Notat

Schengen-exit vil skade politiets arbejde

Schengen er afgørende for politiets arbejde

Resume Danmark skal indføre permanent grænsekontrol. Sådan lyder ønsket fra Dansk Folkeparti. Det er imidlertid ikke foreneligt med Schengen-samarbejdet og vil betyde, at Danmark må forlade dette. Schengen handler dog ikke kun om grænsekontrol, men omfatter også fælles indsats mod grænseoverskridende kriminalitet og illegal indvandring. Må Danmark forlade Schengen-samarbejdet, fordi vi har indført permanent grænsekontrol, vil dansk politi uundgåeligt også miste helt afgørende redskaber i kampen mod den grænseoverskridende kriminalitet. Det kan reelt kan føre til mindre effektivt politiarbejde og dårligere sikkerhed i Danmark.

Faktisk søgte danske myndigheder i 2015 5,6 millioner gange i Schengen-databasen, SIS II, der indeholder oplysninger om f.eks. fremmedkrigere, efterlyste genstande og savnede personer samt personer, der er forment adgang til Schengen. SIS II indeholdt i 2015 mere end 63 millioner indberetninger og leverede samme år 156.447 hits til medlemslandene. Danmarks brug af databasen forventes at stige markant i 2016, da politiet i år har udrullet nye nummerpladescannere, som trækker på databasen.

Må Danmark forlade Schengen-samarbejdet, mister vi adgangen til SIS II. Dette forhold er indtil videre blevet overset i debatten, der alene har handlet om muligheden for at indføre permanent grænsekontrol. Men det ændrer ikke på, at samarbejdet meget vigtigt i kampen mod grænseoverskridende kriminalitet, og at et dansk Schengen-exit derfor virker alt andet end gennemtænkt.

Hovedkonklusioner
  • Hvis Danmark må forlade Schengen-samarbejdet, vil det medføre en markant svækkelse af danske myndigheders mulighed for at samarbejde med andre medlemslande i kampen mod organiseret, grænseoverskridende kriminalitet og illegal indvandring.
  • Et af de helt afgørende elementer i Schengen er databasen SIS II, der indeholder oplysninger om kriminelle, fremmedkrigere, efterlyste køretøjer, savnede personer og folk fra tredjelande, der er forment adgang til Schengen-området m.m.
  • SIS II er en af verdens største efterlysningsdatabaser, der kan bruges af politifolk i alle Schengen-landene, og det er et blevet et meget vigtigt redskab til bekæmpelse af grænseoverskridende kriminalitet. SIS II indeholdt i 2015 mere end 63 millioner indberetninger, heraf over 700.000 danske. Systemet blev tilgået af medlemslandene tæt ved 3 milliarder gange i 2015 og leverede mere end 150.000 hits. Hit-raten er fordoblet på to år.
  • De danske myndigheder søgte i 2015 hele 5.657.049 gange i systemet. Det svarer til mere end 15.000 forespørgsler dagligt eller over 10 forespørgsler i minuttet. Brugen forventes at stige i 2016, da en række nye systemer som f.eks. politiets nummerpladescannere krydstjekker i SIS II.
  • Det sker flere gange dagligt, at dansk politi har et hit på en indberetning om f.eks. en stjålen bil eller efterlyst person, der findes i Danmark, ligesom der dagligt er hits i andre Schengen-lande på de indberetninger Danmark har lagt ind i SIS II. 
  • Det er kun fuldgyldige medlemmer af Schengen-samarbejdet, der har fuld adgang til databasen. Men Storbritannien, der har valgt at stå uden for Schengen-land, kan i begrænset omfang bruge SIS II, men adgangen er dog begrænset. Det er dog særdeles usikkert, om den begrænsede adgang kan bestå, hvis Storbritannien forlader EU.
  • Den mulighed Storbritannien har for at kunne tilvælge visse Schengen-retsakter gælder kun for Storbritannien og Irland. Såfremt Danmark skal have samme ordning, vil det kræve, at Lissabontraktaten ændres.
  • Et dansk Schengen-exit vil i praksis betyde, at det bliver sværere for politiet at tjekke, om personer er eftersøgt for forbrydelser i andre Schengen-lande, eller om en bil eller andre genstande er meldt stjålne.
  • Den politifaglige vurdering af permanent grænsekontrol er, at den ikke er et effektivt middel til at bekæmpe kriminalitet. Set i det lys virker ønsket om at forlade Schengen for at få indført permanent grænsekontrol ikke til at være gennemtænkt.

Notatet blev omtalt i Berlingske 1. november 2016. Se DF's drøm om grænsekontrol kan skade politiets arbejde.

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.