at EU seriøst overvejermedlemsskab af CPTPP og brug af RECEP som platform for EU egne aftaler i området. Endelig bør EU nu følge Kommissionsformandens nylige forslag om en frihandelsaftale med Indien

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.