Notat

Irsk grænse er den afgørende Brexit-knude

Grænse i det irske hav

Resume Forhandlingerne om Brexit er gået ind i den helt afgørende fase. Godt nok er store dele af aftaleteksten om Brexit forhandlet på plads, men briterne er endnu ikke kommet med et realistisk bud på, hvad der skal ske med grænsen til Irland. Spørgsmålet truer med at trække tæppet væk under forhandlingerne og sende EU og Storbritannien ud i det frygtede no deal-scenarie. Den britiske regerings udfordring er ikke kun at nå til enighed med EU, men også at få en aftale på plads, som kan finde opbakning i et dybt splittet parlament.
 
EU har foreslået den såkaldte backstop-model, og premierminister Theresa May har med ”Chequers plan” forslået et toldpartnerskab. Begge forslag forsøger at undgå en hård grænse på den irske ø, men på nuværende tidspunkt er begge modeller uacceptable for den anden forhandlingspart. EU afviste blankt Mays Chequers plan for Brexit på EU-topmødet d. 19-20. september.
 
Briterne kan i sidste ende blive nødt til at sluge en grænse i det irske hav for at få en skilsmisseaftale med EU på plads. Det er ikke utænkeligt, at en modificeret variant af backstop-løsningen kan finde opbakning i det britiske parlament, hvis May kan sandsynliggøre, at teknologi vil blødgøre grænsen.
 
Teknologi kan smidigøre grænseovergange, men fjerner ikke behovet for grænsekontrol. Så længe Storbritannien vælger at træde ud af toldunionen, er en grænse i det irske hav eller på øen Irland uundgåelig.

Hovedkonklusioner
  • EU’s forslag om en backstop-model og Theresa Mays forslag om et toldpartnerskab kan løse problemet med en hård grænse mellem Irland og Nordirland. Men forslagene har vist sig uspiselige for forhandlingsparterne.
  • May kan ikke få opbakning fra sit irske støtteparti, Democratic Unionist Party, til en back-stop-løsning, da det medfører en grænse i det irske hav. EU vil ikke acceptere Mays ”Chequers plan” med et toldpartnerskab, hvor Storbritannien cherry-picker i det indre marked og opkræver told på vegne af EU.
  • Spørgsmålet om den irske grænser kan få forhandlingerne til at bryde sammen og sende Storbritannien og EU ud i det frygtede no deal-scenarie.
  • Måske kan en modificeret variant af backstop-løsningen finde opbakning i det britiske parlament, hvis May kan sandsynliggøre, at teknologi kan blødgøre grænsen. Men det vil kræve en form for grænse i det irske hav.
  • Backstop-modellen rejser en række økonomiske udfordringer, der stadig mangler at blive taget stilling til. Nordirland risikerer at blive udelukket fra både EU’s og Storbritanniens handelsaftaler. Barrierer i varehandlen mellem Nordirland og resten af Storbritannien er også uundgåelige.
  • Teknologi kan minimere regulær grænsekontrol. Det gælder bl.a. brug kameraer og nummerpladeregistrering og gensidig anerkendelse af autoriserede økonomiske operatører (AEO).
  • Teknologi fjerner dog ikke behovet for grænsekontrol. F.eks. må EU kontrollere om regler miljø-, sundhed- og sikkerhedsregler bliver overholdt. Hertil kommer toldbehandling og relaterede procedurer såsom oprindelsesregler, kontrol med produktsikkerhed, fødevaresikkerhed samt dyre- og plantesundhed.
  • Hvis Storbritannien vælger at træde ud af toldunionen, er en grænse i det irske hav eller på øen Irland uundgåelig.

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.