Notat

Klar anbefaling fra organisationerne: Ja tak til tilvalgsordningen

Ja til tilvalgsordning, siger danske organisationer

Resume De danske organisationer i bemærkelsesværdig grad positive over for den tilvalgsordning, som danskerne d. 3. december skal sige ja eller nej til ved en folkeafstemning. Det viser en analyse af samtlige høringssvar, som Tænketanken EUROPA har foretaget.

Mens 23 høringsvar forholder sig positivt til tilvalgsordningen, er der ikke en eneste organisation, der anbefaler et nej. Seks forholder sig neutralt. Organisationerne lægger bl.a. deltagelse Europol, bedre beskyttelse af børn samt bedre vilkår for virksomheder og lønmodtagere til grund for deres anbefalinger.

De kritikpunkter, som kommer frem i høringssvarene, er ikke som sådan kritiske over for selve tilvalgsordningen eller det europæiske retssamarbejde, men handler om proces, udformning af lovforslaget samt et par enkelte retsakter. Faktisk går organisationernes primære anke på, at tilvalgsordningen ikke er omfattende nok, og at ja-partierne burde have valgt endnu flere retsakter til. Det gælder f.eks. de retsakter, der sikrer tolke- og advokatbistand i retssager.

Til forskel fra patentafstemningen sidste år er det ikke alene er de tunge erhvervsorganisationer, der er fortalere for et ja. Også organisationer som Politiforbundet, Advokatrådet, Red Barnet og Børns Vilkår har meldt sig ind i debatten.

Hovedkonklusioner
  • En analyse af organisationernes høringssvar om tilvalgsordningen viser, at mens 23 høringssvar er positive over for tilvalgsordningen, er der ingen organisationer, der reelt er negativt indstillede.
  • Det stemmer godt overens med tidligere tilkendegivelser, og den tendens der ses i mediebilledet, hvor en række af organisationerne for alvor er ved at engagere sig i debatten frem mod folkeafstemningen.
  • Det har ikke været muligt for Tænketanken EUROPA, at identificere interesseorganisationer, der er direkte imod en omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning.
  • Organisationernes bidrag til kampagnen kan vise sig at være vigtig for ja-siden, da de kan eksemplificere og konkretisere, hvad det europæiske retssamarbejdet går ud på.
  • Denne folkeafstemning adskiller sig fra de to forrige afstemninger om Patentdomstolen og euroen, da det er et langt bredere udsnit af de danske organisationer, der deltager i debatten.
  • Udover arbejdsmarkedets parter er også organisationer som Politiforbundet, Advokatrådet og Red Barnet positive over for tilvalgsordningen.
  • En analyse af høringssvarende viser, at de kritiske røster, der er, ikke er kritiske over for tilvalgsordningen eller EU’s retssamarbejde, men ift. proces, udformning, retsakter og manglende tilvalg – altså at ja-partierne burde have tilvalgt endnu mere europæisk samarbejde.

Download hele notatet om organisationernes høringssvar

Tænketanken EUROPA har udarbejdet en omfattende række af notater og analyser om det danske retsforbehold. Læs mere om retsforbeholdet
 

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.