Notat

Mere fleksible Schengen-regler på vej

Revision af Schengen ser ud til at gå Danmarks vej

Resume Den 27. september ventes Kommissionen at foreslå en ændring af Schengen-reglerne, der gør det muligt for Danmark og andre medlemslande at begrunde national grænsekontrol i en længere periode end i dag under henvisning til terrortrusler. Det forventes desuden, at det efter denne periode vil blive muligt at forlænge kontrollen yderligere, hvis der er enighed om det mellem Kommissionen, Rådet og medlemslandet.

Forslaget kommer efter, at Kommissionen i ni måneder har overvejet, hvordan reglerne kan tilpasses den nye sikkerhedssituation i Europa. Forslaget er langt hen ad vejen i tråd med de ønsker, som Danmark, Norge, Østrig, Tyskland og Frankrig meddelte Kommissionen tidligere på måneden. Kommissionens udspil ventes at vække tilfredshed i Danmark, hvor regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet ønsker at fortsætte kontrollen. Danmark er dog reelt afskåret fra at være med til at stemme forslaget igennem i Rådet på grund af retsforbeholdet. Det gør det sværere at finde opbakning fra 55 pct. af EU-landene, hvilket er et krav.

Hvis regelændringen alligevel vedtages, kan Danmark sandsynligvis i tråd med Schengen-reglerne beholde den nuværende stikprøvekontrol – også efter d. 11. november, hvor kontrollen ellers udløber. Dermed undgås en situation, hvor Danmark enten må stoppe kontrollen eller gå imod Schengen-reglerne, hvilket i yderste konsekvens kan føre til, at Danmark må forlade det vigtige grænsesamarbejde. Det vil have betydelige sikkerhedsmæssige og økonomiske konsekvenser. Regeringen vurderer, at en udtræden reelt vil gøre det svære for politiet at udføre grænsekontrol.

Hovedkonklusioner
  • Kommissionens snarlige udspil til en revision af Schengen-reglerne ser ud til at indeholde en betydelig udvidelse af reglerne for, hvornår der må indføres midlertidig grænsekontrol ved de indre grænser.
  • Det ventes, at Kommissionen går videre end hvad Danmark, Norge, Østrig, Frankrig og Tyskland tidligere har foreslået i et fælles brev, og tillader, at den midlertidige grænsekontrol i princippet kan forlænges i længere tid end de 2+2 år, der fremgår af landenes forslag.
  • Kommissionen vil foreslå en udvidelse af den periode medlemslandene selv kan indføre midlertidig kontrol pga. trusler mod den indre sikkerhed fra seks måneder til et eller to år og efterfølgende i længere tid, hvis det sker efter fælles tilgang fra Kommissionen, Rådet og medlemslandet. 
  • På grund af retsforbeholdet kan Danmark ikke være med til at stemme de nye regler igennem i Rådet, når forslaget skal til afstemning.
  • De grunde, som Danmark indtil nu har lagt til grund for kontrollen ved grænsen, er ikke længere til stede. Dels er situationen ved den ydre grænse i Grækenland under kontrol, dels har Sverige ikke længere transportøransvar.
  • Der er dog stadig et udtalt politisk ønske i Danmark om grænsekontrol, og regeringen har på det seneste peget på, at terrortruslen som argument for at fortsætte kontrollen. Frankrig har igennem lang tid haft grænsekontrol på denne baggrund.
  • Forskellen på at udføre kontrol inden for reglerne af Schengen og at indføre permanent grænsekontrol, sådan som Dansk Folkeparti har talt for, er enorm.
  • Med permanent grænsekontrol vil Danmark ryge ud af Schengen og f.eks. miste adgang til helt afgørende oplysninger i informationssystemet SIS II, som danske myndigheder søgte i mere end 9 mio. gange alene i 2016.
  • Samtidig vil alle danske grænse bliver betragtet som ydre EU-grænser, hvilket vil kræve helt ny infrastruktur og kontrol i et omfang, der vil have økonomiske og personlige konsekvenser for mange danskere. Vi må også sige farvel til et grænseløst Norden, der har eksisteret siden 1954.
  • Derfor kan regeringen og de partier, der vil have grænsekontrol og stadig ønsker medlemskab af Schengen, være tilfredse med, at Kommissionen nu ligger op til at udvide mulighederne for dette.

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.