Notat

Nyt Parlament skal fastholde politisk pres på skatteområdet

Resume Europa-Parlamentet har haft en vigtig politisk rolle i bestræbelserne på at fremme en skattepolitisk dagsorden i EU, men udfordringerne er langt fra løst endnu. Derfor er det helt afgørende, at et nyt Parlament fortsat vil lægge pres på bl.a. Kommissionen for at skabe fremskridt på området. Hvis mere nationalistiske kræfter får markant fremgang i EU-landene ved det kommende valg, vil det efter alt at dømme svække kampen med bl.a. skattely og -unddragelse.
 
Magten på skatteområdet ligger dog fortsat hos de enkelte medlemslande, men flere skandalesager har været med til at lægge ekstra pres på Kommissionen og landene for at styrke den fælles indsats med mod skatteunddragelse i Europa. Den nuværende Kommission har fremsat omkring 25 forslag til forbedringer på området, og trods krav om enstemmighed er mere end halvdelen vedtaget af medlemslandene.

Danmark har været at regne for et af de mere modvillige lande, men senest har både statsminister Lars Løkke Rasmussen og skatteminister Karsten Lauritzen ytret sig positivt om bl.a. en fælles selskabsskattebase, minimumssats og en digital EU-skat.
 
Fremover kan EU især gøre en forskel på skatteområdet ved at forenkle og harmonisere moms- og selskabsskattesystemer samt ved en fælles CO2-skat og forhøjede benzin- og dieselafgifter. Lykkedes dette, kan det både styrke kampen mod skatteunddragelse, øge vækst og beskæftigelse samt bidrage til den grønne omstilling.

Hovedkonklusioner
  • Bekæmpelse af skatteunddragelse er rykket ind blandt de fem højest prioriterede opgaver for EU forud for Europa-Parlamentsvalget. 74 pct. af borgerne i de europæiske lande ønsker, at EU styrker indsatsen på området.
  • Der er behov for en ambitiøs skattepolitik med bekæmpelse af skatteunddragelse, et forenklet mere ensartet moms- og selskabsskattesystem samt en fælles CO2-skat til styrkelse af klimakampen.
  • Beslutninger på skatteområdet træffes af medlemslandene og kræver enstemmighed i EU. Men det politiske pres, som Europa-Parlamentet kan være med til at lægge, skal ikke undervurderes. Derfor er det forestående valg også vigtigt mht. skattepolitikken.
  • Juncker-Kommissionen har siden 2014 fremsat omkring 25 lovforslag til bekæmpelse af skatteunddragelse. Mere end halvdelen var ved udgangen af 2018 vedtaget. Der arbejdes nu på at få nogle af de resterende vedtaget.
  • Kommissionen har fået etableret enighed mht. principperne i det nye momssystem, herunder princippet om momsopkrævning i destinationslandet.
  • Det nye momssystem vil medvirke til at reducere virksomhedernes administrative omkostninger og til at mindske momsunddragelse på årligt ca. 147 mia. euro.
  • Medlemslandene diskuterer stadig konsekvenser og muligheder for at etablere en fælles konsolideret selskabsskattebase i EU samt en digital skat på tech-giganters reklameomsætning.
  • Hvis EU skal vedblive at være i front i klimakampen, kan der indføres en EU-skat på forbrug af CO2 samt en forhøjelse af benzin- og dieselafgifter til et fælles højt niveau.

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.