Notat

Storbritannien har ingen plan for Brexit

Billede: Europa-Kommissionen.

Resume Den 7. maj er der parlamentsvalg i Storbritannien. Det er et valg, der kan få betydning for Storbritanniens fremtidige forhold til EU. Den konservative premierminister David Cameron har nemlig lovet vælgerne at genforhandle briternes forhold til EU og sende aftalen til folkeafstemning inden udgangen af 2017, såfremt hans parti genvinder magten.
 
Mens der ikke er opbakning til en afstemning blandt alle partier, har de store partier fremsat næsten identiske krav til EU-reformer. Kardinalpunktet for både Det Konservative Parti og Labour er en begrænsning af EU-borgeres adgang til sociale ydelser i Storbritannien. Flere af kravene kan imødekommes gennem ændringer af national- og sekundær EU-lovgivning. Men Storbritannien har ikke nogen egentlig plan for, hvordan et Brexit i yderste konsekvens skal håndteres.
 
Selv om alle partier med undtagelse af UKIP ønsker at blive i et reformeret EU, vil et nej til fortsat EU-medlemskab ved en folkeafstemning højst sandsynligt føre til et Brexit. Alle udmeldelsesscenarier medfører imidlertid et betydeligt tab af politisk indflydelse, da Storbritannien, for at få adgang til EU’s indre marked, vil skulle implementere EU-regler, de ikke har været med til at udforme. De økonomiske omkostninger eller gevinster afhænger af Storbritanniens adgang til det indre marked samt omfanget og indholdet af handelsaftaler med lande uden for EU.

Hovedkonklusioner
  • Såfremt de konservative vinder det kommende britiske valg, vil de forsøge at genforhandle vilkårene for Storbritanniens EU-medlemskab og  sende aftalen til en afstemning inden udgangen af 2017. Vælgerne vil blive bedt om at tage stilling til, om de ønsker at blive i et reformeret EU eller forlade EU.
  • Kardinalpunktet for en genforhandling af det britiske EU-medlemskab er immigration og EU-migranters adgang til sociale ydelser. Det er klart reflekteret i både britiske meningsmålinger og i de konservatives og Labours reformkrav. De tre største partier har næsten identiske krav til EU-reformer.
  • De fleste af kravene kan imødekommes gennem ændring af national lovgivning og sekundær EU-lovgivning.
  • Den britiske befolkning og samtlige partier med undtagelse af UKIP bakker fortsat op om medlemskab af EU, men ca. 20 pct. af vælgerne er ifølge meningsmålinger i tvivl om deres opbakning til medlemskabet. Marginalvælgerne kan komme til at afgøre udfaldet af afstemningen.
  • De konservative har ingen plan for, hvad der skal ske i tilfælde af et Brexit. Uanset hvilken tilknytningsmodel de vil få til EU, vil det medføre store politisk omkostninger, da Storbritannien vil skulle implementere EU-standarder, de ikke selv har været med til at udforme.
  • De økonomiske omkostninger afhænger af, i hvilket omfang Storbritannien kan få adgang til EU’s indre marked og sikre sig favorable handelsaftaler med lande uden for EU.
  • Det er yderst tvivlsomt, om Storbritannien kan sikre sig ligeså fordelagtige handelsaftaler på egen hånd end med verdens største handelsblok, EU, i ryggen.

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.