Retsforbeholdet

Virksomheder, forbrugere og familier

Tilvalgsordningen omfatter regler for virksomheder, erhvervs og forbrugere

Resume Tilvalgordningen omfatter en række regler på det civilretlige område. Virksomheder og forbrugere kan f.eks. se frem til nye rettigheder, der vil gøre det mere sikkert at lave forretninger og handle på tværs af EU-landenes grænser.

Danske virksomheder og forbrugere kan se stærkere rettigheder på tværs af EU's grænser, hvis retsforbeholdet omdannes til en tilvalgsordning. Det gælder f.eks. inkasso, inddragelse af gæld og muligheden for at få penge retur, hvis en varer købt i udlandet ikke lever op til forventningerne.

I dag har danske virksomheder ikke de samme muligheder som deres konkurrenter i de andre EU-lande, og det er især en udfordring for mindre og mellemstore virksomheder, der ikke har ressourcer til at gøre deres krav gældende i grænseoverskridende sager. Blandt de 22 retsakter, som ja-partierne har besluttet skal indgå i tilvalgsordningen, er det især betalingspåkravsforordningen, konkursforordningen og småkravsforordningen, som vil komme forbrugere og virksomheder til gode.

Notater på det civilretlige område:

Klar anbefaling fra organisationerne: Ja tak til tilvalgsordningen Mens 23 organisationer forholder sig positivt til tilvalgsordningen, herunder regler om forbrugere og virksomheder, er der ikke en eneste organisation, der anbefaler et nej. Det viser en analyse af samtlige høringssvar, som Tænketanken EUROPA har foretaget. (26.10.2015)

Danskere bakker op om gensidig anerkendelse – Selv om princippet om gensidig anerkendelse er blevet en varm kartoffel i debatten forud for folkeafstemningen, bakker et flertal i befolkningen op, viser ny meningsmåling. (19.11.2015)

Retsforbehold gør det sværere at få penge retur – Flere og flere danskere køber varer i udlandet, men danske forbrugere er ikke sikret samme rettigheder som andre EU-borgere.

Retsforbeholdet gør det svært for virksomheder at inddrage gæld – Det danske retsforbehold forhindrer, at danske virksomheder kan benytte sig af regler, der gør det lettere at inddrage gæld.

Retsforbehold forværrer danske familiers retssikkerhed – På grund af det danske retsforbehold står par, der gifter sig på tværs af grænser, mere usikkert i tilfælde af skilsmisse og i spørgsmål om forældremyndighed.

Arvesager kompliceres af retsforbehold – Danmark på grund af retsforbeholdet ikke deltage i nye regler, der skal sikre klarhed i arvestridigheder.

Retsforbeholdet har spillet konkurs – På grund af retsforbeholdet vil de nye EU-regler på konkursområdet ikke komme til gavn for danske virksomheder, hvilket kan komme til at svække vækst- og konkurrencevilkår for dansk erhvervsliv.

Læs mere om de øvrige områder i afstemningen her:

Retsforbeholdet – hovedside | Det skal vi stemme om | Europol | Strafferet | Spørgsmålet om suverænitet | Schengen | Asyl og indvanding | Tænketanken EUROPAs arrangementer om afstemningen

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.