Brief

Skotternes valg er godt for Europa

Godt at Skotland stemte nej

Resume Mere nationalisme og nye nationalstater er ikke svaret på Europas store udfordringer. Derfor er Skotlands nej til løsrivelse det rigtige valg.

Resultatet af den skotske folkeafstemning er gode nyheder for hele Europa. Et klart flertal af skotterne har sagt ja til at forblive inden for den 307 år gamle britiske union. Dermed undgår Storbritannien at skulle gennem en smertefuld og vanskelig bodeling, der kunne skabe stor økonomisk og politisk uro.
 
Nu er der hårdt brug for at sikre en national forsoningsproces i Skotland, hvor der har været en voldsom polarisering mellem ja- og nejsigere. Og forsoningen bør også finde sted mellem skotske nationalister og britiske unionister helt til Westminster i London. Udvidet selvstyre til Skotland, som de store britiske partier har lovet skotterne, kan blive et vigtigt skridt til at sikre denne forsoning.

Mere selvstyre er positivt

Flere rettigheder til at udskrive skatter og nye politiske kompetencer for det regionale parlament i Skotland giver skotterne en unik mulighed for – inden for rammerne af Storbritannien og Den Europæiske Union – at sætte et stærkt præg på deres egen økonomiske og politiske fremtid.
 
Denne mulighed for øget selvstyre bør man også tilbyde både walisere og nordirere inden for rammen af den britiske union. Det er samtidig vigtigt, at skotterne i den nye kontrakt om selvstyret lover, at de ikke anvender det som en trampolin til at begive sig ud på nye løsrivelseseventyr. En kontrakt om udvidet selvstyre bør aftales med en lang tidshorisont for at sikre den fornødne stabilitet om det nye politiske arrangement.

Selvbestemmelse og union går hånd i hånd

Folkeafstemningen har været et wake-up call til Storbritanniens politiske elite. Det er vigtigt, at man håndterer udfordringerne efter folkeafstemningerne med fremsynethed og en forståelse af, at øget selvbestemmelse i de enkelte regioner godt kan forenes med en stærk union – ikke blot i Storbritannien, men også i Den Europæiske Union. National og regional identitet behøver ikke at ekskludere et stærkt politisk og økonomisk samarbejde inden for rammerne af en fælles union.

Anbefaling til briterne: Brug samme unionsretorik om EU

Mere nationalisme og nye nationalstater er ikke svaret på Europas store udfordringer. Det vil klæde Storbritannien, hvis man erkender, at unionstanken ikke alene bør hegnes ind på de britiske øer, men faktisk bør udstrækkes til hele Europa. Den selvsamme retorik, som premierminister David Cameron har brugt over for skotterne, burde han bruge om EU.
 
Storbritannien, som er en union af forskellige nationaliteter, bør engagere sig langt mere aktivt i hjertet af EU. I stedet for at rykke væk fra EU og kræve nye undtagelser, bør briterne tage mere aktivt del i alle dele af det udvidede EU-samarbejde. Europa har brug for Storbritannien – mindst lige så meget som briterne har brug for skotterne.

Hold op med at gamble om fremtiden

David Cameron bør ikke gamble med Storbritanniens medlemsskab af EU ved at udskrive en ny folkeafstemning i 2017. Folkeafstemningen i Skotland kunne meget vel være faldet ud til den anden side, hvis ikke nej-partierne og de britiske partiers ledere havde engageret sig så stærkt i slutspurten af valgkampen.
 
Folkeafstemninger om konstitutionelle forhold bør ikke afgøres med simple flertal, og der bør være langt større klarhed om konsekvenserne om bodelingen, end det var tilfældet før den skotske folkeafstemning. Læren fra den skotske afstemning bør være, at David Cameron aflyser den planlagte britiske folkeafstemning om EU-medlemsskabet. Den skaber unødvendig usikkerhed om Storbritanniens politiske og økonomiske fremtid.
 
En ny folkeafstemningskampagne i Storbritannien om bare tre år vil tage enorme politiske ressourcer. Den britiske regering får i forvejen nok at gøre med at skabe en ny intern politisk deal for øget selvstyre til regionerne i de næste år.  Skal regeringen oveni forberede en ny folkeafstemning, risikerer det at skade den britiske regerings arbejde i EU.
 
Europa har brug for et mere proaktivt Storbritannien, der positivt og konstruktivt engagerer sig i løsningen af EU´s største udfordringer, i stedet for et Storbritannien, der vender blikket indad og bliver politisk handlingslammet.

Også et wakeup call til Europas andre separatister

Katalanere, baskere, flamlændere og andre nationalistbevægelser rundt om i Europa havde håbet, at et flertal af skotterne ville vælge at sige ja til en selvstændig stat. Men skotternes beslutning om fortsat at være en del af den britiske union bør være en påmindelse til Europas andre separatister. I stedet for politisk konfrontation og alt-eller-intet-løsninger bør der udvikles nye modeller for delt suverænitet, der giver plads til udvidet regional selvstyre, som man f.eks. ser det i de tyske länder eller med de spanske regioner.
 
At danne nye nationalstater er ikke svaret på de store grænseoverskridende udfordringer i et 21. århundrede, der er præget af øget global konkurrence, globale klimaproblemer, folkevandringer, nye sikkerhedskonflikter og store energimæssige udfordringer. I stedet for at bruge energi på at skabe opsplitninger, politisk fragmentering og opbakning til separatistbevægelser, har Europa brug for, at der er flere, der bruger deres politiske energi på at finde fælles løsninger.
 
Det europæiske projekt bør være rummeligt nok til, at der både er plads til øget selvstyre på det regionale niveau og øget europæisk samarbejde mellem de eksisterende medlemslande. EU bør derimod ikke acceptere, hvis separatistbevægelser imod de aftalte spilleregler i de eksisterende demokratiske forfatninger forsøger at rive sig løs af de enkelte EU-medlemslande med henblik på at blive EU-medlemmer. I EU bør alle respektere de eksisterende demokratiske spilleregler, uanset hvilket niveau de politiske aktører opererer på.

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.