Tema

Storbritannien – på vej mod Brexit

Vil Storbritannien vælge EU eller Brexit?

Resume D. 31. januar 2020 forlod briterne EU. Vi analyserer de politiske forhandlinger og konsekvenserne af et Brexit for EU og Danmark.

31. januar 2020 forlod briterne EU. Det var en historisk begivenhed. Det er nu op til den britiske premierminister, Boris Johnson, og hans regering at forhandle af en aftale om det fremtidige forhold med EU. Foreløbigt vil briterne være i en overgangsperiode indtil udgang af 2020.

Tænketanken EUROPA har siden afstemningen i 2016 i en række notater og analyser undersøgt konsekvenserne af Brexit, og vi følger fortsat udviklingen tæt. Du kan læse mere i de enkelte notater herunder.

Notater og analyser om Storbritannien og Brexit:

Brexit: Hvad med Europol og sikkerhed? – Det kommende sikkerhedspartnerskab ser ud til at blive væsentlig mindre tæt end i dag. (Notat, 24.1.2020)

Sådan påvirker Brexit Danmarks ageren i EU – I praksis betyder Brexit, at de vanlige koalitionsmønstre er i opbrud, og alle lande skal på intens jagt efter nye venner. Det gælder ikke mindst Danmark. (Analyse, 1.2.2020)

Danmark skal på vennejagt efter Brexit – Danmark kan ikke længere læne sig op ad briterne og sammen med Storbritannien og andre ligesindede lande blokere for EU-beslutninger. (Kommentar, 29.1.2020)

Boris får flertal. Hvad nu med Brexit? – Konservativt flertal baner vejen for, at briterne kan komme ud af EU. Men Brexit er ikke ”done”, som Boris Johnson har lovet i valgkampen. (Analyse, 12.12.2019)

Milliondyre Brexit-forberedelser er kun toppen af isbjerget – Danske virksomheder, organisationer og myndigheder har brugt millioner på at forberede sig på Brexit (Notat, 16. oktober 2019)

Lad os redde stumperne efter Brexit – Der er massive negative konsekvenser af Brexit, men der er også chancer at udnytte for dansk erhvervsliv (Debat, 5.9.2019)

Milliondyre Brexit-forberedelser er kun toppen af isbjerget – Det viser en kortlægning med 24 eksempler på konkrete, danske forberedelser, som Tænketanken EUROPA har lavet (Notat, 16.10.2019)

Brexit giver briterne mindre suveænitet – Storbritannien har reelt styrket deres suverænitet ved at være med i EU's overstatslige institutioner (Debat, 3.4.2019)

EU bør nøje overveje forlængelse af Brexit-forhandlinger – Det er ikke uden omkostninger for EU27 at forlænge forhandlingerne med briterne (Analyse, 1.3.2019)

Brexit bør være et wake-up call for EU-modstandere – Det er tid til selvransagelse hos danske EU-modstandere. (Analyse, 17.2.2019)

Danskerne bekymrer sig mere og mere over Brexit – Bekymring er den mest udprægede følelse, som Brexit vækker i danskerne. (Notat, 19.1.2019)

Dexit er en dårlig ide – Dexit er en dårlig ide for Danmark. Og den kan blive meget kostbar. (Debat, 10.12.2018)

Selv en "god aftale" er skidt for briterne – Ifølge May har hun sikret den bedst mulige aftale, men de færreste vil kalde den god. (Analyse, 30.11.2019)

Sådan kan virksomheder ruste sig til no deal Brexit – Danske virksomheder bør allerede nu tage forholdsregler og forberede sig på at Brexit-forhandlingerne kan ende i et no deal-scenarie. (Notat, 9.11.2018)

Billeder og taler fra Brexit-konferencen – Udenrigsminister Anders Samuelsen og medlem af det britiske parlament for Labour Stephen Kinnock var blandt talerne (Nyhed, 8.10.2018)

Irsk grænse er den afgørende Brexit-knude – Spørgsmålet truer med at trække tæppet væk under forhandlingerne og sende EU og Storbritannien ud i det frygtede no deal-scenarie. (Notat, 24.9.2018)

Brexit-skæbnen ligger i hænderne på briterne – Det afgørende slag om Brexit skal ikke udkæmpes mellem EU og Storbritannien, men internt i det britiske politiske system. (Analyse, 18.9.2018)

Afhold en ny afstemning om Brexit – Demokratisk set vil det give rigtig god mening at lægge den endelige beslutning ud til folket. (Kommentar, 30.8.2018)

Briterne vil blive i EU dér, hvor Danmark står til at ryge ud – Briterne ønsker at forblive i en lang række EU-tiltag på det sikkerhedsmæssige område. (Notat, 28.8.2018)

Det bløde Brexit synes umuligt – Det Europæiske Råds formand, Donald Tusk, ramte plet, da han sidste år forudsagde, at "det eneste reelle alternativ til et hårdt Brexit er intet Brexit." (Analyse, 7.8.2018)

Sidste udkald inden Brexit-skrækscenarie – Det britiske kaos kan sende forhandlingerne ud i det frygtede no deal-scenario. (Analyse, 13.7.2018)

Brexit presser dansk forsknings- og uddannelsessektor – Rapporten kaster lys over de store juridiske og økonomiske konsekvenser, som briternes udtræden af EU efter alt at dømme vil få for den danske uddannelsessektor. (Rapport, 28.6.2018)

Brexit: At ambitiøst tilbageskridt – EU lægger op til en ambitiøs handelsaftale med briterne, men kun en handelsaftale. (Analyse, 20.3.2018)

Brexit: Britisk udspil lader vente på sig – Trods et mindre gennembrud i december, er de væsentligste knuder i forhandlingerne mellem EU og Storbritannien endnu ikke løst. (Notat, 19.2.2018)

Brexit kan sætte gang i reform af EU's budget – Brexit er en god anledning til at diskutere mere grundlæggende reformer af EU-budgettet og finansieringen af det. (Notat, 19.12.2017)

Briterne bøjer af i forhandlinger om Brexit – Storbritannien har givet meget store indrømmelser til EU for at komme videre til anden fase i Brexit-forhandlingerne. (Notat, 13.12.2017)

Mays Brexit-trilemma – May forventede at indgå en aftale om Brexit, men sådan gik det ikke. Sprøgsmålet om Irland kom imellem. (Analyse 7.12.2017)

Brexit: Få forhandlingsfremskridt efter tre forhandlingsrunder – Interne uenigheder i den britiske regering gør det svært at komme videre. (Analyse, 15.9.2017)

Fri os fra et Brexit-kaos – Brexit er et kaotisk eksperiment, der er ikke værd at efterligne for Danmark. (Debat 5.9.2017)

Brexit kan styrke den finansielle integration – Det vurderer formand for European Fiscal Borad og medlem af Tænketanken EUROPAs økonompanel, Niels Thygesen. (Q&A 1.9.2017)

Irlands aktive EU-tilvalg efter Brexit – Irland er det land, næst efter Storbritannien, der kan blive hårdest ramt af Brexit. Men hvordan sikres freden og økonomien på den irske ø?  (Notat 5.5.2017)

Brexit regning udskudt: May har økonomisk medvind før valg – Siden sidste års exit-folkeafstemning har briterne oplevet pæn økonomisk vækst, men der venter en kæmperegning for UK og Theresa May. (Notat 19.4.2017)

Brexit kan slå knude på britisk strøm af data – Op imod 800 danske datterselskaber i Storbritannien kan blive afskåret fra at udveksle altafgørende data med EU, hvis briterne ikke får en smidig aftale efter Brexit. (Notat 27.3.2017)

Mays Brexit under pres af britisk parlament – Theresa Mays regering er af den britiske landsret blevet pålagt at søge godkendelse fra det britiske parlament for at kunne starte udmeldelsesforhandlingerne med EU. (Notat 1.12.2016)

Tre paradokser i Mays udmeldinger om Brexit Selv om det synes klarere, hvilken EU-tilknytningsmodel briterne går efter i forhandlingen med EU, kan der dog udledes tre væsentlige paradokser i den britiske regerings håndtering af Brexit. (Notat, 6.10.2016)

Brexit afspejler det britiske klassesamfund – Resultatet af afstemningen reflekterer en dyb splittelse i det britiske samfund (Debat, Politiken, 15.7.2016)

Hvordan kan Storbritannien i praksis forlade EU? – Der er ingen tvivl om, at der foreligger en yderst kompliceret proces, hvis Storbritannien stemmer nej d. 23. juni. (Notat 13.7.2016)

Brexit – kompromis eller kaos – Det bliver svært at undgå et kaotisk forhandlingsforløb mellem EU og Storbritannien på den korte bane, men vil en mere pragmatisk tilgang finde vej på længere sigt. (Notat, 8.7.2016)

Britisk efterspil afhænger af størrelsen på sejren – Uanset om Remain eller Leave trækker det længste strå, afhænger efterspillet i høj grad af, hvor massiv sejren bliver. (Notat, 22.6.2016)

CETA-aftale med EU vil give briterne færre fordele – Brexit-fortalere skeler til EU’s handelsaftale med Canada (CETA) som en alternativ model for britisk tilknytning til EU. Den giver færre fordel. (Notat 22.6.2016)

Juridisk kaos venter, hvis briterne siger nej til EU – EU har påvirket det britiske retssystem igennem mere end 40 års medlemskab. En juridisk og lovgivningsmæssig kæmpeopgave venter, hvis Brexit. (Notat, 22.6.2016)

Britisk nej kan ramme 10.000 briter i Danmark – Man kan forestille sig tre scenarier for den fri bevægelighed af personer mellem Storbritannien og EU. (Notat, 21.6.2016)

Danske studerende kan betale dyrt for BrexitEU-regler sikrer, at danske studerende skal behandles på lige fod med bl.a. Storbritanniens egne. Det vil Brexit sandsynligvis lave om på. (Notat, 20.6.2016)

Brexit vil medføre betydelig reduktion i EU's militære tyngde – På en række strategisk vigtige militære parametre udgør briterne en absolut spydspids i forhold til de øvrige lande i EU. (Notat, 14.6.2016)

Briter risikerer farvel til Europol – men det fylder ikke i debatten. Hverken Remain- eller Leave-kampagnen har formået at gøre spørgsmålet til en vindersag (Notat, 11.6.2016)

En uattraktiv norsk model – Både i Danmark og i Storbritannien er ”den norske model” blevet fremhævet af EU-modstandere. Men modellen er alt andet end attraktiv for Danmark. (Notat, 4.6.2016)

Britisk euroskepsis er mere økonomisk end den danske – På flere centrale områder adskiller dansk euroskepsis sig fundamentalt fra den britiske. (Notat, 25.5.2016)

Brexit koster på begge sider af kanalen – En række økonomiske analyser viser, at Storbritanniens eventuelle EU-exit kan blive dyrt. Både for briterne og for resten af EU. (Notat revideret 23.5.2016)

Danmark bør blive i EU – uanset hvad briterne vælger – Der er hverken logiske eller politiske grunde til, at briternes forhold til EU også skal bestemme danskernes forhold til EU. (Analyse, Berlingske, 16.5.2016)

Danske virksomheder bør forberede sig på Brexit – Danske virksomheder, der nyder godt af eksport til Storbritannien, gør klogt i at tage bestik af risikoen. (Analyse i Børsen 31.3.2016)

Storbritanniens aftale peger mod et mere demokratisk EU – Hvis briterne stemmer ja ved den forventet snarlige EU-afstemning, vil den nye aftale ikke alene få betydning for Storbritannien. På to centrale områder imødekommer aftalen danske ønsker. (Indlæg, JP, 23.2.2016)

Britisk aftale fører ikke til reform af EU – Udkastet til en ny EU-aftale for Storbritannien har en stærk symbolværdi, men vil ikke ændre EU markant. (Analyse, Politiken, 15.2.2016)

På randen af Brexit: Perspektiver på den britiske genforhandling – I denne artikel ses nærmere på den britiske genforhandling om Storbritanniens EU-medlemskab. Artiklen er delt op i to overordnede dele: den britiske euroskepsis og de britiske forhandlingskrav og muligheden for at få dem indfriet. (Notat 28.1.2016)

De besværlige briter spiller stadig en rolle i Bruxelles – Britiske diplomater opfattes som upassende og besværlige i Bruxelles, men en egentlig marginalisering (endnu) ikke finder sted. Det viser en nyt studie, som senioranalytiker Maja Kluger Rasmussen har gennemført. (Analyse, Politiken, 20.10.2015)

Hvad kan briterne lære af Maastricht, Nice og Lissabon? – Kan de danske og irske erfaringer fra Maastricht og Nice og Lissabon signalere en farbar vej for Storbritannien? (Notat 30.6.2015)

Hvad kan et Brexit betyde for EU? – Et Brexit vil udløse en række ændringer i EU. Områder som handel, udenrigspolitik, forsvar vil blive berørt. Dertil kommer den interne magtbalance, forholdet mellem frihandel og protektionisme samt omverdenens syn på EU. (Notat 7.5.2015)

Storbritannien har ingen plan for Brexit – Vi undersøge fire scenarier for et britisk farvel til EU. Fælles for alle scenarier er, at de medfører et betydeligt tab af politisk indflydelse for Storbritannien. (Notat 20.4.2015)

Britisk embedsværk: EU er en klar fordel – Mens de britiske politikere skærper den EU-skeptiske retorik, er konklusionen på omfattende undersøgelser fortaget af det britiske embedsværk, at EU-samarbejdet er til briternes klare fordel. (Notat 10.1.2015)

EU-skeptiske briter går til valg – I dag går briterne til stemmeurnerne for at vælge et nye parlament, og udfaldet kan få store konsekvenser for hele Europa. (Analyse bragt i Politiken)

Allierede frygter Brexit – Regeringsledere fra hele Europa følger valget i Storbritannien nøje. Det gælder ikke mindst i de lande, der er tættest allieret med briterne, herunder Danmark. (Analyse bragt i Politiken)

Farage-paradokset – Jo mere vind i sejlene det EU-skeptiske parti UKIP har, jo mere vågner pro-europæiske kræfter og trækker opinionen i Storbritannien i den anden retning. Derfor taler man om Farage-paradokset. (Analyse bragt i Politiken)

Europa er på spil, men ikke i debatten – Hele Europa kigger i de næste uger mod Storbritannien, men debatten om Europa fylder meget lidt forud for det britiske valg 7. maj. (Analyse bragt i Politiken)

Camerons krav kræver ikke traktatændringer – Ifølge Cameron kræver genforhandling traktatændringer. Det er dog næppe tilfældet. (Analyse for Altinget.dk – åbner i nyt vindue)

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.