Notat

Ny meningsmåling: Flertal af vælgere siger farvel til retsforbeholdet

Resume Et stigende flertal af vælgerne ønsker enten at afskaffe retsforbeholdet eller at erstatte det med en tilvalgsordning. Det viser en ny meningsmåling blandt 1018 repræsentativt udvalgte danskere i alderen 18-74 år, som YouGov har foretaget for Tænketanken EUROPA i oktober 2014. Siden juli, hvor tænketanken lavede en lignende undersøgelse, er der sket en tydelig bevægelse blandt vælgerne i retning af et ønske om at gøre op med de 22 år gamle retsforbehold. Statsminister Helle Thorning-Schmidts udmelding om, at der efter næste valg skal afholdes en folkeafstemning om en tilvalgsordning, og den seneste tids politiske debat om retsforbeholdet, ser ud til at sætte sig hos vælgerne.
 
I flere af partierne er der indenfor de seneste måneder sket en mærkbar ændring i holdningerne - og det største holdningsskifte er sket blandt DF´s vælgere. Et flertal af partiets vælgere er nu for enten at afskaffe retsforbeholdet eller at erstatte det med en tilvalgsordning. Blandt Socialdemokraterne, de radikale, de konservative, SF og Venstre er der stadig et stort flertal for at afskaffe retsforbeholdet eller erstatte det med en tilvalgsordning. I de seneste tre måneder er flere SF´ere blevet tilhængere, og Venstres vælgere er blevet mere engagerede i sagen, mens der derimod er lidt færre radikale og socialdemokrater på ja-siden
 
Meningsmålingen viser samtidig, at danskerne har et pragmatisk og konstruktivt syn på et udvidet EU-samarbejde på det retlige område, og skulle det komme til en folkeafstemning om en tilvalgsordning, vil det efter alt at dømme blive et ja. En del vælgere har dog ikke endeligt gjort deres stilling op, men selv hvis den gruppe, der svarer ved ikke, svinger over til nej-siden, viser meningsmålingen, at der er et flertal for et opgør med det nuværende retsforbehold.
 
Udlændingepolitikken er det eneste område, hvor der stadig er et flertal imod, at Danmark går fuldt ud med indenfor det retlige samarbejde. Men indgår partierne en europapolitisk aftale, hvor Danmark holder udlændingepolitikken uden for igennem en tilvalgsordning, er der stor sandsynlighed for, at et stort flertal i befolkningen ønsker at erstatte retsforbeholdet med en tilvalgsordning.
 
Tænketanken EUROPA har i et par tidligere notater skitseret, hvordan der på dette område kan skabes et nationalt kompromis, som kan samle flertal i befolkningen.

Hovedkonklusioner
  • Regeringen kan efter alt at dømme vinde en folkeafstemning om retsforbeholdet, hvis det erstattes af en tilvalgsordning.
  • Et stigende flertal af vælgerne ønsker at afskaffe retsforbeholdet eller erstatte det med en tilvalgsordning. Selv hos Dansk Folkeparti er der nu flere vælgere, der samlet set bakker op om disse to modeller frem for at bevare det nuværende retsforhold
  • Debatten om retsforbeholdet, der har fundet sted siden i sommer, ser ud til at have gjort indtryk på vælgerne, da flere er blevet positive overfor et opgør med retsforbeholdet.
  • Danskerne er tilhængere af alle de konkrete dele af EU´s retlige samarbejde, bortset fra EU-samarbejdet om indvandring, asyl og grænsekontrol, hvor der er et flertal for at holde Danmark uden for.
  • Jo ældre vælgerne bliver, jo mere positive er de overfor fuld dansk deltagelse i EU-samarbejdet om retlige og indre anliggender. Der en tydelig generationsforskel, da langt færre af de unge vælgere er tilhængere af en fuld afskaffelse af retsforbeholdet end blandt de ældre vælgere, og en tredjedel af de unge vælgere har slet ikke gjort deres stilling op.

Læs hele notatet her

Tænketanken EUROPA har udarbejdet en omfattende række af notater og analyser om det danske retsforbehold. Læs mere om retsforbeholdet
 

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.