Kommentar

Gode nyheder til dem, der vil have Vestager som kommissionsformand

Dette indlæg blev bragt i Berlingske d. 1. juni 2019.

Det duopartiske flertal over den politiske midte i Europa-Parlamentet er væk efter søndagens valg. Det kan bringe den liberale ALDE-gruppe i en magtfuld position. Første test er, om partiets spidskandidat Margrethe Vestager kan blive ny kommissionsformand.

Støvet er ved at have lagt sig i Europa efter sidste uges Europa-Parlamentsvalg, hvor valgdeltagelsen blev markant højere end ved sidste valg: 51 pct. i EU og 66 pct. i Danmark. Det er stigninger på hhv. ca. otte og ti procentpoint.

Meningsmålingerne viste sig på europæisk plan at holde nogenlunde stik: Europa-Parlamentets to største grupper, centrum-højre (EPP) og centrum-venstre (S&D) fik en vælgerlussing. De tabte stemmer til parlamentets liberale midtergruppe (ALDE), den grønne gruppe og højrefløjen.

Den største vinder af valget er ALDE, der udover at styrke sine eksisterende nationale delegationer, har fået selskab af den franske præsident Emmanuel Macrons parti, La République En Marche!

ALDE gik fra 68 til foreløbig 109 mandater. Dermed er ALDE parlamentets tredjestørste gruppe efter at have ligget på en fjerdeplads de sidste fem år. Gruppen – hvor Margrethe Vestager som bekendt hører til – kommer uden tvivl til at spille en nøglerolle som konge- eller dronningemager i den kabale om de europæiske topposter, som stats- og regeringscheferne tog fat på under topmødet i tirsdags.

EPP og S&D har for første gang i historien mistet deres flertal i parlamentet. En storkoalition mellem SD, EPP, ALDE og – muligvis – De Grønne på flere sager end tidligere er derfor uundgåelig. Samarbejdet mellem S&D, EPP og ALDE er dog ikke nyt. De sidste fem år har de tre grupper udgjort det vindende flertal i parlamentet på størstedelen af sager, der vedrører budgettet, økonomisk politik, international handel, regional udvikling og udenrigs- og sikkerhedspolitik.

Det springende punkt bliver, om de tre grupper kan blive enige på områder, hvor de indtil nu har været splittet – og det er ikke så få. Det gælder det indre marked, transport-, industri-, beskæftigelses- og miljøpolitik. Her bliver udfaldene i parlamentet mere uforudsigelige.

Tæt på partilinjen?
Hvor stor indflydelse ALDE kan få, kommer til at afhænge af sammenhængskraften inden for gruppen. Det bliver en udfordring, for gruppedisciplinen (i hvor høj grad medlemmerne af gruppen stemmer i overensstemmelse med partilinjen) er mindre i ALDE end hos De Grønne, EPP og S&D.

Det gælder især på områder som social- og beskæftigelsespolitik samt forbruger-, miljø- og landbrugspolitik. Her kan S&D og EPP derfor ikke regne med at samle et flertal blot med ALDE – hvis de i øvrigt kan blive enige med sig selv og hinanden.

De store ideologiske forskelle mellem ALDEs nationale delegationer forklarer delvis den til tider lave stemmedisciplin inden for gruppen. Gruppen er en sammenslutning af forskellige partifamilier: liberale, socialliberale og agrarpartiet.

ALDEs nationale delegationer er forholdsvis små og består typisk af 1-8 europaparlamentarikere. F.eks. har Radikale Venstre og Venstre tilsammen fem pladser (seks når Storbritannien forlader EU). Delegationernes beskedne størrelse betyder, at det indtil nu har været svært for enkelte delegationer at dominere gruppen.

Det har ændret sig efter Europa-Parlamentsvalget. Her fik Macrons parti og de britiske liberaldemokrater hhv. 21 og 15 mandater. Når briterne træder ud af EU, bliver Macrons parti den klart største nationale delegation i ALDE. Måske kan hans parti være med til at styrke den interne sammenhængskraft.

Valget af en ny kommissionsformand er den første test af ALDEs manøvremulighed i det politiske rum, der har åbnet sig efter at S&D og EPP har mistet flertallet. Godt nok er det stats- og regeringscheferne, som skal indstille en kandidat til posten, men denne skal herefter godkendes af Parlamentet. Tidligere var det utænkeligt, at kandidaten kunne komme fra andre grupper end S&D og EPP. Sådan er det ikke mere. Det er gode nyheder for dem, der må drømme om at se Margrethe Vestager indtage posten som kommissionsformand.

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.