Notat

Frontex hjælper Danmark med hjemsendelser

Danmark får hjælp til hjemsendelser af EU's grænseagentur, Frontex

Resume Danmark ligger lidt under EU-gennemsnittet, når det handler om at få hjemsendt asylansøgere, som har fået afslag på ophold og andre tredjelandsborgere der er blevet udvist. EU-landene havde samlet set en hjemsendelsesrate på 46 pct. i 2016, men Danmark nåede kun op på 31 pct.
 
Siden 2010 har EU’s grænseagentur, Frontex, spillet en vigtig rolle for hjemsendelser fra Schengenlandene, herunder Danmark. For at øge antallet af hjemsendelser styrkede EU sidste år Frontex’ mandat. Danmark har bl.a. fået hjælp til at hjemsende afviste asylansøgere fra Afrika, og ifølge Rigspolitiet er det især hjælpen fra Frontex, der er skyld i de mange effektive danske hjemsendelser til Nigeria.
 
Frontex har støttet de danske hjemsendelser økonomisk. Det gælder bl.a. flytransporten, der udgør en af Danmarks største udgifter ved hjemsendelser. I 2016 brugte Frontex i alt 66,5 millioner euro på hjemsendelser af tredjelandsborgere. I 2016 var Danmark værtsland for fem hjemsendelsesoperationer.
 
Frontex er siden 2015 blevet styrket økonomisk og operationelt og gennemfører nu markant flere hjemsendelsesoperationer. I 2016 assisterede Frontex 232 operationer hvor i alt 10.700 tredjelandsborgere blev hjemsendt. I 2017 var man allerede i juli oppe på 193 operationer. Ifølge Frontex vil stigningen fortsætte. Frontex’ støtte til hjemsendelser er en konkret, men undertiden overset fordel af at Danmark deltager i Schengen-samarbejdet.

Hovedkonklusioner
  • Danmark lå i 2016 lige under EU-gennemsnittet ift. hvor stor en andel af de afviste asylansøgere, som sendes retur til deres hjemland.
  • Frontex har siden 2010 hjulpet Schengenlandene med at organisere og gennemføre fælles hjemsendelsesoperationer. På trods af det danske retsforbehold kan Danmark deltage i Frontex pga. Schengen-medlemskabet.
  • Danmark har gjort brug af muligheden for at deltage i Frontex-støttede hjemsendelsesoperationer hele 26 gange.
  • Senest er Danmark gået fra kun at deltage i operationer til nu oftere at være værtsland for Frontex’ operationer. I 2016 var Danmark vært for hele fem operationer.
  • Danmark har primært deltaget i Frontex-operationer til afrikanske lande. Især Nigeria har været destinationen for mange af operationerne. Ifølge Rigspolitiet er det hjælpen fra Frontex, der er skyld i de mange effektive hjemsendelser til Nigeria.
  • I 2016 blev Frontex styrket både økonomisk og operationelt. Antallet af hjemsendelsesoperationer er efterfølgende øget markant. Antallet af operationer nåede i 2016 op på 232, hvilket er seks gange så mange operationer som i 2010, og i juli 2017 var man allerede oppe på 193 operationer.
  • Frontex venter, at udviklingen med flere hjemsendelser vil fortsætte.
  • Det er Schengen-medlemskabet, der giver Danmark adgang til Frontex’ hjemsendelsesoperationer samt muligheden for at få hjælp og støtte.

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.