Notat

Proportioner mangler i forslag om at trække suverænitet tilbage

Nyt forslag om tilbagetrækning af suverænitet er at skyde gråspurve med kanoner.

Resume I disse dage skal Folketinget førstebehandle et beslutningsforslag, der går ud på at trække suverænitet tilbage fra EU. Det usædvanlige forslag er fremlagt af Dansk Folkeparti og ligger i forlængelse af et andet forslag, der går ud på at sikre dansk velfærd i Europa. Det nye beslutningsforslag går ud på, at Folketinget pålægger regeringen at meddele EU, at Danmark trækker suverænitet tilbage, således at Folketinget kan indføre optjeningsprincipper i strid med sammenlægningsprincippet i EU-forordning 883/04.

Selvom Danmark efter dansk ret i princippet godt kan tilbagetrække suverænitet, der er afgivet i henhold til grundlovens § 20, åbner EU-retten ikke mulighed for dette. Det kan derfor få vidtrækkende konsekvenser, hvis Folketinget vedtager en sådan tilbagetrækkelseslov. Dansk Folkeparti skyder med andre ord gråspurve med kanoner ved at foreslå, at Danmark tilbagetrækker suverænitet.

I stedet bør regeringen fortsætte det arbejde, der allerede er iværksæt, med henblik på at få ændret reglerne på europæisk plan. Der synes at være momentum for dette, når de relevante forordninger senere på året skal revideres som et led i mobilitetspakken.

Hovedkonklusioner
  • I et nyt beslutningsforslag, fremsat af Dansk Folkeparti, ønskes det, at regeringen skal meddele EU, at Danmark trækker suverænitet tilbage fra EU. Det skal give Danmark mulighed for at indføre optjeningsprincippet uden om det EU-retlige sammenlægningsprincip, lyder det.
  • Dette notat viser, er det i teorien muligt for det danske Folketing ved lov at tilbagetrække beføjelser afgivet i henhold til grundlovens § 20. Det kræver et flertal i Folketinget for en lov, der utvetydigt går ud på at tilbagetrække suverænitet. Stadfæster regeringen denne lov, vil de danske myndigheder og domstole skulle se bort fra EU-retten.
  • Selvom dette er muligt efter dansk forfatningsret, åbner EU-retten ikke mulighed for, at medlemslandene delvist trækker suverænitet tilbage. Det vil derfor få EU-retlige konsekvenser, hvis Danmark foretager en sådan handling.
  • Det er uvist, hvilke konsekvenser det vil få. Den mest umiddelbare konsekvens vil være, at Kommissionen indleder en traktatkrænkelsessag mod Danmark. Der er dog også andre mulige konsekvenser som at traktaterne genforhandles, Danmark får suspenderet rettigheder eller at de andre kører samarbejdet videre uden Danmark.
  • Udover de juridiske konsekvenser kan det også få politiske konsekvenser. Dette skal ikke mindst se i lyset af, at den danske regering i øjeblikket søger at forhandle en parallelaftale til Europol. Sandsynligheden for en sådan aftale bliver nok næppe større af, at Danmark sideløbende hermed bryder ensidigt med EU-retten.
  • I lyset af denne uvished om konsekvenserne og sammenholdt med Dagpengekommissionens vurdering af, at problemet er begrænset, fremstår forslaget ude af proportion med virkeligheden.
  • I stedet bør Danmark arbejde for, at der sættes nogle rammer inden for EU-retten, der kan sikre den retstilling, som de danske politikere ønsker. Det er da også noget, regeringen allerede arbejder for på europæisk plan.
<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.