Update

Økonomisk genopretning i EU

Covid-19 har ramt europæisk økonomi hårdt. Europa står over for betydelige økonomiske og sociale problemer, hvis ikke udfordringer med kriseramte virksomheder og stigende langtidsarbejdsløshed adresseres. 

I 2020 lå det samlede EU-BNP ca. 6,1 pct. under 2019-niveauet, og meget tyder på, at USA og Kina kommer hurtigere ud af krisen. EU har oprettet en historisk stor genopretningsfond, men fonde og hjælpepakker gør det ikke alene.

Skal EU komme ud af krisen, og europæernes jobperspektiver og velstand sikres, kræver det også, at der kommer fart på EU’s indre marked. 

Med afsæt i Tænketankens seneste rapport gjorde vi status på den hidtidige krisehåndtering: Hvordan har EU’s indre marked klaret stresstesten? Er der opstået nye barrierer i EU’s indre marked? Og hvilke nye initiativer vil det være vigtigst for Danmark bliver gennemført i den kommende tid?

Program

Alle tidspunkter er vejledende

10.10  
Åbning af konferencen – adm. direktør, Anne H. Steffensen, Danske Rederier

10.15 
Økonomisk genopretning i EU efter Covid-19 krisen ved udenrigsminister Jeppe Kofod 

10.30 
Hvordan har krisen påvirket EU’s indre marked og befolkningernes holdning til EU? ved Catharina Sørensen, vicedirektør i Tænketanken EUROPA 

10.45 
Hvordan har coronakrisen påvirket det europæiske arbejdsmarked, herunder i forhold til jobperspektiver og langtidsledighed ved Thomas Søby, cheføkonom, Dansk Metal

10.55 
Dansk erhvervslivs forventninger til EU – hvad er vigtigst efter coronakrisen? Ved Kristian Hundebøll, koncernchef i DLG, Susanne Mørch Koch, adm. direktør i Tivoli og Lars Jensen, direktør i Eltronic Group 

11.20  
Europas genopretning i komparativ perspektiv: Hvad skal EU gøre for at holde tempo med Kina og USA? Lykke Friis i samtale med Ulrik Vestergaard Knudsen, vice-generalsekretær i OECD

Direktør i Tænketanken EUROPA, Lykke Friis var moderator 

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.