Brief

Oversigt over grænseåbninger i EU

Østrig åbner grænsen

Resume Godt tre måneder efter, at 18 Schengen-lande indførte forstærket grænsekontrol ifm. coronavirus, har alle landene nu meldt ud, at de helt eller delvist vil åbne deres grænser. Vi følger udviklingen og opdaterer løbende med nye grænseåbninger.

(Dette brief blev offentliggjort 13. maj, men er revideret 18. juni)

Som Tænketanken EUROPA har kortlagt, indførte 18 Schengen-lande i marts 2020 corona-relaterede grænsetiltag, mens 12 EU-lande, herunder Italien, Luxembourg og Nederlandene, ikke lukkede grænsen som følge af corona-virussen.

Beslutninger omkring grænselukning- og åbning er medlemslandenes egen kompetence, så længe Schengen-reglerne overholdes.

Onsdag d. 13. maj offentliggjorde Kommissionen retningslinjer for, hvordan grænserne kunne genåbnes på forsvarlig vis. Vigtigst var, at landene skulle tage hensyn til smittetrykket på hver side af grænsen og sikre tæt dialog med nabolandene.

Efterfølgende har alle lande, der indførste forstærket kontrol meddelt, at grænserne helt eller delvist vil blive genåbnet. Se tabel 1.

Det er i denne forbindelse vigtigt at skelne mellem grænselukninger og -kontrol, sundhedsfaglige tiltag samt rejsevejledninger. Der forekommer her en større diskrepans ifm. Schengen-landenes egne indberetninger til Kommissionen. Slovenien har således ikke fremgået af Kommissionens liste på trods af at have indført deciderede grænselukninger, mens Island fremgår på trods af, at de tilsyneladende ”blot” har haft karantænekrav (og ikke indrejseforbud).

Samtidig refererer nogle lande, som f.eks. Tyskland, til de fysiske landegrænser, som alle, uanset EU-nationalitet, vil kunne krydse efter en genåbning, mens tiltag i andre lande, som f.eks. Danmark, i princippet ikke er en genåbning, men en lempelse af hvad, der er et anerkendelsesværdigt indrejseformål og hvem, det må gælde for.

Tabellen ovenfor skal ses som et forsøg på at skabe et indtryk af situationen i dag.

Udvalgte kilder

Belgien: https://www.belgium.be/en/corona

Danmark: https://www.berlingske.dk/politik/15-juni-aabner-danmark-graensen-for-norske-islandske-og-tyske-turister-men

Estland: https://www.kriis.ee/en/news/government-eased-restrictions-related-covid-19

Finland: https://vnk.fi/en/article/-/asset_publisher/lahimatkailun-rajoituksia-puretaan-osittain-ulkorajoilla-rajoitukset-pysyvat-ennallaan

Frankrig: https://www.schengenvisainfo.com/news/france-wants-to-reopen-borders-with-other-eu-countries-from-june-15/; https://mobile.interieur.gouv.fr/Actualites/Communiques/La-levee-des-restrictions-de-circulation-aux-frontieres-interieures-europeennes-de-la-France

Island: https://www.covid.is/sub-categories/tourists

Litauen: https://lrv.lt/en/news/prime-minister-borders-between-lithuania-and-poland-will-open-next-week, https://www.suedtirolnews.it/politik/weitere-grenzoeffnungen-geplant-kroatien-fix-ab-16-juni, https://lietuva.lt/en/naujienos/lithuania-lifts-self-isolation-rule-for-travellers-from-24-countries/

Norge: https://www.regjeringen.no/en/topics/foreign-affairs/reiseinformasjon/travel_coronavirus/id2691821/; https://www.berlingske.dk/internationalt/norge-aabner-graensen-til-det-meste-af-norden-og-saa-gotland

Polen: https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/reintroduction-border-control_en, https://www.suedtirolnews.it/politik/weitere-grenzoeffnungen-geplant-kroatien-fix-ab-16-juni

Portugal: https://www.visitportugal.com/en/node/421189

Schweiz: https://www.admin.ch/gov/en/start/documentation/media-releases.msg-id-79426.html

Slovakiet: https://korona.gov.sk/karantenne-opatrenia/, https://www.suedtirolnews.it/politik/weitere-grenzoeffnungen-geplant-kroatien-fix-ab-16-juni

Slovenien: https://www.derstandard.at/story/2000117975804/freies-reisen-ab-16-juni-nach-kroatien-italien-griechenland, https://www.schengenvisainfo.com/news/hungary-abolishes-border-controls-at-its-internal-schengen-borders/, https://nijz.si/en/list-countries-crossing-national-borders-without-restrictions

Spanien: https://www.euronews.com/2020/06/14/spain-brings-forward-reopening-of-borders-to-schengen-area

Tjekkiet: https://www.vlada.cz/en/media-centrum/aktualne/measures-adopted-by-the-czech-government-against-coronavirus-180545/#foreigners_border, https://www.mvcr.cz/mvcren/docDetail.aspx?docid=22239932&doctype=ART#2##tjekkiet

Tyskland: https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/pressemitteilungen/EN/2020/05/changes-in-the-border-regime.html;jsessionid=CC7A3949C8ED73FAE406ECD3E1E5C9A0.1_cid364, https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/pressemitteilungen/DE/2020/06/ende-binnengrenzkontrollen.html, https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/pressemitteilungen/DE/2020/06/ende-binnengrenzkontrollen.html

Ungarn: https://www.schengenvisainfo.com/news/hungary-abolishes-border-controls-at-its-internal-schengen-borders/

Østrig: https://www.austria.info/en/service-and-facts/coronavirus-information#entry-requirements, https://www.derstandard.at/story/2000117975804/freies-reisen-ab-16-juni-nach-kroatien-italien-griechenland

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.