Notat

Kraftig stigning i aktiveringer af forsvarsforbeholdet

Forsvarsforbehold pirateri operation Atalanta

Resume Danmarks forsvarsforbehold afskærer i højere og højere grad Danmark fra at deltage i EU’s forsvars- og sikkerhedssamarbejde. Det viser en optælling, Tænketanken EUROPA har foretaget af alle basisretsakter, som har aktiveret forbeholdet siden det blev indført i 1993. I alt har forsvarsforbeholdet været aktiveret 189 gange fordelt på 23 operationer/missioner og fem integrationsmæssige tiltag.

Mens forbeholdet fra den første aktivering i 1996 og ti år frem til 2005 blev aktiveret 34 gange, så er det aktiveret 125 gange i løbet af de sidste 10 år. Det svarer til, at mere end to tredjedele af alle aktiveringer i løbet af de 26 år, forbeholdet har været i kraft, er sket i løbet af de sidste 10 år. I 2014 blev forbeholdet aktiveret 23 gange, hvilket er rekord i perioden.

Danmark deltager i EU’s Fælles Udenrigs- og Sikkerhedspolitik, men er afskåret en del af samarbejdet som følge af forsvarsforbeholdet. Ser man på, hvor stor en andel de forbeholdsramte retsakter udgør af EU’s Fælles Udenrigs- og Sikkerhedspolitik, så er denne stigende. Mens andelen i 00’erne lå mellem 10-15 pct., så har den de senere år ligget mellem 20-25 pct.

EU’s forsvarssamarbejde er mellemstatsligt, og medlemslandene kan til enhver tid egenhændigt beslutte ikke at deltage i en EU-mission eller at nedlægge veto mod nye beslutninger. Danmark er det eneste EU-land, som har afskåret sig selv muligheden for at tilvælge deltagelsen – selv om missionerne eller samarbejdet skulle være i klar dansk interesse. Flere forhold peger på, at en udvikling vil fortsætte, hvor Danmark i højere og højere grad må se til fra sidelinjen på forsvars- og sikkerhedsområdet.

Hovedkonklusioner
  • Danmark har siden 1993 aktiveret forsvarsforbeholdet 189 gange.
  • 125 af de 189 aktiveringer er foretaget inden for de seneste 10 år. Det svarer til mere end to tredjedele af alle aktiveringer af forsvarsforbeholdet.
  • Tendensen år for år er tydelig: Forsvarsforbeholdet aktiveres i højere og højere grad. I 2014 blev forbeholdet aktiveret 23 gange, hvilket er rekord i perioden.
  • Danmark deltager i EU’s Fælles Udenrigs- og Sikkerhedspolitik, men andelen af forbeholdsramte retsakter under denne er stigende. Mellem 2014-2017 gjaldt det for mellem en femtedel og en tredjedel af alle basisretsakter inden for området.
  • Forsvarsforbeholdet har været aktiveret i forbindelse med 23 operationer/missioner og fem integrationsmæssige tiltag. Der er stor forskel på, hvor mange retsakter, der er tilknyttet de enkelte operationer/missioner eller tiltag.
  • Den kommende Europa-Kommission under den forhenværende tyske forsvarsminister Ursula von der Leyen har varslet et massivt fokus på forsvarsområdet.
  • EU's forsvarssamarbejde forventes at integreres og styrkes yderligere de kommende år på baggrund af stærke interesser i flere medlemslande.
  • Det synes derfor sandsynligt, at udviklingen vil fortsætte, så Danmark i stadig større omfang vil være afskåret fra at deltage i EU’s forsvars- og sikkerhedssamarbejde.
  • Danmark er som det eneste EU-land afskåret fra muligheden for selv at tilvælge at deltage i nye forsvarssamarbejder og militære missioner i EU-regi – selv om samarbejdet og missionerne skulle være i klar dansk interesse.
  • Danmarks automatiske udelukkelse fra det forstærkede forsvarssamarbejde PESCO i 2017 markerede den første gang i 14 år, at forbeholdet fik en ny konsekvens af integrationsmæssig karakter.

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.