Brief

Tilvalgsordning bør omfatte Blue Card

Blue Card-ordningen bør være en del af tilvalgsordningen

Resume Regeringen, SF, Konservative og Venstre har i deres december-aftale om Europol tilkendegivet, at de senest i foråret 2016 ønsker at afholde en folkeafstemning om at erstatte retsforbeholdet med en tilvalgsordning. De har på forhånd sagt, at de ikke vil støtte tilvalg vedrørende retsakter på udlændingeområde, som Danmark i dag ikke er omfattet af. Der er et bredt politisk ønske om at holde udlændingepolitikken ude af en ny tilvalgsordning, men dele af EU´s såkaldte udlændingepolitik er faktisk rimelig ukontroversiel og burde uden problemer komme med i en ny dansk tilvalgsordning.
 
Et godt eksempel er EU’s Blue Card-direktiv fra 2009, der har til hensigt at give virksomheder bedre mulighederne for at tiltrække højt kvalificeret arbejdskraft. Direktivet sigter mod at tiltrække borgere uden for EU med høje kvalifikationer, men blev udvandet under langstrakte forhandlinger i EU.
 
Til trods for at ordningen ikke fungerer optimalt, vil det være en fordel for Danmark, hvis vi med en tilvalgsordning får indflydelse på fremtidens Blue Card-ordning. Europa-Kommissionen har tilkendegivet, at de vil revidere reglerne på området, og det er i den forbindelse vigtigt at sikre, at danske virksomheder kan rekruttere højt kvalificerede medarbejdere. Ordningen bør matche den amerikanske Green Card-ordning, hvis EU-landene skal kunne konkurrere med USA.

Hovedkonklusioner
  • EU’s Blue Card-ordning fungerer ikke efter hensigten. Ordningen står over for en revision, der skal gøre det lettere at tiltrække højt kvalificeret arbejdskraft til EU-landene
  • På grund af retsforbeholdet står Danmark uden for Blue Card-direktivet. Det vil være i dansk interesse at lade en tilvalgsordning omfatte Blue Card, så danske virksomheder lettere kan rekruttere internationalt.
  • En tilvalgsordning på området er en forudsætning for, at Danmark kan få indflydelse og præge den revision af Blue Card-direktivet, som Europa-Kommissionen forbereder.
  • Hvis ikke Blue Card bliver en del af den tilvalgsordning, som danskerne skal stemme om senest til marts 2016, er det usandsynligt, at Danmark tilslutter sig ordningen under hele næste valgperiode. Det skyldes, at alle fremtidige tilvalg af retsakter om indvandring forudsætter enighed blandt aftalepartierne.
  • Selv om Blue Card-ordningen ikke er perfekt i den nuværende form, bør Danmark arbejde for forbedringer af EU-direktivet, der er med til at sikre europæiske – herunder danske – virksomheder bedre vilkår i den globale konkurrence om at tiltrække kvalificeret arbejdskraft.
<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.