Update

Taksøe: Danmark skal være centralt placeret i EU

Peter Taksøe-Jensen har offentliggjort den udenrigspolitiske udredning

Resume Peter Taksøe-Jensens længe ventede udredning viser, at Danmarks relation til EU er helt central for fremtidens danske udenrigs- og sikkerhedspolitik.

Mandag d. 2. maj offentliggjorde udenrigsudreder Peter Taksøe-Jensen sin længe ventede rapport om fremtidens danske udenrigspolitik. Forskningschef i Tænketanken EUROPA, Catharina Sørensen, har siddet med i Taksøes rådgivende ekspertgruppe, og hun finder rapporten overraskende klar ift. til Danmarks relation til EU.
 
”Danmark skal være placeret ’så centralt i EU-samarbejdet som muligt’. Det er Taksøe-udredningens entydige anbefaling ift. at sikre og fremme danske interesser. Det er en overraskende klar melding i en tid, hvor stærke politiske kræfter ønsker at så tvivl om selve Danmarks EU-tilknytning i tilfælde af et evt. britisk nej den 23. juni,” siger Catharina Sørensen.
 
Udredningen understreger, at EU – uafhængigt af resultatet af den britiske afstemning den 23. juni – er af afgørende betydning for Danmark. Og det gælder bredt ift. dansk vækst og velstand, håndtering af migrationsstrømme og udøvelse af global indflydelse inden for danske prioritetsområder, som f.eks. en stærk klimapolitik.
 
”EU’s betydning ift. Danmarks globale muligheder tages ofte for givet. Men udredningen understreger, at EU bl.a. i kraft af G20 og G7 er en vigtig kanal for dansk indflydelse på globale, økonomiske rammevilkår, som er af afgørende betydning for små, åbne økonomier som den danske. ”

”Taksøe-udredningen sender et klart signal om, at vi har brug for modige politikere, der tør holde fast i, at det er i klar dansk interesse at styrke – og fokusere – EU-indsatsen de kommende år. Naturligvis er det ikke alt ved EU, der i lige høj grad er i dansk interesse, men det er ikke et carte blanche til at gamble med et samarbejde, der i den grad tjener danske interesser.”
 
Catharina Sørensen hæfter sig desuden ved, at de danske forbehold ifølge Taksøe begrænser Danmarks muligheder i EU-samarbejdet:

"Det er ærgerligt, at forsvarsforbeholdet helt forhindrer Danmark i at deltage i indsatser mod f.eks. bekæmpelse af menneskesmugling, ulovlig migration og adressering af visse hybridtrusler gennem opbygning af cyberforsvar. Kort sagt konkluderer Taksøe, at forsvarsforbeholdet går imod danske interesser.”

Læs hele udredningen om dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik

RELATERET INDHOLD

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.