Notat

Styrket EU-forsvar kan koste investeringer i Danmark

EU forsvar

Resume 11. december lancerede 25 ud af EU’s 28 medlemslande det permanente strukturerede samarbejde for forsvar, PESCO. Danmark står sammen med Malta og Storbritannien som de eneste EU-lande, der ikke er med. Hermed cementeres Danmarks placering i periferien af EU’s forsvarssamarbejde. Det kan betyde tab af investeringer i den danske virksomheder og få konsekvenser for Danmarks engagement i internationale operationer.

PESCO er bare ét ud af fire nye initiativer på forsvarsområdet i EU. Man igangsætter også en Årlig Koordineret Evaluering på Forsvar, Den Europæiske Forsvarsfond og Det Europæiske Forsvarsindustrielle Udviklingsprogram. Tilsammen skal initiativerne øge effektiviteten, synligheden og effekten af forsvarssamarbejdet, forstærke udviklingen i militært udstyr, og styrke den europæiske forsvarsindustri.

Fra dansk side regner man med at kunne deltage i Den Europæiske Forsvarsfond på trods af det danske forbehold. Det skyldes, at der er tale om et industripolitisk initiativ. Fonden er dog tilknyttet PESCO, hvilket betyder, at lande, der også deltager i PESCO, kan få større bidrag fra fonden. Det kan betyde, at danske virksomheder bliver fravalgt som deltagere i internationale konsortier.

Skal Danmark undgå forsvarspolitisk isolation i EU, kræver det et opgør med forsvarsforbeholdet. Det har aldrig været meningen med forbeholdet at begrænse dansk industris mulighed for udvikling og vækst. Ej heller har det været tiltænkt at begrænse Danmarks engagement i internationale operationer.

Hovedkonklusioner
  • Den 11. december 2017 blev det permanente strukturerede samarbejde for forsvar (PESCO) for første gang lanceret. 25 EU-lande er gået med i samarbejdet. Kun Danmark, Malta og Storbritannien står udenfor.
  • Formålet med PESCO er at intensivere koordinationen af den militære udvikling i Europa, sikre de deltagende landes operationelle forpligtelser samt sikre flere forsvarsinvesteringer i EU-landene.
  • Den 5. december blev PESCO-landene enige om foreløbigt 17 projekter, der skal kickstarte PESCO. Projekterne retter sig både mod det operationelle og det kapabilitetsmæssige.
  • Tredjelande vil kunne deltage i PESCO-projekter, men foreløbig regner man ikke med, at samme mulighed vil gælde for EU-lande, der har valgt at stå uden for PESCO.
  • Mens Malta til enhver en tid kan vælge at gå med i PESCO, er Danmark udelukket pga. forsvarsforbeholdet. Forbeholdet afskærer således Danmark fra at vælge at tilslutte sig.
  • PESCO er bare ét ud af fire nye initiativer på forsvarsområdet i EU. Man igangsætter også en Årlig Koordineret Evaluering på Forsvar, Den Europæiske Forsvarsfond og Det Europæiske Forsvarsindustrielle Udviklingsprogram. Danmark kan foreløbigt kun deltage i Forsvarsfonden.
  • Lande, der deltager i PESCO, får imidlertid adgang til 10 pct. ekstra finansiering. Selvom danske virksomheder potentielt har adgang til fonden, kan forskellen betyde, at danske virksomheder forbigås.
  • Dansk udelukkelse fra PESCO kan også får konsekvenser for Danmarks engagement i internationale operationer. PESCO-landene kan vælge at benytte deres fælles forsvarskapacitet i f.eks. NATO-operationer eller FN-missioner. Her er det muligt at ikke-PESCO-medlemmer udelukkes fra deltagelse.

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.