Notat

GRÆNSEBOMMENES EUROPA? CORONAKRISEN OG GRÆNSEKONTROL

Resume Covid-19 har i nu et år sat den fri bevægelighed i EU på pause. En optælling af samtlige notificerede grænsetiltag i Schengen-området mellem marts 2006 og marts 2021 viser, at der i 2020 alene var flere grænselukninger end i samtlige 13 forudgående år. For en række danske eksportvirksomheder har de lukkede grænser udgjort en af de største udfordringer ifm. coronakrisen. Det viser Tænketanken EUROPAs kortlægning af krisens påvirkning af EU’s indre marked i 2020.

 

For EU haster det med at få normaliseret grænsesituationen, ikke mindst hvis man skeler til en december-måling fra eupinions, der viser, at 74 pct. af EU-borgerne ikke mener, at det ville være det værd at være medlem af EU uden fri bevægelighed. Samtidig viser en lang række målinger dog, at der er meget stor folkelig opbakning til grænsekontrol. Dermed puster coronakrisen i høj grad til skismet mellem frihed og kontrol. Der er meget på spil, men Kommissionen får ikke succes med at spille hardball med medlemslandene om noget så følsomt som landegrænser. Dette notat ser nærmere på, hvad EU i stedet kan og bør gøre, såvel nu og her, samt på sigt når coronakrisen en dag er et overstået kapitel. Vi gør i den forbindelse status over to coronabølgers grænsetiltag. 

Dette notat indgår i Tænketanken EUROPAs ”GenstartEU”-projekt, som er medfinansieret af Industriens Fond. 

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.