Notat

Ny EU-lovgivning halveret under Juncker

Juncker-Kommissionen har fremsat mindre lovgivning.

Resume Juncker-Kommissionen har i første halvdel af sin periode fremlagt halvt så meget ny lovgivning, som Barroso-kommissionerne gjorde i tilsvarende perioder. 

Dermed ser det ud til, at kommissionsformand, Jean-Claude Juncker, lever op til sit løfte om at fokusere Kommissionens arbejde på færre, men større sager. Det viser en gennemgang af mere end 2.000 lovforslag siden 2004, som Tænketanken EUROPA har foretaget. 

I første halvdel har den nuværende Kommission foreslået 117 nye love, mens Barroso-Kommissionerne i gennemsnit fremlagde 248 nye forslag i tilsvarende perioder. Det ser ud til, at udviklingen kan blive endnu mere markant i anden halvdel af Juncker-Kommissionens periode, eftersom Kommissionen for nyligt har meddelt, at 80 pct. af dens initiativer allerede er på bordet, og at der ikke kommer mere ny lovgivning efter maj 2018. 

Opgørelsen viser også, at opdatering af eksisterende lovgivning udgør en større andel af det samlede lovgivningsarbejde hos Juncker-Kommissionen, end det gjorde under Barroso.

Hovedkonklusioner
  • Tænketanken EUROPAs opgørelse over mere end 2.000 forslag fra Kom-missionen viser, at Juncker-Kommissionen i første halvdel af sin periode har mere end halveret antallet af forslag til ny lovgivning. 
  • I første halvdel af sin periode fremsatte den forrige Kommission (Barroso II) 289 forslag til ny lovgivning. Til sammenligning har den nuværende Kommission kun fremsat 117 forslag. 
  • Opgørelsen viser, at Juncker-Kommissionen bruger relativt mere tid på at opdatere eksisterende lovgivning. Under Barrosos to mandater var det i gennemsnit 38 pct. af forslagene, der var ændrings- eller ophævelsesfor-slag, mens 62 pct. var helt nye forslag. For Juncker-Kommissionen er forholdet 48/52.
  • Kommissionsformand Jean-Claude Junckers såkaldte dødsliste fik meget opmærksomhed, da Kommissionen trådte til. Her kan dog ikke ses nogen væsentlig ændring ift. tidligere. Listen er en oversigt over lovgivning, som Kommissionen ønsker at trække tilbage, men skiller sig altså ikke ud.

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.