Notat

Energiunion bør blive EU´s næste store projekt

Energiunion bør blive EU's næste store projekt

Resume EU er i dag verdens største importør af energi, og EU-landenes voksende afhængighed og sårbarhed på energiområdet bliver et af hovedpunkterne på topmødet i Det Europæiske Råd d. 26.-27. juni. Det sker på en dramatisk baggrund. EU er i dag stærkt afhængig af import af fossile brændstoffer fra Rusland, og der er en stigende erkendelse blandt EU-landene af, at det er uholdbart i længden og udgør en stor geopolitisk risiko. Under krisen i Ukraine har Rusland brugt energieksporten som et økonomisk og politisk våben over for Ukraine og EU. Men hvad er løsningen på den udfordring?

På topmødet vil stats- og regeringscheferne bl.a. diskutere Europa-Kommissionens nye forslag til en ”Europæisk Strategi for Energiforsyningssikkerhed”. Tænketanken EUROPA vurderer dog, at forslagene er helt utilstrækkelige til at løse den udfordring, som Ukraine-krisen har afsløret. Der er brug for langt mere ambitiøse målsætninger.

Man bør opbygge en europæisk energiunion, som kan gøre EU-landene mindre afhængige af importeret energi, kan hæve landenes energieffektivitet, nedbringe de europæiske CO2-emissioner og skabe langsigtet stabilitet for energipolitikken til gavn for investeringerne i fremtidens energiforsyning.

I dag importerer EU 53 pct. af den energi, som de 28 medlemslande forbruger, og en stor del af energien købes i lande med autoritære styreformer, der har andre værdier end de europæiske lande.

Hvis ikke der gøres noget, vil EU i 2050 ende med at bruge ca. 600 milliarder euro om året på at importere kul, olie og gas sammenlignet med 388 milliarder euro i 2011. Europas sikkerhed og økonomiske konkurrenceevne kan kun styrkes på lang sigt, hvis vi formår at nedbringe den energimæssige afhængighed og overfører færre penge til verdens autoritære regimer.

Hovedkonklusioner
  • EU´s stats- og regeringschefer bør på topmødet d. 26-27. juni gøre alvor af ideerne om en europæisk energiunion. Energiuafhængighed og større energisikkerhed for EU-landene må have topprioritet.
  • EU er nu verdens største energiimportør med import af fossile brændstoffer for næsten 400 milliarder euro. EU-landene har en hastigt voksende afhængighed af import af energi fra autoritære regimer, og det udgør en tikkende bombe under Europas økonomi og sikkerhed.
  • Ruslands trusler under Ukraine-krisen understreger, at det haster med at sætte ekstra fart i den energimæssige omstilling i EU-landene.
  • EU-topmødet bør opstille bindende og ambitiøse målsætninger om øget energieffektivitet og en større andel af vedvarende energikilder. EU-landene bør hæve målet til 40 pct. højere energieffektivitet i 2030.
  • Skifergas er ikke en holdbar, sikker og billig løsning på EU-landenes langsigtede energiproblemer, og den kan kun dække en mindre del af Europas gasforsyning. EU bør derfor satse mere på vedvarende energi i en bred kombination af energikilder og samtidig sænke sit energiforbrug markant.
  • Danmark kan blive en af vinderne i den energimæssige omstilling, hvis EU-landene sætter højere bindende mål og giver erhvervslivet nye incitamenter til at investere i den energimæssige omstilling.

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.