Notat

Juridisk kaos venter, hvis briterne siger nej til EU

Juridisk kaos venter efter Brexit

Resume Hvis Storbritannien udtræder af EU-samarbejdet, vil EU-retten ikke længere finde anvendelse i Storbritannien. Det betyder, at retssystemet fra før 1973 vil skulle implementeres, eller at briterne vil skulle iværksætte et stort lovarbejde. Det er også muligt, at man vil kombinere begge dele og efterfølgende vurdere, hvilke love der skal beholdes, ændres eller fjernes. Det er ikke nogen let opgave for Storbritannien, og det kan tage over 10 år at vikle briterne ud af EU-retten.

EU-retten omfatter i dag ca. 80.000 siders love og aftaler, og det er en juridisk og lovgivningsmæssig kæmpeopgave at trække sig ud. Derfor kan Storbritannien ende i en situation, hvor store dele af EU-retten stadig anvendes på trods af udmeldingen fra EU. Det er nemlig særdeles svært at afgøre, hvilke dele af britisk ret, der stammer fra EU-retten. Et af de centrale spørgsmål ved Brexit er forholdet mellem EU-ret og national ret, herunder spørgsmålet om hvor længe det udtrædende land reelt vil være bundet af EU-retten. Det er særligt kompliceret, hvordan Storbritannien og resten af EU skal forholde sig til personers og virksomheders erhvervede rettigheder.

EU har påvirket det britiske retssystem igennem mere end 40 års medlemskab, fra regler om kaffemaskiner og kanel til den måde embedsmænd, jurister, og borgere tænker og handler i hverdagen. Det vanskeliggør udslusningen af EU-retten. Storbritannien vil blive særligt udfordret, hvis briterne sigter efter en fuldstændig udslusning af EU-retten, da denne er en stærkt integreret del af Storbritanniens juridiske fundament. Kort sagt: Man kan trække Storbritannien ud af EU, men man kan ikke trække EU ud af Storbritannien.

(Dette notat er udarbejdet for Tænketanken EUROPA af cand.jur. og LLM i EU-ret, Anders Mihle.)

Hovedkonklusioner
  • Det britiske retssystem er stærkt påvirket af EU efter mere end 40 års EU-medlemskab. EU-ret og britisk ret er viklet tæt sammen, og der vil opstå et stort juridisk kaos, hvis et flertal af briterne på torsdag stemmer for at forlade EU.
  • Perioden forud for udtrædelse vil være præget af stor usikkerhed, hvor Storbritanniens samarbejdsvilje og EU’s retshåndhævelse vil være voldsomt svækket af udsigten til en britisk fremtid uden for EU. Samtidig vil der opstå usikkerhed om personer og virksomheders rettigheder.
  • Det forventes, at personer og virksomheders erhvervede rettigheder forsat vil være beskyttet af EU-ret, folkeret og almindelige juridiske principper i national ret.
  • Efter udtrædelsen vil der komme en proces, hvor politikerne skal tage stilling til, hvilke dele af EU-retten, der skal ændres til britisk ret. Men EU-ret og britisk ret er vævet tæt sammen, og det kan måske tage over 10 år for Storbritannien at vikle sig ud af EU-retten.
  • Storbritannien kan vælge at fortsætte med at bruge allerede implementeret EU-ret, dog uden retskraft i EU-regi. Det giver god mening bl.a. inden for EU-konkurrenceretten.
  • Storbritannien vil endvidere fortsat blive tvunget til at følge EU-retten inden for visse områder, når de handler med EU-lande. 
  • EU-retten er over tid blevet indlejret i briternes underbevidsthed, hvor britiske jurister har vænnet sig til den EU-retlige tilgang.

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.