Notat

Stærkt europæisk forsvarssamarbejde er populært i Danmark

Forsvar EU hær

Resume The New York Times afslørede i sidste uge, at den amerikanske præsident Donald Trump ved flere lejligheder har leget med tanken om at trække USA ud af NATO – noget, der ville være ensbetydende med at destruere militæralliancen. En ny måling fra Tænketanken EUROPA viser, at danskerne fortsat har stor tillid til NATO som garant for Danmarks sikkerhed. Men oplevelsen af en mere uforudsigelig verden vender tilsyneladende op og ned på en gammel bøhmand i dansk EU-debat, nemlig EU-hæren. Halvdelen af danskerne vil gerne have Danmark med i sådan en – en holdning, der faktisk også deles blandt skeptikerpartiet Dansk Folkepartis vælgere.
 
Det danske forsvarsforbehold betyder dog, at Danmark – som det eneste land i EU – står uden for EU’s forsvarssamarbejde. Uanfægtet at danskerne altså i substansen gerne vil være med på forsvarsområdet bakker et flertal op om det at have et forbehold.

Dette tilsyneladende paradoks skyldes formentlig, at få danskere er klar over forbeholdenes natur og omfang. Målingen viser, at under halvdelen af danskerne er i stand til at udpege ”forsvarssamarbejde” som et af Danmarks tre forbeholdsområder, og at blot 12 pct. er klar over, at Danmark er det eneste land i EU med et forsvarsforbehold.
 
Målingen viser, at en del af forsvarsforbeholdets fortsatte popularitet skyldes, at det rent psykologisk ikke er attraktivt at afskaffe noget, man har. Det betyder, at det måske mest afgørende slag i en eventuelt kommende folkeafstemningskampagne kommer til at handle om retorik, snarere end substans.

Hovedkonklusioner
  • Danskerne har stor tillid til NATO. Blot 15 pct. er uenige i, at NATO er en tilstrækkelig garant for Danmarks sikkerhed, mens 45 pct. er enige i udsagnet. Det viser en ny måling blandt 2.028 respondenter foretaget i januar af YouGov for Tænketanken EUROPA.
  • Men målingen bekræfter også, at EU i højere grad i dag end tidligere opfattes som en sikkerhedspolitisk aktør. Ydre trusler og global usikkerhed ser ud til at styrke opbakningen til EU.
  • Halvdelen af danskerne er sågar parate til støtte dansk deltagelse i en EU-hær. Selv blandt Dansk Folkepartis vælgere er 43 pct. er enige i, at Danmark bør gå med i en EU-hær, mens 42 pct. er uenige.
  • For Danmark er udfordringen, at både vores retlige EU-forbehold og forsvarsforbeholdet i stigende grad holder os uden for store dele af det nye sikkerhedssamarbejde i EU. Meget tyder på, at danskerne ikke er bekendt med disse konsekvenser ved forbeholdene.
  • Op mod 57 pct. af danskerne er ifølge den nye måling ikke bekendt med forsvarsforbeholdet. Og blot 12 procent er klar over, at Danmark er det eneste land i EU med forbehold.
  • Målingen bekræfter også, at der ved folkeafstemninger om at afskaffe et EU-forbehold kan være en stærk bias for status quo. Det er langt mere positivt at stemme for at deltage i noget.
  • Hvis man spørger, hvad folk vil stemme i en folkeafstemning om forsvarsforbeholdet, ønsker 33 pct. af respondenterne et opgør med forbeholdet, når svarkategorien handler om at afskaffe forbeholdet, mens 49 pct. ønsker et opgør, når svarkategorien går på, om Danmark skal kunne deltage.

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.