Notat

Ny lovpakke skal sikre forbrugere og virksomheder i EU

Forbrugerbeskyttelse i EU

Resume Kommissionen fremlagde i december 2017 en lovpakke, som skal styrke tilliden i det indre marked. Det gælder for det første forbrugernes tillid til, at de produkter, som sælges i EU, ikke udgør en miljø- eller sundhedsmæssig risiko. Og det gælder for det andet virksomhedernes tillid til, at de nemt og uden problemer kan sælge produkter i hele EU, når de er godkendt i ét medlemsland.
 
Det indre marked blev en realitet i 1993 og kan således fejre 25 års jubilæum i 2018. Det er en af EU’s ubetinget største successer og nyder i dag stor folkelig opbakning. Arbejdet med at udvikle og forbedre det indre marked er dog ikke ophørt, og der er plads til forbedringer. Det gælder bl.a. området for forbrugerbeskyttelse.

Undersøgelser viser, at op mod 32 pct. af alt legetøj, 58 pct. af elektronikken og 47 pct. af al byggemateriel, som sælges i EU, ikke lever op til sikkerhedsstandarder eller krav til forbrugerinformation. Kommissionen foreslår derfor en styrkelse af de nationale myndigheder, som har til opgave at kontrollere produkterne og håndhæve reglerne. Samtidig vil man styrke koordinationen mellem de nationale myndigheder, så ulovlige produkter, der bliver opdaget i ét medlemsland, kan fjernes fra hele det indre marked.
 
En del af lovpakken har samtidig til formål styrke princippet om gensidig anerkendelse af produkter. Det skal gøre det nemmere for virksomheder at få godkendt produkter på tværs af grænserne i det indre marked, hvilket vil styrke konkurrenceevnen hos især små- og mellemstore virksomheder.

Hovedkonklusioner
  • Kommission har fremlagt en lovpakke, som skal styrke tilliden i det indre marked. Pakken indeholder én dimension, der skal styrke tilliden blandt forbrugere, og én dimension, der skal styrke tilliden blandt virksomheder.
  • Undersøgelser viser, at 32 pct. af alt legetøj, 58 pct. af elektronikken og 47 pct. af al byggemateriel, som sælges i EU, ikke lever op til sikkerhedsstandarder eller krav til forbrugerinformation.
  • I dag varetages kontrollen og håndhævelsen af reglerne på området af mere end 500 forskellige nationale myndigheder.
  • Kommissionen ønsker fortsat, at opgaven varetages af nationale myndigheder. Forslaget lægger op til at give mere støtte til myndighederne og styrke koordineringen og udvekslingen på tværs af grænserne.
  • Mange virksomheder oplever, at princippet om gensidig anerkendelse af produkter ikke fungerer i praksis.
  • Kommissionen foreslår derfor at forenkle og præcisere de procedurer, som skal følges af virksomheder og myndigheder. Det vil styrke konkurrenceevnen hos især små- og mellemstore virksomheder.
  • Lovpakken indeholder også et forslag om at indføre en ”erklæring om gensidig anerkendelse”, som virksomheder kan anvende som dokumentation på tværs af det indre marked for at opnå markedsadgang for allerede godkendte produkter.
  • Lovpakken er blevet modtaget positivt af både arbejdsgiver- og forbrugerorganisationer, hvilket giver gode udsigter for vedtagelse.

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.