Notat

Hvad kan et Brexit betyde for EU?

Brexit kan få konsekvenser for EU

Resume Storbritanniens fremtid i EU er på spil, når briterne i dag skal til stemmeurnerne. Hvis de konservative genvinder regeringsmagten, har premierminister David Cameron lovet befolkningen en folkeafstemning om britisk EU-medlemskab inden udgangen af 2017. Målinger har gentagne gange vist, at der er dødt løb mellem tilhængere og modstandere af fortsat britisk medlemskab af EU, og Camerons løfte kan derfor sende Storbritannien ud af EU.

Flere analyser peger på, at et britisk exit fra EU (Brexit) vil have store økonomiske konsekvenser for Storbritannien. Størrelsen af konsekvenserne afhænger af, hvilken tilknytning Storbritannien vil få til EU, og om briterne kan sikre sig favorable handelsaftaler med lande uden for EU. Dette notat undersøger, hvad et Brexit kan betyde for EU og særligt Storbritanniens allierede.

Et Brexit vil udløse en række ændringer i EU. For eksempel vil EU uden Storbritannien miste en stærk fortaler for frihandel og liberalisering af det indre marked. Storbritanniens globale udsyn og opbakning til handelsaftaler med lande uden for EU, vil få sværere kår uden Storbritanniens engagement. Et Brexit vil også ændre på magtbalancen i Ministerrådet og forhindre de mere handelsorienterede lande (herunder Danmark) at mønstre et blokerende mindretal i EU, mens mere protektionistiske lande stadig vil kunne blokere lovgivning.

Endelig kan EU’s gennemslagskraft på den globale scene risikere at lide et knæk, hvis briterne forlader EU. Det kan øge presset på Tyskland for at komme ud af sin tilbageholdende position og spille en mere fremtrædende rolle i EU’s udenrigs- og sikkerhedspolitik.

Hovedkonklusioner
  • Irland og Luxembourg vil blive hårdest ramt af et Brexit. Storbritannien er en af Irlands vigtigste handelspartnere, og irerne kan forvente et fald i BNP per indbygger på mellem 0,8 og 2,7 pct., hvis briterne trækker sig ud.
  • Irland vil miste en tæt allieret inden for finansielle tjenesteydelser og beskatning, og irerne vil sandsynligvis opleve et yderligere pres fra EU i forhold til deres selskabsbeskatning.
  • Medlemslande uden for eurozonen, herunder Danmark, kan risikere at blive yderligere marginaliseret i Ministerrådet, hvis Storbritannien forlader EU. Briterne har været med til at forhindre en marginalisering af ikke-euro-landene, men flere og flere diskussioner på det økonomiske og finansielle område foregår i eurogruppen.
  • Brexit vil øge presset på Tyskland for at komme ud af sin tilbageholdende position og spille en mere fremtrædende rolle i EU’s udenrigs- og sikkerhedspolitik.
  • Der kan overordnet skitseres tre scenarier, hvis det skulle komme til et Brexit: 1) et svækket EU, 2) et EU, der hutler sig igennem på bedste vis, og 3) et mere integreret EU.

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.