Debat

Schengen giver Danmark mere sikkerhed

Resume I 2017 søgte danske myndigheder mere end 20 millioner gange i Schengen-databasen, SIS II. Permanent grænsekontrol kan afskære danske myndigheder denne mulighed. Det er en farlig vej at gå.

Mange forbinder alene Schengen-samarbejdet med åbne grænser, men faktisk er samarbejdet et uhyre vigtigt omdrejningspunkt for kampen mod bl. a. grænseoverskridende kriminalitet, illegal indvandring og terror. Med Schengen afskaffede man nemlig ikke bare den ineffektive og omstændelige grænsekontrol, man oprettede samtidig en række værktøjer, som i dag er helt afgørende for politiet og myndighederne i medlemslandene.

Et af disse værktøjer er informationssystemet SIS, hvor myndighederne på tværs af lande kan tjekke, om personer eller genstande er efterlyste. På bare to år er de danske søgninger i SIS mere end tredoblet til over 20 millioner søgninger alene i 2017. Det viser den seneste opgørelse på området, hvilket svarer til mere end 54.000 danske forespørgsler dagligt.

En stor del af søgningerne foretages automatisk, f.eks. med nummerpladescannere (de såkaldte ANPG-kameraer) ved grænseovergangene eller på politiets køretøjer. Kameraerne er koblet direkte til SIS. Passerer en efterlyst bil, modtager politiet med det samme besked herom.

SIS indeholder mere end 76 millioner oplysninger, som medlemslandene har indtastet i systemet, og i alt blev der foretaget ca. fem milliarder søgninger i databasen i 2017.

Det gør SIS til EU's ubetinget største og mest benyttede database til kriminalitetsbekæmpelse. I 2017 resulterede søgningerne i mere end 243.000 "hits", dvs. en besked til myndighederne om, at det pågældende objekt – f. eks. en person, en bil eller et dokument – er relateret til kriminel aktivitet.

Permanent grænsekontrol er en farlig vej

Den grænsekontrol, som Danmark har haft siden januar 2016, er midlertidig og i overensstemmelse med reglerne i Schengen-samarbejdet. Men permanent grænsekontrol vil tvinge Danmark til at forlade Schengen, hvilket sandsynligvis ville afskære danske myndigheder fra at bruge SIS.

Det vil være en alvorlig situation, som i værste fald kan true sikkerheden i Danmark.

Hertil kommer, at Schengen-medlemskab er en forudsætning for Danmarks særaftale med Europol. Skulle vi forlade Schengen, ophører vores aftale med Europol altså øjeblikkeligt.

Det er en farlig vej at gå.

I stedet bør Danmark blive endnu bedre til at udnytte de mange muligheder, som teknologien giver, og som ikke er i strid med Schengen-reglerne. Og her er det helt afgørende at have fri og uhindret adgang til at dele informationer om kriminelle og mistænkte med andre lande.

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.