Debat

Socialliberale partier mangler fælles visioner for EU

Resume Socialliberale kræfter arbejder på at samle en alliance forud for Europa-Parlamentsvalget. De mangler dog stadig at udvikle en fælles vision for fremtidens EU.

Dette indlæg blev bragt i Berlingske d. 6. april 2019.

Forud for valget til Europa-Parlamentet (EP) i maj 2019 forsøger socialliberale midtsøgende politikere at indgå en alliance, som de kan føre kampagne ud fra.

Senest førte drøftelser mellem den franske præsident, Emmanuel Macron, og den hollandske statsminister, Mark Rutte, til et samarbejde mellem EPs liberale gruppe, ALDE, og Macrons parti, En Marche!. Alliancen ønsker at skabe en modvægt til populistiske nationalister og bryde med EPs storkoalition mellem den konservative gruppe og den socialdemokratiske gruppe.

Macron må siges at have en vis national erfaring med at køre det traditionelle politiske landskab over. En Marche! var ikke opstillet ved sidste EP-valg. Derfor har Macron ingen mandater i EP eller en kommissær i Europa-Kommissionen.

Hvis de socialliberale partier formår at slå pjalterne sammen enten i EPs eksisterende ALDE-gruppe eller i en ny gruppe, kan de blive den tredjestørste gruppe i det nye parlament.

Der har indtil nu været fokus på personerne bag alliancen og deres taktikker og i mindre på, hvad alliancen kan bibringe EU. Alliancen ser sig selv som pro-europæere og et bolværk mod populisme. De mangler dog stadig at udvikle en fælles vision for fremtidens europæiske samarbejde, der er både nytænkende og overbevisende.

Uklare budskaber

I september 2018 offentliggjorde en række toneangivende politikere et fælles brev med titlen "Genopfind Europa". Det fremstår ikke tydeligt, hvad genopfindelsen går ud på. Underskriverne var mere iøjnefaldende end indholdet. De talte blandt andet: En Marche!, Belgiens Mouvement Réformateur, hollandske Demokrater 66 og det spanske liberale Ciudadanos.

Under overskriften "Tiden er inde til en europæisk renæssance" skrev Macron i marts et åbent brev til alle europæere om sin plan for EU med en bred vifte af forslag. De reflekterer dog mere franske interesser end fælles socialliberale ideer.

Det er på nuværende tidspunkt svært at få øje på, hvad den nye alliances fælles visioner er, og hvordan den adskiller sig fra andre. ALDEs valgprogram taler ikke om en ny vision for EU-samarbejdet, der adskiller sig markant fra status quo. Enten ønsker den socialliberale lejr ikke at nagle sig fast i specifikke politikpositioner, eller også slås de med interne uenigheder.

Macrons skitse for en europæisk renæssance tager overordnet store integrationsskridt (såsom en fælles asylpolitik for Schengen-landene), men blander samtidig klassisk føderalisme med mellemstatsligt samarbejde. ALDEs medlemmer har dog forskellige visioner.

Ciudadanos drømmer om et føderalt Europa, mens danske og tyske liberale gisper ved tanken. Ciudadanos taler om et "United States of Europe", Rutte om "less is more", og Lars Løkke Rasmussen om et "nationernes Europa".

På det sociale område ønsker Macron at indføre en europæisk minimumsløn – stik imod danske ønsker. Macron ønsker reformer af eurozonen: et fælles budget for eurozonen og en EU-finansminister. Rutte ønsker et mindre, ikke større EU-budget. Spanske liberalister ønsker det modsatte. Radikale Venstre og Venstre ønsker en gentænkning af budgettet.

Blafrende sikkerhedspolitik

På sikkerhedsområdet taler de socialliberale også med flere tunger. Macron har yderligere integration på forsvarsområdet som en prioritet. Det kunne for eksempel være et europæisk sikkerhedsråd.

Ciudadanos ønsker mere integration, når det gælder både intern og ekstern sikkerhed. Andre ALDE-partier er mere lunkne, når det kommer til et større fokus på udviklingen af EUs forsvar.

Der venter stadig en del arbejde forude for den nye socialliberale alliance, hvis den ønsker at udvikle et paneuropæisk midtsøgende alternativ, der forener nationale positioner.

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.