Debat

Hollandsk afstemning tager handelsaftale som gidsel

Afstemningen i Holland kan få betydning for EU og Ukraine

Resume Den Hollandske afstemning om EU's handelsaftale med Ukraine kan meget vel ende med et nej. Det vil i så fald være et signal om utrilfredshed med EU's udvikling, men samtidig tager afstemningen Ukraine og resten af EU som gidsler.

Dette indlæg blev bragt i Berlingske 5. april 2016.

6. april vil en stor del af de hollandske vælgere stemme nej til EU’s handelsaftale med Ukraine. De fleste eksperter er enige om, at deres nej har langt mere med EU at gøre, end med Ukraine og handelsaftaler.

Men betyder det, at Holland har sluttet sig til den voksende gruppe af lande med en stærk og stigende EU-skepsis?

På den ene side er svaret ja. Skepsis over for EU er steget i Holland. Men hollænderne hører fortsat ikke til blandt EUs deciderede skeptikerlande. De er snarere rykket tættere på det gennemsnitlige skepsisniveau i unionen. Det er en udvikling, der er foregået løbende siden EUs udvidelse i 2004.

På den anden side har hollænderne ikke lagt deres grundlæggende ønske om et tæt europæisk samarbejde på hylden. Set med hollandske øjne er det EU’s udvikling, der er trukket i en forkert retning, snarere end de grundlæggende ideer, som man vender sig imod. Der er enorme forskelle på dansk og hollandsk EU-skepsis. Den stærke, suverænitetsbaserede skepsis, der kendetegner danskerne, er stort set fraværende i Holland.

Her er der for eksempel ingen videre bekymringer over flere flertalsafgørelser eller over at udvikle en decideret “EU-hær”. Der er høj opbakning til euroen, og hollænderne er blandt EU’s allervarmeste fortalere for en fælles migrationspolitik. Det bør den danske nej-side tage med i betragtning, før den fejrer onsdagens sandsynlige resultat.

Til gengæld her især den økonomisk- og demokratisk baserede EU-skepsis været i stigning i Holland. I kontrast til danskerne er hollænderne i dag relativt kritiske over for EU’s demokratiniveau og oplever mindre økonomisk udbytte af medlemskabet.

Afstemningen 6. april er disse hollænderes signal om, at man er utilfreds med udviklingen. Den utilfredshed har EU’s ledere ikke været gode nok til at imødegå, og det er et vigtigt budskab til den hollandske regering og dens kolleger rundt omkring i EU. Men rent praktisk er resultatet en gidseltagning af EU’s handelsaftale med Ukraine, som millioner af ukrainere ser som et afgørende signal i forhold til, om landets økonomiske fremtid afhænger af øst eller vest.

En folkeafstemning er i teorien det ultimative redskab til at involvere en befolkning i EU’s virke. Men det forudsætter, at stemmegivningen rent faktisk stemmer overens med det, der er til valg. Hvem skal ellers have monopol på at tolke resultatet? I det hollandske tilfælde kan onsdagens valg i yderste fald betyde, at under to mio. mennesker i ét land (dvs. lige over halvdelen af de 30 pct. af vælgerne, der skal til for at afstemningen er gyldig), ændrer en politik, som over 500 mio. personer i EU's øvrige 27 lande og Ukraine står for gennem det repræsentative demokrati.

Det er også et åbent spørgsmål, om én stærk interessegruppes evne til online at skaffe de 300.000 underskrifter, der er nok til at udløse en hollandsk folkeafstemning, reelt er et sundt demokratisk redskab, eller om det snarere er et slaraffenland for pressionsgrupper, der langtfra repræsenterer den menige borgers holdning.

Afstemningen 6. april er disse hollænderes signal om, at man er utilfreds med udviklingen. Den utilfredshed har EU’s ledere ikke været gode nok til at imødegå.

RELATERET INDHOLD

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.