Oversigt

Rusland-Ukraine krisen - hvad skete der og hvornår?

Josep Borrell Fontelles besøger Stanytsya/Luhanska grænsen den 5. januar 2022.

Resume Hvornår invaderede Rusland Ukraine? Hvad var EU's respons og hvad gjorde USA og andre lande? Få overblik over forløbet omkring den russiske invasion i Tænketanken Europas tidslinje.

Tidslinjen opdateres løbende og er sidst ajourført den 20. maj 2022

Siden Ruslands krav til bl.a. USA om en ny europæisk sikkerhedsarkitektur i slutningen af december 2021 har forholdet mellem Rusland og Ukraine udviklet sig til egentlig krig. Dette har fået EU, NATO og mange nationer til at reagere med alt fra diplomati over militær hjælp til lukning af flyrummet. Få et overblik over de mange dimensioner i Europas reaktioner her.

Se tidslinjen nedenfor:

Roter din telefon for at se tidslinjen.
EU

4. januar 2022: Josep Borrell besøger Ukraine og forsikrer om EU's støtte.


13. januar 2022: EU forlænger de økonomiske sanktioner mod Rusland i yderligere seks måneder grundet situationen i Ukraine. 


© European Union, 2022, Genya Savilov


© European Union, 2022, Dati Bendo

7. februar 2022: Den franske præsident Macron rejser til Rusland for at mødes med præsident Putin. Han tager dagen efter til Kyev for at mødes med den ukrainske præsident Zelenskij.

Kansler Olaf Scholz rejser til USA for at mødes med den amerikanske præsident Biden.


15. februar 2022: Kansler Olaf Scholz rejser til Rusland for at mødes med præsident Putin. Han tager dagen efter til møde med den ukrainske præsident Zelenskij i Kyev. 


19. februar 2022: EU koordinerer igennem den civile beskyttelsesmekanisme hjælp til Ukraine.


22. februar 2022: Kommissionsformand Von der Leyen og EU's faste formand Michel fordømmer Ruslands anerkendelse af Luhansk og Donetsk som selvstændige. 

Tyskland stopper certificeringen af Nord Stream 2.


23. februar 2022: EU vedtager en sanktionspakke som reaktion på Ruslands anerkendelse af Luhansk og Donetsk som selvstændige. Sanktionerne inkluderer sanktioner mod medlemmer af det russiske parlament (Duma), samt finansielle restriktioner (Første sanktionspakke).


24. februar 2022: Kommissionsformand Von der Leyen og EU's faste formand Michel fordømmer Ruslands invasion af Ukraine. 

EU's stats- og regeringschefer fordømmer Ruslands invasion af Ukraine.

G-7 landene fordømmer den russiske invasion af Ukraine.

Det Europæiske Råd afholder et særligt møde om Ruslands invasion af Ukraine.


25. februar 2022: EU vedtager sanktioner mod den russiske præsident Putin og den russiske udenrigsminister Lavrov. EU udvider derudover de økonomiske sanktioner til også at ramme Belarus (Anden sanktionspakke). 

Den italienske premierminister Mario Draghi understreger vigtigheden af at Italien reducerer sit forbrug af russisk gas. 

Udenrigsrådet holder ekstraordinært møde om invasionen af Ukraine.


© European Union, 2006, Christian Lambiotte

27. februar 2022: EU udvider sanktionerne så europæisk luftrum lukkes for russiske fly og statsejede russiske medier forbydes.

Kansler Olaf Scholz annoncerer, at Tyskland vil opskalere sit forsvarsbudget til mere end 2% af landets BNP.


28. februar 2022: EU vedtager endnu en sanktionspakke mod Rusland (tredje sanktionspakke) og vil sende militært udstyr og våben for 500 millioner euro til Ukraine gennem fredsfaciliteten.

Schweiz bryder med traditionen for neutralitet ved at tilslutte sig sanktionerne mod Rusland.

Europa-Kommissionen annoncerer yderligere 90 millioner euro til nødhjælp i Ukraine.  


1. marts 2022: Kommissionsformand Von der Leyen annoncerer, at EU vil bruge 500 millioner euro til at støtte humanitære indsatser i Ukraine. 


2. marts 2022: Det Europæiske Råd indfører sanktioner mod yderligere 22 personer fra det belarusiske millitær. Rådet udvider derudover de eksisterende handelssanktioner mod Belarus (udvidelse af tredje sanktionspakke). 

Det Europæiske Råd indfører sanktioner mod de to statsejede russiske medier Russia Today og Sputnik (udvidelse af tredje sanktionspakke). 

Det Europæiske Råd indfører sanktioner mod flere russiske banker og afholder dem blandt andet fra at deltage i SWIFT systemet (udvidelse af tredje sanktionspakke). 


4. marts 2022: Østersørådet suspenderer Rusland og Belarus fra deltagelse i rådet. 

Europa-Kommissionen suspenderer alt samarbejde med Rusland og Belarus. 

EU's indenrigsministre stemmer enstemmigt for at gøre brug af det såkaldte "Temporary Protection Directive" til at sikre midlertidig beskyttelse af ukrainske flygtninge.


© European Union, 2022, Bartosz Siedlik

7. marts 2022: EU sikrer 10.000 hospitalssenge til udsatte ukrainske patienter på flugt fra krigen i Ukraine.  

Den ungarske præsident Victor Orban tillader NATO tropper og våben i Ungarn. 


© European Union, 2022, Lukasz Kobus

8. marts 2022: Tyskland agerer værtsland for et virtuelt G7 møde for landbrugsministre fra G7 landene. 

Europa-Kommissionen vedtager et forslag om en samhørighedsaktion for flygtninge i Europa (CARE).


9. marts 2022: EU udvider sanktionerne med yderligere 160 personer fra det Det Russiske Føderale Råd og russisk erhvervsliv. 

EU udvider sanktionerne mod den belarussiske finanssektor.


10. marts 2022: EU afviser Ukraines forespørgsel om hasteoptagelse i unionen, men gør klart at Ukraine er en del af "den europæiske familie". 


© European Union, 2022, Dati Bendo


© European Union, 2022, Dati Bendo

11. marts 2022: EU's stats- og regeringschefer underskriver en fælles declaration i Versaille. Ukraines forespørgsel om hasteoptagelse i unionen afvises implicit, men det bliver gjort klart at Ukraine er en del af "den europæiske familie"© European Union, 2008, Emile Pol

15. marts 2022: EU når til enighed om fjerde pakke af økonomisk restriktive foranstaltninger over for Rusland.


16. marts 2022: Det Europæiske Råd godkender hurtig frigivelse af samhørighedsmidler til at hjælpe ukrainske flygtninge.

Det Europæiske Råd vedtager et forhandlingsmandat for at frigøre yderligere støtte fra fondene på området indre anliggender. Dette skal frigive flere ressourcer til modtagelsen af ukrainske flygtninge. 


17. marts 2022: EU underskriver en aftale med Moldova om samarbejde med Frontex om beskyttelse af landets grænser.


18. marts 2022: Europa-Kommissionen fremlægger fælles operationelle retningslinjer til støtte for medlemsstaternes gennemførsel af direktivet om midlertidig beskyttelse. 


21. marts 2022: Europa-Kommissionen åbner for ansøgninger om støtte til at håndtere flygtninge fra Ukraine og udfase russisk brændstof. 


22. marts 2022: Det lithaunske parlament vedtager som det første EU land en resolution der skal stoppe al import af russisk gas. 


23. marts 2022: EU's ledere mødes med arbejdsmarkedets parter for at drøfte de sociale og økonomiske konsekvenser af krigen i Ukraine.

Det Europæiske Råd fordobler finansieringen under den europæiske fredsfacilitet. 

Polen udviser som det første land 45 russiske diplomater, som de mener at have identificeret som spioner. 


24. marts 2022: G7-lederne mødes i Brussel til et topmøde om situationen i Ukraine.

Den amerikanske præsident Biden deltager i et møde med det Europæiske Råd, hvor parterne diskuterer EU og USA's fælles respons på Ruslands aggression mod Ukraine.


25. marts 2022: Det Europæiske Råd offentliggør resultaterne af topmødet. Disse indeholder blandt andet et udkast til en plan for genopbygningen af et demokratisk Ukraine gennem fonden "Ukraine Solidarity Trust Fund".


28. marts 2022: Europa-Kommissionen præsenterer på opfordring fra Det Europæiske Råd en tipunktsplan for håndteringen af ukrainske flygtninge. 

Europa-Kommissionen opfordrer EU's medlemslande til at inddrage såkaldte "gyldne pas" fra sanktionerede russere og belarussere. © European Union, 2022, Dati Bendo

1. april 2022: Formand for Europa Parlamentet Roberta Metsola mødes med den ukrainske præsident Zelenskij i Kiev. 

EU-Kina topmøde: fred og stabilitet i Ukraine er et fælles ansvar. 


4. april 2022: Tyskland og Frankrig udviser i alt 75 russiske diplomater. 

Det Europæiske Råd godkender 150 millioner euro i ekstra støtte til Moldova. 


5. april 2022: EU donerer 53 mio. euro ekstra til Moldova.


6. april 2022: EU donerer i 2022 554 mio. euro til Sahel regionen, for at afhjælpe problemerne med fødevaresikkerheden grundet den russiske invasion af Ukraine. 

Det Europæiske Råd godkender ekstra støtte for 3,5 milliarder euro til EU lande der tager imod ukrainske flygtninge. 


8. april 2022: Det Europæiske Råd vedtager den femte sanktionspakke mod Rusland.

Formand for Europa-Kommissionen Von der Leyen tager til Kiev.

Europa-Kommissionen afholder det første møde i ny EU platform om energisikkerhed


9. april 2022: EU afholder i samarbejde med Canada online eventet Stand Up for Ukraine, der skal indsamle midler til Ukraine.


12. april 2022: EU igangsætter yderligere humanitær assistance i Moldova.

Det Europæiske Råd godkender støtte til EU-medlemslandene for 3,5 milliarder i forbindelse med modtagelsen af ukrainske flygtninge. 


13. april 2022: Det Europæiske Råd når til enighed om en tredje støttepakke til Ukraine, gennem den europæiske fredsfacilitet, for i alt 1,5 milliarder euro. 


17. april 2022: EU opskalerer humanitær støtte til Ukraine med 50 millioner euro.


19. april 2022: Polen tilbyder at modtage mere end 10.000 sårede ukrainske soldater. 


20. april 2022: Formand for Det Europæiske Råd Charles Michel mødes med den ukrainske præsident Zelenskij i Kiev. © European Union, 2018


27. april 2022: Formand for Europa-Kommissionen Ursula Von der Leyen udtaler at Polen og Bulgarien vil modtage gas fra sine EU nabolande efter Rusland har lukket for deres modtagelse af russisk gas. 


5. maj 2022: Polen, Sverige, Europa-Kommissionen og Europa Parlamentet afholder i fællesskab eventet "Donors' Conference for Ukraine", for at støtte de humanitære indsatser i Ukraine. 

Europa-Kommissionen annoncerer yderligere 200 millioner euro til internt fordrevne i Ukraine. 


9. maj 2022: Europadagen afholdes med fokus på krigen i Ukraine. 

Den franske præsident Macron holder en stor afsluttende tale til Europadagen i Strasbourg.


13. maj 2022: Europa-Parlamentet og EU's medlemslande når til enighed om et nyt direktiv, der har til formål at hæve de fælles standarder indenfor cybersikkerhed. 


18. maj 2022: Europa-Kommissionen præsenterer sin plan for at adressere Ukraines økonomi og rekonstruktion. 

Europa-Kommissionen fremlægger sin plan for at gøre EU uafhængig af russisk energi (RePowerEU). 

Danmark


© European Union, 2021, Andrea Renault

16. januar 2022: Udenrigsminister Jeppe Kofod rejser til Ukraine. Udenrigsministeren annoncerer under besøget, at Danmark vil støtte stabiliseringsindsatser med 4 milioner kroner.

Regeringen afsætter 164 millioner kroner til et nyt støtteprogram til Ukraine.


26. januar 2022: Udenrigsminister Jeppe Kofod tager imod den ukrainske udenrigsminister Dmitro Kuleba i København


27. januar 2022: Regeringen afsætter 875 millioner til Danmarks Naboskabsprogram 2022-2026. Ukraine er hovedsamarbejdspartner og vil modtage i alt 550 millioner kroner. 


11. februar 2022: Udenrigsministeriet hæver sikkerhedsniveauet i rejsevejledningen for Ukraine til rød. 


22. februar 2022: Den russiske ambassadør indkaldes til en samtale i Udenrigsministeriet. Det sker for at markere Danmarks afstandtagen fra Ruslands anerkendelse af Luhansk og Donetsk som selvstændige. 


23. februar 2022: Forsvarsminister Morten Bødskov mødes med Ukraines ambassadør og drøfter dansk støtte til Ukraine. 


© European Union, 2021, Dati Bendo


24. februar 2022: Statsminister Mette Frederiksen holder pressemøde, hvor hun fordømmer Rusland. Hun gør klart, at Danmark vil hjælpe med blandt andet at tage imod ukrainske flygtninge.

Udenrigsministeriet indkalder den russiske ambassadør til et møde for at understrege den danske fordømmelse af den russiske invasion i Ukraine. 


25. februar 2022: Danmark sender 50 millioner i humanitær hjælp til Ukraine.

Udlændinge- og Integrationsministeriet meddeler, at man vil hjælpe ukrainske flygtninge i Danmark, sende nødhjælp til Ukraine, samt hjælpe Ukraines nabolande, der modtager hovedparten af flygtningene. © Forsvarsministeriet


26. februar 2022: Danmark sender sikkerhedsveste og sanitetstasker til Ukraine.

De første ukrainske flygtninge ankommer til Danmark.

Danmark donerer udstyr til beskyttelse af civile i Ukraine. Det sker på baggrund af en anmodning landet har sendt gennem EU’s civilbeskyttelsesmekanisme.© Statsministeriet


27. februar 2022: Mette Frederiksen holder tale til en demonstration foran den russiske ambassade i København. Politiet vurderer at der var omkring 10.000 deltagende.

Danmark donerer 2700 panserværnsvåben til Ukraine.


28. februar 2022: Danmark sender yderligere 150 millioner kr. til humanitære indsatser.© Udenrigsministeriet


1. marts 2022: Udenrigsminister Jeppe Kofod udvandrede fra et UNHCR møde under en tale fra Ruslands udenrigsminister Sergei Lavrov. 

Danmark donerer på baggrund af en anmodning fra Ukraine medicinsk udstyr og lignende fornødenheder for 50 mio kr. Anmodningen kommer gennem EU's kriseberedskab (HERA).

Uddannelses- og forskningsministeren opfordrer uddannelsesinstitutioner til at indstille alt samarbejde med institutioner i Rusland og Belarus. 


2. marts 2022: Regeringen tillader flagning med det ukrainske flag. 


3. marts 2022: Ukraines ambassadør Mykhailo Vydoinyk modtager stående klapsalver i Folketingssalen. 


4. marts 2022: Forsvarsminister Morten Bødskov mødes med den britiske forsvarsminister Ben Wallace og Sveriges forsvarsminister Peter Hultqvist i forbindelse med en fælles JEF-militærøvelse.

Udlændinge- og Integrationsminister Mattias Tesfaye oplyser, at regeringen vil lave en ny særlov, der skal give ukrainere adgang til det danske arbejdsmarked.

Nyt modtagecenter i Aabenraa Kommune står klar til at modtage ukrainske flygtninge.

Udviklingsminister Flemming Møller Mortensen tager til den ukrainske grænse.

Udviklingsminister Flemming Møller Mortensen annoncerer en straks-pulje på 100 millioner kroner, der skal støtte indsatser i Ukraine og de omkringliggende lande. © Statsministeriet


5. marts 2022: Transportminister Trine Bramsen beder Færdselsstyrelsen indføre undtagelser fra køre- og hviletidsreglerne. Formålet er at sikre, at danske chauffører kan hjælpe ukrainske flygtninge, samt levere nødhjælp. 


6. marts 2022: Statsminister Mette Frederiksen meddeler, at Danmark skal til en afstemning om forsvarsforbeholdet den 1. juni 2022. Statsministeren meddeler ydermere, at det danske forsvarsbudget vil blive hævet med 7 milliarder kroner i løbet af de kommende to år. Målsætningen vil være at Danmark bruger 2% af sit BNP på det danske forsvar.


8. marts 2022: Statsminister Mette Frederiksen mødes med den norske statsminister Jonas Gahr Støre.

Udenrigsminister Jeppe Kofod og erhvervsminister Simon Kollerup meddeler, at The Trade Council fremover vil rådgive danske virksomheder i at afvikle deres aktiviteter i Rusland. 

Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen underskriver en international erklæring med blandt andet Tyskland, Frankrig, Storbritannien og USA, om at udelukke Belarus og Rusland fra sportslige begivenheder. 


9. marts 2022: Danske myndigheder lancerer i fællesskab en ny borgerrettet hjemmeside, der skal informere om krigen i Ukraine. 


10. marts 2022: Den russiske ambassade udsættes for hærværk.

Statsminister Mette Frederiksen besøger NATO hovedkvarteret i Stettin og tager derefter til uformelt topmøde i Det Europæiske Råd, med Ukraine på dagsordenen. 

Udenrigsminister Jeppe Kofod og forsvarsminister Morten Bødskov inviterer til dialog om forsvarbeholdet.

Udenrigsminister Jeppe Kofod besøger Moldova og grænsen til Ukraine. 

Regeringen gør det muligt for kommuner at hjælpe med indkvartering af ukrainske flygtninge. 


11. marts 2022: Udviklingsminister Flemming Møller Mortensen sender 25 millioner til at hjælpe ukrainske flygtninge i Moldova. 

Udlændinge- og Integrationsministeriet meddeler, at ukrainere får mulighed for integrationsgrunduddannelse (IGU). 

Regeringen og KL når til enighed om en række nye initiativer der skal understøtte kommunerne i deres modtagelse af ukrainske flygtninge. 

Justitsministeriet forlænger tilladelsen til at flage med det ukrainske flag til og med den 30. marts 2022. 

Danmark donerer fire brandbiler til Ukraine.


12. marts 2022: Beredskabsstyrelsen donerer lejrfaciliteter til Moldovas håndtering af ukrainske flygtninge. 


14. marts 2022: Forsvarsminister Morten Bødskov tager til Joint Expeditionary Force (JEF) topmøde i London på vegne af statsministeren.

Statens Serum Institut sender over 100.000 vacciner til ukrainske flygtninge i Polen.


15. marts 2022: Regeringen, KL, Danske Regioner og arbejdsmarkedets parter går sammen om et partnerskab, der skal få ukrainere hurtigt i job.


17. marts 2022: Danmark afsætter yderligere 50 mio. til sundhedsydelser i Ukraine. 

Forsvarsminister Morten Bødskov mødes med den amerikanske forsvarsminister Lloyd Austin III i Brussel.


21. marts 2022: Danmark donerer 150 mio. til Ukraines økonomi.

Forsvarsminister Morten Bødskov rejser til Bruxelles for at deltage i EU’s udenrigs- og forsvarsministermøde. Derudover mødes han med NATO’s generelsekretær Jens Stoltenberg.


23. marts 2022: Den ukrainske præsident Zelenskij taler til Folketinget. 


24. marts 2022: Forsvarsministeren og udenrigsministeren ledsager statsministeren til NATO's topmøde i Bruxelles.

2 mia. kroner omprioriteres fra udviklingsbistanden til ukrainske flygtninge i Danmark.


25. marts 2022: Udenrigsminister Jeppe Kofod mødes med FN's generalsekretær i New York for at drøfte krigen i Ukraine. 

Danmark lancerer et globalt initiativ for at sikre retsforfølgelse for formodede forbrydelser i Ukraine. 


28. marts 2022: Regeringen lancerer sammen med arbejdsmarkedets parter, KL og Danske Regioner en ny hjemmeside der skal hjælpe ukrainere i job. 


29. marts 2022: Regeringen vil lukke for handel med kroner til Rusland og Belarus.

Partilederne bag det nye kompromis om dansk sikkerhedspolitik besøger danske udsendte i Estland, Letland og Litauen. 


30. marts 2022: Udenrigsminister Jeppe Kofod og flere andre medlemmer af Folketinget rejser til Georgien. 

Forsvarsforligskredsen bag Aftale på Forsvarsområdet 2018 – 2023 udvides med tre partier.

Justitsministeriet forlænger tilladelsen til at flage med det ukrainske flag. 

Regeringen løfter varmechecken fra 3750 til 6000 pga. de stigende energipriser.


31. marts 2022: Regeringen fremsætter et beslutningsforslag om yderligere militære bidrag til NATO. Forslaget blev vedtaget af Folketinget. 

NATO anmoder Danmark om at udsende en kampbataljon til Letland. 


1. april 2022: Udlændinge- og Integrationsministeriet, Udlændingestyrelsen og Indenrigs- og Boligministeriet holder pressemøde om tilstrømningen af ukrainske flygtninge. 

Danmark donerer yderligere værnemidler til Ukraine.

Ny aftale med bredt politisk flertal skal sikre, at kommunerne fortsat kan tilbyde indkvartering og forplejning til ukrainske flygtninge.


4. april 2022: Finansministeriet vurderer at Danmark, grundet krigen i Ukraine, kan fravige midlertidigt fra budgetlovens underskudsgrænse.


5. april 2022: Danmark udviser 15 russiske diplomater. © Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet


8. april 2022: Klima- Energi- og Forsyningsministeriet faciliterer rådgivning og donation af penge til Ukraines energisektor. 

Regeringen og aftalepartnere udskyder aftale med et år for at øge biogasproduktionen og mindske dansk afhængighed af russisk gas. 

Udlændingestyrelsen åbner to nye asylcentre som reaktion på tilstrømningen af ukrainske flygtninge.


11. april 2022: Sundhedsstyrelsen vil indkøbe jodlagre som en del af et beredskab mod nukleare uheld. 


12. april 2022: Ukrainske flygtninge der har søgt om ophold i Danmark efter særloven, får adgang til sundhedsmæssige ydelser, mens deres ansøgning bliver behandlet.© European Union, 2017, Eduardo Dieguez


19. april 2022: Dansk helikopter udsendes til EUs grænse mod Ukraine. 

Regeringen præsenterer et udspil der skal gøre Danmark uafhængig af russisk gas. 


20. april 2022: Ukrainere der ansøger om ophold i Danmark efter særloven kan nu arbejde allerede før de får opholdstilladelse.


21. april 2022: Statsminister Mette Frederiksen besøger den ukrainske præsident Zelenskij i Kiev. 

Danmark stiller yderligere militære bidrag til rådighed for NATO.


25. april 2022: Kommunerne får større fleksibilitet til at etablere særlige grundskole og dagtilbud til ukrainske flygtningebørn.


26. april 2022: Forsvarsminister Morten Bødskov deltager i et amerikanskledet koalitionsmøde på Ramstein Air Base.


27. april 2022: Supermarkedskæder sætter rationer på køb af madolie.


29. april 2022: Danmark donerer 680.000 kr. til beskyttelse af ukrainsk kulturarv.


2. maj 2022: Udenrigsminister Jeppe Kofod tager til Kyiv for at genåbne den danske ambassade.

Danske maskiner sendes til Ukraine for at rydde op efter krigen. 


6. maj 2022: Danmark donerer flere værnemidler til Ukraine.


9. maj 2022: Christiansborg lyses op i blåt og gult på Europadagen for at vise støtte til Ukraine. 


10. maj 2022: Danmark påviser at et omfattende cyberangreb på europæiske satelitter den 24. februar er udført af Rusland. 


11. maj 2022: Justitsministeriet forlænger tilladelsen til at flage med ukrainske flag til den 1. september 2022.


18. maj 2022: Statsminister Mette Frederiksen inviterer kommissionsformand Von der Leyen, Energikommissær Simson, kansler Scholz, samt den belgiske- og den hollandske statsminister til topmøde i Esbjerg, for at underskrive en aftale om potentialet for havvind i Nordsøen.

Center for Cybersikkerhed hæver trusselsniveauet for cyberaktivisme mod Danmark på baggrund af pro-russiske cyberaktivistiske angreb mod NATO-lande.

Andre lande

17. december 2021: Rusland udsender en liste over krav til USA og NATO. Blandt kravene foreligger et krav om et totalt stop for udvidelse af NATO.

NATO kalder kravene uacceptable og gør klart, at Rusland ikke har ret til at nedlægge veto over suveræne stater. © European Union, 2003, Jan van de Vel


4. februar 2022: Kina og Rusland skriver under på en fælles erklæring, hvori de stiller krav om at NATO øjeblikkeligt stopper al udvidelse. Rusland bakker Kina op i deres modstand mod taiwanesisk selvstændighed. 


10. februar 2022: Satellitbilleder viser tusindvis af russiske tropper og lejre langs Ukraines grænser.


11. februar 2022: USA og andre allierede råder sine borgere til at forlade Ukraine.


21. februar 2022: Præsident Putin anerkender de to separatistregioner Luhansk og Donetsk som selvstændige.© European Union, 2021, Genya Savilov


23. februar 2022: Præsident Biden indfører sanktioner mod det russiske selskab bag Nord Stream 2.


24. februar 2022: Rusland invaderer Ukraine. I Ukraine indføres der undtagelsestilstand og borgere opfordres til at blive indendøre.

Kina godkender import af russisk hvede og gas som reaktion på vestlige sanktioner mod Rusland.

USA indfører i samarbejde med partnere massive sanktioner mod Rusland.


25. februar 2022: Rusland nægter at indgå i forhandlinger med Ukraine, før det ukrainske militær overgiver sig. 

Den kinesiske præsident Xi Jinping opfordrer præsident Putin til at indgå i fredsforhandlinger med Ukraine.

UEFA flytter Champions League finalen til Paris i stedet for Sankt Petersburg.

Japan, Australien, Taiwan og New Zealand tilslutter sig sanktioneringen af Rusland.

Ukraines grænsevagter beordres til at stoppe alle mænd mellem 18 og 60 år fra at forlade landet.

NATO's generalsekretær Jens Stoltenberg meddeler at NATO alliancen vil støtte Ukraine med våben og fly. 

Serbien vil ikke tilslutte sig vestlige sanktioner mod Rusland. 


26. februar 2022: Storbritannien, Canada, USA og EU fordømmer i en fælles pressemeddelelse Putins krig i Ukraine og annoncerer sanktioner mod den russiske finanssektor.


27. februar 2022: Rusland og Ukraine indvilliger i at indgå i fredsforhandlinger.

Belarus opgiver sin status som et atomfrit land. 

900 russere anholdt i forbindelse med demonstrationer mod krigen i Ukraine. Over 4000 russere er i alt anholdt siden Rusland indvaderede Ukraine. 

Ukraine lægger sag an mod Rusland ved Den Internationale Domstol (ICJ) i Haag.


28. februar 2022422.000 ukrainere er ifølge FN flygtet fra den russiske invasion. 

Ukrainsk delegation ankommer til fredsforhandlinger med Rusland på grænsen mellem Belarus og Ukraine.

Ukraine anmoder om EU-medlemskab.

Ukraine anmoder vestlige lande om at indføre russisk flyveforbud for at standse luftangreb.

Rusland lukker russisk luftrum for Danmark og flere andre lande.

Den Internationale Olympiske Komité opfordrer alle sportsgrene til at udelukke russiske og belarussiske atleter. 


1. marts 2022: Russiske missiler rammer regeringsbygning i Kharkiv. Ukraines udenrigsminister anklager Putin for krigsforbrydelser. 

Rusland advarer indbyggere i Kyev om kommende angreb. Satellitbilleder viser 64 km lang militærkonvoj på vej til byen.

Visa og Mastercard blokerer russiske banker.

Præsident Biden adresserer Rusland-Ukraine konflikten i sin State of the Union tale. 


2. marts 2022: FN's generalforsamling vedtager en resolution, der forlanger at Rusland straks trækker alle militære enheder ud af Ukraine. 

I alt 80.000 ukrainere er vendt hjem til Ukraine for at tilslutte sig kampen imod russerne. 

Russiske styrker omringer havnebyen Mariupol


3. marts 2022: FN's flygtningehøjkommissær Filippo Grandi oplyser at 1 million mennesker nu er flygtet fra Ukraine. 

Mere end 7600 russiske demonstranter er siden den 24. februar blevet anholdt. 

Georgien og Moldova anmoder om EU-medlemsskab

Rusland og Ukraine bliver i anden runde af fredsforhandlingerne i Belarus enige om at indsætte humanitære korridorer til evakuering af civile i Ukraine. 

Den russiske præsident Putin lover 5 millioner rubler til døde soldaters familier. 


4. marts 2022: Secretary of State Anthony Blinken udtaler til et NATO møde, at NATO alliancen vil forsvare sig selv og hvert eneste medlemsland, hvis det bliver nødvendigt. 

Den russiske duma vedtager en lov der giver fængselsstraf for spredning af misinformation om det russiske millitær. 

UNICEF og UNHCR åbner midlertidige støttecentre langs de mest benyttede migrationsruter.

Rusland begrænser adgangen til Facebook og Twitter.


5. marts 2022: Secretary of State Anthony Blinken mødes med Ukraines udenrigsminister Dmytro Kuleba ved den polsk/ukrainske grænse. 

Den russiske præsident Putin anklager NATO og vesten for at erklære krig mod Rusland gennem nedsættelse af sanktioner. 


7. marts 2022: Den russiske udenrigsminister Sergei Lavrov mødes med den ukrainske udenrigsminister Dmytro Kuleba i Tyrkiet. 

Rusland boykotter møde i Den Internationale Domstol (ICJ) om krigen i Ukraine. 

Præsident Putins stabschef Dmitry Peskov udtaler, at Rusland er klar til straks at stoppe alle millitære operationer i Ukraine, hvis Ukraine indvilliger i Ruslands krav.

Rusland åbner humanitære korridorer for flygtninge der vil fra Ukraine til Belarus eller Rusland. 

Ukraine begrænser eksporten af kernefødevarer som hvede, kød og olie grundet bekymringer over fødevareforsyningssikkerheden.


8. marts 2022: Rusland vedtager en liste over "fjendtlige lande".

Det Internationale Atomagentur meddeler, at de har mistet forbindelsen til det lukkede Tjernobyl kraftværk. 

USA lukker for al import af russisk kul, olie og gas. 


10. marts 2022: Den russiske udenrigsminister Sergei Lavrov mødes med den ukrainske udenrigsminister Dmytro Kuleba for at forhandle en eventuel våbenhvile.Tyrkiet faciliterede forhandlingerne. © European Union, 2010, Pavel Golovkin


11. marts 2022: Mere end 2,5 millioner mennesker er flygtet fra Ukraine, ifølge FN.

Rusland meddeler at Ukraine selv angreb børnehospital i Mariupol.© European Union, 2019, José-Joaquín Blasco


15. marts 2022: World Nuclear Association udtaler at forbindelsen til Tjernobyl er genoprettet. 

Senatet i USA vedtager enstemmigt en resolution, for at undersøge Ruslands potentielle krigsforbrydelser i Ukraine. 


16. marts 2022: Ukraine og Rusland diskuterer muligheden for ukrainsk neutralitet i fredsforhandlingerne.


18. marts 2022: Den amerikanske præsident Biden holder virtuelt møde med den kinesiske præsident Jinping.


21. marts 2022: Ukraine nægter at overgive Mariupol til Rusland.

Den ukrainske præsident Zelenskiy udtaler at ethvert kompromis med Rusland vil kræve en ukrainsk folkeafstemning.


22. marts 2022: UNHCR: Mere end 3,5 millioner mennesker er flygtet fra Ukraine.

Moldova anmoder FN og EU om yderligere støtte til landets sundhedssystem.


23. marts 2022: Ukraine og Rusland når til enighed om ni humanitære korridorer.

Paven udtaler at flere våben ikke er en løsning på konflikten i Ukraine. © Vatican Media, 2021


24. marts 2022: FN's generalforsamling vedtager en resolution der forlanger civil beskyttelse og humanitær assistance i Ukraine. 

NATO's statsledere annoncerer, at NATO vil støtte modstanden i Ukraine også i relation til beskyttelse mod atom- og biologiske våben. 


25. marts 2022: Den amerikanske præsident Biden rejser til Polen for at mødes med den polske præsident Duda© European Union, 2022, Dati Bendo


29. marts 2022: Til fredsforhandlinger i Istanbul lover Rusland at nedtrappe krigen i det nordlige Ukraine og eksempelvis omkring Kiev.


31. marts 2022: USA annoncerer nye sanktioner mod Rusland. 

Flere aktører forsøger at evakuere civile fra Mariupol efter russernes løfte om våbenhvile i området.


2. april 2022: USA's viceudenrigsminister for politiske anliggender rejser til Europa for at koordinere indsatser imod Rusland. 


4. april 2022: Butja - en forstad til Kiev - bliver særligt bemærket for ifølge eksperter at påvise russiske krigsforbrydelser.


5. april 2022: FN lykkes med at få nødhjælp frem til Luhansk området.


7. april 2022: FN's generalforsamling suspenderer Rusland fra FN's menneskerettighedsråd.

NATO's udenrigsministre mødes for at diskutere støtte til Ukraine. 


8. april 2022: USA leverer yderligere luftvåbensystemer til Ukraine.


12. april 2022: World Bank donerer 1,5 milliarder $ til Ukraine. 

NATO medlemslande træner flyveøvelser med partnerne Finland og Sverige over Estland.

Den russiske præsident Putin udtaler at fredsforhandlingerne med Ukraine er gået i stå.


13. april 2022: USA's præsident Biden og den ukrainske præsident Zelenskij aftaler under et telefonmøde en donation for yderligere 800 millioner $ værd af våben og ammunition.


14. april 2022: Rusland igangsætter undersøgelser af anklager om tortur af russiske soldater i Ukraine.


15. april 2022: Rusland udviser 18 EU diplomater fra Moskva.


18. april 2022: Russiske styrker igangsætter ny offensiv i Donbas regionen.


19. april 2022: USA's præsident Biden og NATOs generalsekretær Stoltenberg deltager i et telefonmøde om Ruslands offensiv i Donbas regionen i Ukraine.

Ukraine modtager 76 ukrainske krigsfanger fra Rusland.

Rusland anklager Ukraine for at have angrebet en landsby i Rusland tæt på den russisk-ukrainske grænse. Ukraine afviser påstanden. 


20. april 2022: Ukraine anklager Rusland for at have brudt en aftale om våbenhvile for at evakuere civile fra Mariupol. 


24. april 2022: UNHCR: Mere end 5 millioner er flygtet fra Ukraine. 


25. april 2022: Den amerikanske præsident Biden annoncerer at amerikanske diplomater nu vil vende tilbage til Ukraine.


26. april 2022: Moldovas præsident Maia Sandu afholder et ekstraordinært møde i landets sikkerhedsråd grundet uroligheder i den russisk støttede Transnistria region. 

Rusland indvilliger i at FN og Røde Kors kan evakuere civile fra Mariupol.

USA's forsvarsminister nævner nu muligheden for en potentiel sejr i Ukraine. 


27. april 2022: Gazprom lukker for gassen til Polen og Bulgarien.


28. april 2022: Antonio Guerres FN's generalsekretær besøger Kiev.

USA vil støtte Ukraine militært med yderligere 33 milliarder $.


1. maj 2022: FN og Røde Kors påbegynder en redningsaktion der skal få civile ud af Mariupol.


3. maj 2022: Rusland anklager Israel for at støtte nazistbevægelser.


6. maj 2022: Rusland lover ikke at bruge atomvåben i Ukraine.

Rusland anklager kendte svenskere for at være nazister.


9. maj 2022: Den ukrainske præsident Zelenskij holder tale på dagen for sejren over Hitler under Anden Verdenskrig. 

Den russiske præsident Putin fejrer årsdagen for sejren over Hitler og Nazityskland med en omfattende militærparade. 

Den russiske ambassadør i Polen overdynges med falsk blod.


16. maj 2022: Den ukrainske præsident Zelenskij beder de russiske soldater i Mariupol om at overgive sig. 


18. maj 2022: Finland og Sverige ansøger officielt om medlemsskab i NATO

Den tyrkiske præsident Erdogan blokerer for Finland og Sveriges ansøgninger om NATO medlemskab. 

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.