Rapport

Hvordan påvirker EU velfærden i Danmark?

EU-borgere bidrager positivt til dansk velfærd

Resume EU-borgere i Danmark yder et begrænset træk på velfærden, men et milliardbidrag til den danske statskasse. Den viser en grundig gennemgang af udviklingen over de sidste ti år på en række nøgleparametre, som Tænketanken EUROPA har foretaget for Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH.

Er EU og den frie bevægelighed i det indre marked en trussel mod den danske model, eller er EU med til at understøtte velfærden i Danmark? Disse spørgsmål søger denne faktarapport, som er udarbejdet af Tænketanken EUROPA for Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH, at besvare.

Debatten om den frie bevægelighed og EU-borgeres adgang til velfærdsydelser optager mange danskere – ikke mindst med et valg til Europa-Parlamentet i sigte. Og når medierne skriver historier om store procentvise stigninger i antallet af EU-borgere med danske velfærdsydelser fra dagpenge til SU, udløser det ofte skarpe politiske reaktioner.

Men hvordan ser udviklingen egentlig ud, når man skærer ind til benet og lader tallene tale deres eget sprog? Er den danske model truet, eller er det udfordringer, som vi kan håndtere?

Stort bidrag, lille træk på velfærdsydelser

Rapporten præsenterer data for de sidste ti års udvikling, hvor der har været en stærk stigning i antallet af EU-borgere, der arbejder og studerer i Danmark.

Det står bl.a. klart at:

  • EU/EØS-borgere kun lægger beslag på en lille del af de danske velfærdsydelser
  • Arbejdsmarkedets parter har generelt formået at finde løsninger
  • Den danske velfærdsmodel har vist sig relativ robust
  • Danmark har været i stand til at udnytte fordelene ved det indre marked og den frie bevægelighed
  • Nye beregninger fra Tænketanken EUROPA viser, at den positive BNP-effekt af det indre marked er 164 mia. kr. om året
  • Fra 2002-2018 var EU-borgernes (inkl. EØS/EFTA) samlede nettobidrag til den danske velfærd mindst 45 mia. kroner
  • Alene i 2018 estimeres det, at de betalte 6,4 mia. kroner mere i skatter og afgifter, end de fik i ydelser
  • EU-borgere har ikke skabt et nedadgående pres på danske lønninger
  • EU har i de seneste fem år øget indsatsen for at bekæmpe social dumping
  • Danmark kan gøre meget selv for at bekæmpe social dumping

Rapporten er frit tilgængelig og kan downloads her på siden.

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.