Notat

Irlands aktive EU-tilvalg efter Brexit

Resume Irland er det land blandt EU27, der efter alt at dømme rammes hårdest af Brexit. Det skyldes den geografiske nærhed, den gensidige økonomiske afhængighed og det forhold, at Irland som det eneste tilbageværende EU-land har en fysisk grænse fælles med UK, nemlig grænsen til Nordirland. Denne grænse er historisk set det principielt vigtigste stridspunkt mellem Republikkens to regeringsbærende partier og gav anledning til omfattende uroligheder i mere end 30 år indtil indgåelsen af en fredsaftale, den såkaldte Langfredags-aftale i 1998.
 
Fredsprocessen i Nord har hele tiden været skrøbelig, og lokalregeringen brød sammen i januar 2017. Det kan være en afledt effekt af, at et flertal i Nordirland ved Brexit-afstemningen den 23. juni 2016 stemte for forbliven i EU. Og det har fået nogle til at spørge, om Nordirland på et senere tidspunkt kunne tænkes genforenet med Irland.
 
Fredsprocessen, hvor skrøbelig den end er, har været understøttet af UK’s og Irlands fælles EU-medlemskab. Den irske regering frygter, at Brexit kan medføre fornyet uro i Nord og har arbejdet hårdt for at vinde forståelse i EU-kredsen for de særlige forhold på den irske ø, så man undgår en hård grænse på øen igen.
Irland er det land, næst efter Storbritannien, der kan blive hårdest ramt af Brexit. Den irske økonomi var efter 2. verdenskrig næsten 100% afhængig af UK på alle områder. EU-medlemskabet og globaliseringen har reduceret denne afhængighed meget betydeligt. UK er dog stadig Irlands vigtigste bilaterale samhandelspartner, og især indenfor fødevareerhvervene er den samlede omsætning og beskæftigelse i betydelig grad afhængig af det britiske marked

Hovedkonklusioner
  • Bortset fra Storbritannien vil intet land i EU opleve så store negative økonomiske konsekvenser efter Brexit som netop nabolandet Irland. Storbritannien er stadig det største enkeltmarked for irsk eksport af varer og tjenester, selv om irerne gradvist har spredt eksporten ud på flere lande.
  • Irland har allerede vundet en diplomatisk sejr i Brexit-forhandlingerne, fordi både EU, den britiske regering og de 27 EU-regeringer er positive overfor det irske ønske om at undgå en hård grænsedragning mellem Irland og Nordirland.
  • Et flertal af nordirerne ønsker at fortsætte i EU, men de kan komme i klemme ved Brexit, hvis Storbritannien forlader det indre marked, og det kan ende med en form for kontrol med varer, der krydser den irsk-nordirske grænse.
  • Den negative konsekvenser af Brexit sætter Irland under ekstra hårdt pres for at forny og videreudvikle den økonomiske strategi. Turismeerhvervet og irske eksportvirksomheder har allerede været ramt af kursfaldet for det britiske pund, og på sigt ventes især små og mellemstore virksomheder at blive udfordret.
  • Irland har lagt billet ind på både European Banking Authority og det europæiske lægemiddelagentur. Irland regnes som en af de stærke kandidater til lægemiddelagenturet og bliver en af Danmarks hårde konkurrenter.

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.