Debat

Hold en ekstra folkeafstemning om asylpolitik

Der bør afholdes en ekstra folkeafstemning om EU's asyl og indvandingspolitik

Resume Sommerens flygtningestrøm ind i Europa har fået vælgerne til se langt mere positivt på fælles EU-løsninger. Der er opstået en holdningskløft mellem den politiske elite og et flertal i befolkningen i denne sag.

Dette indlæg blev bragt i Jyllands-Posten 16. september 2015

63 pct. af danskerne siger nu ja til at deltage i en EU-asylfordeling, viser en ny Gallup-måling foretaget for Berlingske. Og en ny Voxmeterundersøgelse for Ritzau viser, at hele 78 pct. af vælgerne ønsker, at Danmark går med, hvis EU-landene bliver enige om en asylfordelingsnøgle. Det er de seneste af en række målinger hen over sommeren, der viser, at danskerne er i bevægelse og har forstået, at den store flygtningekrise kræver fælles europæiske løsninger.
 
Derfor bør de danske politikere overveje at ændre kurs, hvor de indtil nu har sagt nej til at deltage i EU’s fælles asylpolitik. Situationen er en anden end for få måneder siden. Realiteten er, at sommerens voldsomme flygtningestrøm ind i Europa har fået vælgerne til se langt mere positivt på fælles EU-løsninger, og der er opstået en regulær holdningskløft mellem den politiske elite og et flertal i befolkningen i denne sag.
 
Foreløbig har partierne dog forskanset sig i fortidens positioner, der blev formuleret på ryggen af sidste års meningsmålinger. Men hvordan skal de politiske ledere så håndtere dilemmaet i perioden frem til folkeafstemningen?
 
Både Berlingskes lederskribent og kommentator Søs Marie Serup i BT har foreslået at udskyde afstemningen den 3. december på grund af flygtningekrisen. Men det er ingen løsning at stikke hovedet i busken. Konsekvensen vil være, at Danmark glider ud af Europol. Det er på ingen måde i dansk interesse og heller ikke i vælgernes – 8 af 10 danskere siger ja til en tilvalgsordning for Europol.
 
Derfor er det bedst at holde fast i folkeafstemningen om Europol og de 22 tilvalg den 3. december, men tilføje en separat og vejledende folkeafstemning, hvor vælgerne får mulighed for at tage stilling til, om tilvalgsordningen også bør omfatte asyl- og indvandringspolitikken. Gerne den 3. december, hvis det kan nås. Ellers umiddelbart efter at EU-landene har nået en fælles aftale om en samlet asyl- og indvandringspolitik i EU.
 
Undgå uheldig sammenblanding
 
Ved at overlade beslutningen direkte til befolkningen undgår man den uheldige sammenblanding mellem Europol-afstemningen og den voksende flygtningekrise.
Dansk Folkeparti arbejder på at gøre folkeafstemningen den 3. december til et udlændingespørgsmål og en debat om grænsekontrol, hvor den rettelig burde handle om det, der er kernen, nemlig Europol. En ekstra afstemning vil ikke alene imødekomme det voksende folkelige pres for at få Danmark med i EU’s fordelingsnøgle og fælles asylpolitik. Det vil også sikre renere linjer om Europol-afstemningen.
 
Politisk handlekraft ønskes
 
Befolkningen har flyttet sig, og det er på høje tid, at de politiske ledere viser den handlekraft og det mod, som den ekstraordinære situation kræver. Hvis man ved en separat folkeafstemning om asylpolitikken kan få afklaret, om den fremover skal løses i fællesskab med EU-partnerne, vil det være meget oplagt.
 
Regeringens modstand mod den fælles fordelingsnøgle kan få den konsekvens, at regeringen så ikke kan nå sin egen målsætning om at forblive i Dublin-samarbejdet. Og det vil samtidig få den udlændingepolitiske konsekvens, at Danmark fremover vil modtage endnu flere flygtninge.
 
Regeringen befinder sig nu i en farlig Catch-22-situation, der kan få store utilsigtede og uønskede sidekonsekvenser. Men danskerne har opdaget problemets alvor, og regeringen bør derfor udvide afstemningen, så vælgerne får mulighed for at tage stilling til, om tilvalgsordningen også skal omfatte asyl- og indvandringspolitikken. Kun ved en separat folkeafstemning om spørgsmålet kan vi få en hårdt tiltrængt afklaring af, om Danmark i fremtiden ønsker at være en del af EU’s fælles asyl- og indvandringspolitik – eller vi vil køre enegang.

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.