Brief

Corona har ikke svækket danskernes grønne vilje

Resume Det er især blandt den yngre del af befolkningen og blandt rød bloks vælgere, at opbakningen til at indfri klimaambitionerne er steget under coronakrisen.

Coronakrisen ser ikke ud til at få danskerne til at slække på deres klimaambitioner. Det viser en nyligt offentliggjort meningsmåling foretaget af YouGov for Tænketanken EUROPA med støtte fra Industriens Fond via GenstartNU-initiativet. Målingen er en del af en større europæisk måling gennemført i ni lande i samarbejde med tænketanken ECFR.

Respondenterne er blevet bedt om at vurdere, om de siden coronakrisen begyndte i højere eller mindre grad støtter arbejdet for at indfri forpligtelserne mht. klimaforandringer. Halvdelen af danskerne angiver, at coronakrisen ikke har haft betydning for deres holdning. Men det ses også, at 22 pct. er blevet meget eller lidt mere støttende, mens 15 pct. er blevet meget eller lidt mindre støttende. Altså en lille overvægt mod mere støttende.

Overordnet viser målingen, at mellem hver femte og hver fjerde dansker er blevet mere positiv over for at indfri forpligtelserne mht. klimaforandringer på trods af coronakrisens negative konsekvenser for sundheden, økonomien og beskæftigelsen. Der er dog tale om en relativt lille andel sammenlignet med flere andre lande, hvor målingen er gennemført.

Ser man på befolkningens holdning på tværs af aldersgrupper, står det klart, at den største andel på alle niveauer udgøres af dem, som ikke mener, at coronakrisen har påvirket deres holdning. De 35-44-årige og de yngste mellem 18-26 er især blevet mere positive. Her siger omkring en tredjedel, at deres støtte er styrket. Blandt de 45-54-årige og de ældre over 65 er der omvendt en lille overvægt mod mindre støtte.

De respondenter, der angiver at stemme på traditionelt venstreorienterede partier, er generelt set mere tilbøjelige til at tilkendegive forstærket søtte til at indfri klimaambitionerne. Højdespringeren er Alternativets vælger, hvor hele 49 pct. angiver, at de i højere grad støtter ideen, mens det blandt de socialdemokratiske vælgere er 19 pct. Blandt partierne i blå blok er der flere vælgere som støtter mere end mindre hos Konservative, mens det forholder sig omvendt hos Dansk Folkeparti og Liberal Alliance.

Det skal dog bemærkes, at den statistiske usikkerhed er relativt høj, når resultaternes brydes ned på enkelte partier.

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.