Notat

Samarbejde med Afrika skal bremse migrationen

EU's udenrigspolitiske chef, Federica Mogherini, mødes med den libyske premierminister, Fayez Sarraj.

Resume I marts fremlægger Kommissionen et forslag til en revideret handlingsplan for hjemsendelser af illegale migranter og afviste asylansøgere. Da Danmark står uden for EU’s asyl- og indvandringspolitik, er det uvist, om aftalerne kan komme Danmark til gode. Hjemsendelsesaftalerne er blot ét af flere elementer, hvor EU ønsker at styrke samarbejde med en række afrikanske lande med henblik på at få skabt en langsigtet løsning på migrantstrømmen over Middelhavet. De andre elementer omhandler bl.a. øget økonomisk støtte, hjælp til at kontrollere grænser og optrapning af kampen mod menneskesmuglere.
 
90 pct. af alle illegale migranter, der rejser fra Nordafrika til Europa, kommer fra Libyen. Landet er derfor helt afgørende ift. at stoppe migrationen, men uro og ustabilitet gør det svært for EU at samarbejde med Libyen. EU fokuserer derfor også på forholdene længere mod syd, hvor en ny partnerskabsramme med fokus på fem lande i Sahel-regionen (Niger, Nigeria, Mali, Senegal og Etiopien) blev lanceret i sommeren 2016. Trods store udfordringer har partnerskabsrammen potentiale til på sigt at være med til at bremse det store migrationspres mod Europa.
 
For at øge presset på de afrikanske lande, har EU etableret en noget-for-noget-tilgang. Fremtidig udviklingsbistand og handel fra EU skal nu betinges af de afrikanske landes villighed til at bremse migrationsstrømmen. Socioøkonomisk udvikling er dog den væsentligste faktor for på den lange bane at adressere de bagvedliggende årsager til migration, men denne udvikling tager tid, og EU har brug for at vise resultater nu.

Hovedkonklusioner
  • 1. marts skal Kommissionen diskutere et forslag til en revideret handlingsplan for hjemsendelser af illegale migranter. Handlingsplanen er ét ud af en lang række initiativer, som EU har igangsat for at bremse strømmen af illegale migranter til Europa.
  • Med et stigende antal illegale migranter fra de afrikanske lande har EU øget sit fokus på Afrika. EU vil benytte en noget-for-noget tilgang hvor udviklingsbistand og handel betinges af de afrikanske landes samarbejdsvillighed for at håndtere til illegale migration.
  • Selvom EU ved topmødet på Malta i februar 2017 besluttede at øge støtten til Libyen og intensivere samarbejdet, møder dette modstand fra den libyske befolkning. Hverken lokalpolitikere eller befolkningen ønsker at bremse migrationen til EU, da mange frygter, at flere flygtninge og migranter dermed vil forblive i Libyen.
  • På grund af ustabilitet i Libyen har EU flyttet sit fokus til Libyens nabolande i Sahel-regionen. Igennem en ny partnerskabsramme vil EU øge samarbejdet med Niger, Nigeria, Mali, Senegal og Etiopien for at bremse strømmen fra og gennem disse lande samt øge antallet af migranter som hjemsendes.
  • Partnerskabsrammen har endnu ikke vist reelle resultater, og ingen hjemsendelsesaftaler er forhandlet på plads. Hjemsendelser til de afrikanske lande er generelt en stor udfordring for EU-landene, herunder Danmark. Falske papirer og modvillige migranter gør det vanskeligt at få deres hjemlande til at acceptere at tilbagetage migranterne.
  • EU bør supplere stærkere kontrol og den øgede indsats i Middelhavet med et langsigtet fokus på at stoppe de bagvedliggende årsager til illegal migration. En kombination af socioøkonomisk udvikling, flere legale migrationskanaler og et effektivt hjemsendelsessystem vil på sigt kunne bidrage til en holdbar situation, hvor EU har kontrol over migrationen fra Afrika.
  • Danmark er på grund af retsforbeholdet i princippet ikke omfattet EU’s hjemsendelsesaftaler med tredjelande, men har alligevel som udgangspunkt fået lov til at benytte dem. Det er usikkert, om denne praksis kan fortsætte. Danmark kan i hvert fald blive nødt til at acceptere legal indvandring, hvis vi fortsat skal have hjemsendelsesmulighederne.

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.