Notat

Nej-partierne på kollisionskurs med protokol 22

Alternativ til tilvalgsordningen er usikkert

Resume Per Lachmann, der er seniorrådgiver i Tænketanken EUROPA, har skrevet nærværende notat om tilvalgsordningen i protokol 22 til Lissabon-traktaten. Per Lachmann er tidligere kommitteret i EU-ret og statsret i Udenrigsministeriet, og stod på embedsmandsniveau i spidsen for Danmarks forhandlinger i EU om tilvalgsordningen i forbindelse med Lissabon-traktaten.

Notatet blev omtalt i Politiken søndag d. 18. oktober 2015: Topjurist om retsforbeholdet: Nejsidens plan er umulig.
 
Tænketanken EUROPA har udarbejdet nedenstående resume, hvor centrale hovedkonklusioner i Per Lachmanns notat er fremhævet:

Tilvalgsordningen i  protokol nr. 22 til Lissabon-traktaten om det danske retsforbehold tillader ikke en delvis eller gradvis overgang til tilvalgsordningen, sådan som det er blevet hævdet i den offentlige debat. Skiftet fra det absolutte retlige forbehold til tilvalgsordningen er et alt-eller-intet valg, og det skal ske i overensstemmelse med Danmarks forfatningsmæssige bestemmelser. En grundig læsning af den danske protokol nr. 22 viser nemlig, at protokollen bygger på, at de nødvendige beføjelser skal overlades til EU efter proceduren i grundlovens § 20, i forbindelse med Danmark overgår til tilvalgsordningen.
 
Muligheden for at tilvælge retsakter på forslagsstadiet og dermed deltage med fuld stemmeret i vedtagelsen af retsakterne, er tilvalgsordningens hovedbestemmelse. Der synes at være almindelig enighed om, at denne ordning slet ikke vil kunne fungere, hvis proceduren efter grl.  § 20 (5/6-flertal i Folketinget eller afholdelse af folkeafstemning) ikke er gennemført på forhånd, men skal følges for hver enkelt retsakt som skulle tilvælges.  Også en formålsfortolkning fører derfor til, at de fornødne beføjelser skal overlades efter proceduren i grl. § 20 samtidig med overgangen til tilvalgsordningen.
 
Nej-partiernes forslag om en overgang til tilvalgsordningen, der alene omfatter Europol, og deres overvejelser om at  kombinere en sådan begrænset anvendelse af tilvalgsordningen med nye parallelaftaler vil ikke være i overensstemmelse med protokol 22.
 
Forslaget om kun at overgå til tilvalgsordningen for så vidt angår Europol overser endvidere, at tilvalgsordningen indeholder en klar Schengen-binding. Hvis Danmark benytter tilvalgsordningen, bliver alle de nugældende Schengen-regler automatisk bindende for Danmark efter 6 måneder. Det følger direkte af artikel 8, stk. 2 i protokollen. Uanset hvordan protokol 22 i øvrigt fortolkes, skal Danmark derfor overlade beføjelser til EU efter grundlovens § 20, som mindst dækker hele området for de nugældende Schengenregler.

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.