Notat

Tyskland og Frankrig vil skubbe asylbehandlingen ud af EU

Merkel og Hollande vil asylbehandle i tredjelande

Resume Et nyt tysk-fransk forslag om at oprette modtagecentre for asylansøgere uden for Europa kan bringe Danmark i en udsat position. På grund af det danske retsforbehold deltager Danmark nemlig ikke i EU’s fælles asyl- og indvandrerpolitik og som udgangspunkt derfor heller ikke i et system med modtagecentre i tredjelande. Danmark risikerer dermed at blive en ”ekstra chance” for asylansøgere, som får deres ansøgning afvist i EU’s modtagecentre. Selvom danske politikere tidligere har støttet lignende forslag, har det potentiale til at efterlade Danmark som asylmagnet.
 
Tyskland og Frankrig foreslår, at EU udnytter sine erfaringer fra Tyrkiet-aftalen, og eksporterer denne model til andre lande. Aftalen med Tyrkiet har nemlig formået at mindske strømmen af asylansøgere til Grækenland markant. Tyskland og Frankrig foreslår, at EU fremadrettet skal kunne sende asylansøgere og illegale migranter på vej over Middelhavet tilbage til modtagecentre i f.eks. Nordafrika. Derfra kan migranterne så søge om asyl i Europa. Systemet skal kunne igangsættes ved massetilstrømninger af asylansøgere til Europa, og skal være med til at fremtidssikre EU’s fælles asylsystem, som i disse dage er ved at blive revideret.
 
Det tysk-franske forslag rejser en lang række spørgsmål, f.eks. om hvem der skal vurdere asylansøgningerne i centrene, hvordan de asylberettede skal fordeles blandt EU-landene, og hvem der har det overordnede ansvar for vilkårene i centrene. Passer EU ikke på, kan oprettelsen af modtagecentre uden for Europa komme i strid med Flygtningekonventionen og EU’s Charter for grundlæggende rettigheder.

Hovedkonklusioner
  • Tyskland og Frankrig sendte 20. februar 2017 et fælles brev til Kommissionen og Rådet med et reformforslag til EU’s fælles asylsystem.
  • Forslaget bygger på tre elementer: 1) tilbagesendelse af asylansøgere til modtagecentre i tredjelande, 2) åbne legale veje til Europa for flygtninge, 3) forbedre levevilkårene for flygtninge i EU’s nabolande.
  • Forslaget bygger på erfaringerne fra Tyrkiet-aftalen, som Tyskland og Frankrig anser som en model for fremtidens samarbejde med EU’s nabolande om flygtninge og migranter.
  • Tilbagesendelse af asylansøgere til modtagecentre uden for Europa betinges af, at det pågældende center ligger i et sikkert tredjeland. Konceptet om sikre tredjelande er specificeret i EU-retten og knytter sig også til Flygtningekonventionen.
  • International ret på asylområdet kan være en stopklods for oprettelsen af modtagecentre uden for Europa. Én problematik er garantien for at tredjelandene er sikre i retslig forstand og forbliver sådan. Men også spørgsmål om afviste asylansøgere og jurisdiktion i centrene er væsentlige spørgsmål.
  • Oprettelsen af modtagecentre i tredjelande kan medføre markante ændringer af EU’s asylsystem. Det er dog endnu usikkert, hvordan det konkret vil påvirke de nuværende asylregler.
  • Danmark vil ikke kunne deltage i en ordning med modtagecentre i tredjelande på grund af retsforbeholdet. Erstatter ordningen Dublin-systemet som Danmark gennem en særaftale deltager i, kan det bringe Danmark i en udsat position. Alligevel har danske politikere tidligere støttet ideen om modtagecentre i tredjelande.
  • Senest har udlændinge- og integrationsminister, Inger Støjberg, været i Tyskland for at drøfte det tysk-franske forslag med sin tyske kollega. Støjberg ønsker efter sigende en permanent ordning på trods af usikkerheden om dennes betydning for Danmark.

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.