Debat

Lad os redde stumperne efter Brexit

Resume Der er massive negative konsekvenser af Brexit, men der er også chancer at udnytte for dansk erhvervsliv – f.eks. inden for fremstillingsindustri, medicin og energi.

Dette indlæg blev bragt d. 21. august i Jyllands-Posten.

Jeg har siden 1973 arbejdet tæt sammen med britiske embedsmænd og politikere og har beundret deres intelligens og pragmatisme. Men jeg har også oplevet episoder, hvor briterne inden for EU bevægede sig ud ad en tangent uden hensyntagen til øvrige partnere.

Jeg husker Margaret Thatchers forsøg på under et europæisk rådsmøde i Rom i 1990 egenhændigt at afspore, hvad der senere skulle blive til Maastricht-traktaten.

En måned senere førte det til hendes fald. Jeg så premierminister Cameron midt under eurokrisen i 2012 tage traktatændringer vedrørende euroen som gidsel i et forsøg på at varetage Londons finansindustris interesser. De øvrige kaldte ham bluff og traf beslutninger uden om Storbritannien.

Cameron genvandt aldrig kollegaernes tillid. I sine senere EU-genforhandlinger foretog han en fatal overvurdering af partnernes villighed til at gå på kompromis med EU's grundlæggende principper.

Nu er vi ved at ende i samme situation med Boris Johnson, der kræver ændringer i centrale dele af den færdigforhandlede udtrædelsesaftale, startende med bestemmelserne, der skal sikre fravær af intern grænsekontrol i Irland, ligesom han tager afstand fra enighed, der var opnået om de finansielle mellemværender.

Hans trussel om at forlade EU uden en aftale den 31. oktober, hvis EU-landene ikke giver ind, rokker ikke ved deres enighed om at holde fast ved det aftalte. Hvad der måtte have været af tiltro til Boris Johnson, er hurtigt forsvundet.

Selvfølgelig skal EU være parat til at spille bold, hvis den britiske leder i sidste øjeblik kommer på andre tanker, men det sker næppe.

På trods af, at et flertal i den britiske befolkning og i Underhuset er imod en udtræden af EU uden en aftale, er dette udfald nu det mest sandsynlige. De fantasifulde idéer i Underhuset om at stoppe Johnsons færd (f. eks. ved dronningens hjælp eller ved at indsætte Jeremy Corbyn som midlertidig premierminister) vil sandsynligvis løbe ud i sandet. Vi gør derfor klogt i at indrette os på, at Storbritannien forlader EU uden en aftale den 31. oktober.

Muligheder kan opstå

Heldigvis er Danmark godt forberedt på et sådant hårdt Brexit, selv om enkelte sektorer – og især fiskeriet – bliver ramt. Men vi bør også have øje for at udnytte nye muligheder for dansk erhvervsliv, der kan opstå. Storbritannien har i de seneste 30 år tiltrukket mange udenlandske investeringer ved at sælge sig selv som et attraktivt brohoved til EU. Denne position forsvinder og kommer ikke tilbage.

Danmark har mange af de fortrin, som gjorde Storbrritannien attraktiv: en højtuddannet (og nogenlunde engelsktalende) befolkning og velfungerende offentlig administration og retssystem.

Inden for fremstillingsindustrien er medicin og vedvarende energi oplagte sektorer. Men vi må ikke overse servicesektoren. Næsten halvdelen af britisk eksport til EU består af tjenesteydelser, som vil blive særligt hårdt ramt uden for EU's indre marked.

Paris, Frankfurt og Berlin har længe kæmpet for at tiltrække dele af finanssektoren, men uden for bankunionen er Danmark ikke særlig attraktiv. Men på it-området kan vi være med. I den juridiske sektor er der også gode muligheder.

Internationalt erhvervsliv anvender i stigende grad voldgiftsafgørelser til løsning af stridigheder i stedet for det normale retssystem. I dag sidder britiske advokater på mere and halvdelen af markedet i Europa. Det er muligt, fordi britiske domstolsafgørelser automatisk anerkendes i de øvrige EU-lande, men det ophører ved udtræden.

Belgierne er langt i planerne om at etablere en voldgiftsdomstol i Bruxelles, der opererer på engelsk. Hollænderne og irerne søger at tiltrække den audiovisuelle sektor.

London vil heller ikke længere være attraktiv som center for forsikring og revision. Og Storbritannien risikerer at skulle forlade EU's forskningsprogrammer og Erasmus-programmet. Danske universiteter og forskningsinstitutionerne har gode muligheder for at tage over.

Der er en masse negative konsekvenser af brexit, men der er også chancer at udnytte.

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.